Dag: 24 september, 2021

Jag har JO-anmält Folkhälsomyndigheten

I juli höll Folkhälsomyndigheten ett föredrag på ett seminarium som de av staten betalade anti-tobakslobbyisterna Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak, A non smoking generation, Visir. Samtliga får alltså pengar av staten…