Det vankas ny grundlagsändring

Det har varit dystra år för friheten. Och dystra år för statusen på våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter chockerande många varit överens med socialister om att kasta under bussen.

Socialister älskar kontroll och auktoritärt styre. Det finns tyvärr otaliga exempel genom historien på när just socialister, som kommunister kallar sig bara de inte vill ta makten med våld, förtryckt sin befolkning. För det är just avsaknad av fri- och rättigheter som är förtryck. 

Nu har Rosenbads socialister, höga på makten de utan knussel fått senaste två åren, tillsatt en utredning för att permanent kasta vår frihet över bord. Om de anser att det behövs ”för att förhindra smitta”. 

Hur smitta ska definieras ska givetvis ingen utredare ta reda på, han ska bara utreda exakt hur mycket makt man kan ge en regering. Och det är inte lite.

Jag vet att en del till höger gapade på ännu fler restriktioner under pandemin, gärna poliser och lockdown som de har i Frankrike.

Jag hoppas en del av er har funderat ett varv till på om det är en bra idé att ge socialister rätt att förtrycka sin befolkningen med hjälp av lagen och polisen och ta ifrån oss alla de fri- och rättigheter upplysningen och dess ideal har lett till att västvärlden är de bäst fungerande länderna i världen. 

Här ser ni valda delar av kommittédirektivet som regeringen klubbade den 2 september 2021. 

Som ni kan läsa öppnar sossarna redan tidigt för möjligheten att utöka lagen att gälla inte bara pandemier utan ”epidemier t ex andra smittvägar eller riskfaktorer”. Luddigt va? Det är meningen. Regeringen vill förstås ha en lag som man hyfsat godtyckligt kan applicera för att förtrycka befolkningen. 

”Inskränkningar får inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt”. 

Vad som är nödvändigt ska såklart…..trumvirvel….sedan regeringen kunna bestämma och trolleri har de trollat bort grundlagen vi har idag. 

 

De vill kunna registrera vaccinationerna i nationella vaccinationsprogrammet. Antar att de också vill ha möjligheter att sedan kunna använda det registret. 

Regeringen vill kunna låsa in folk på obestämd framtid i sina hem och på hotell. Även förhindra oss från att lämna vårt kvarter, vår stadsdel, vår stad eller vår region. Om de känner för det. 

De vill även ge oss individer skyldighet att ”förebygga smittspridning”. Det vill säga delegera ansvaret från staten till att även omfatta dig och mig. I det läget kan de motivera lite vad som helst i kommande utredningsdirektiv om andra lagar.

Tänk dig att allt i direktivet stiftas som lag. Tänk sig sedan att en framtida regering vill kunna få möjlighet att ”på grund av krisläge” konfiskera tillgångar, eller tillfälligt ta ditt sommarhus för att folk som är trångbodda ska kunna isoleras. Nu ger inte den här lagen några sådana möjligheter, jag bara för ett vidare resonemang om tankegångarna att enskilda ska ansvara för smittspridningen. OM vi ska det kan framtida lagförslag bygga på detta och i en vidare bemärkelse kan alltså individuella andra rättigheter såsom äganderätten tillfällit också stoppas ”om nöden kräver det i krisläget”. 

Sanktioner för att inte som individ ta ansvar för smittspridning ska också i framtiden vara förenat med ”sanktioner”. det vill säga böter eller fängelsestraff. Några andra sanktioner är svårt att se att man åsyftar. Förutom möjligheten att låsa in folk i sina hem då men vi har redan gått igenom det. Husarrest, eller ”karantän” som vissa mer auktoritära länder valt att kalla det. 

Vem som gör vad är onekligen viktigt och här är det lätt att misstänka att regeringen vill att utredaren kommer fram till att allt ska fattas av regeringen utan att behöva passera så jobbiga saker som demokratin, det vill säga riksdagen. 

Nedan innebär alltså poliskontroller på vägar in och ur städer. Hej Gilead. 

Red.anm: Gilead är landet i Handmaid’s tale.

Det skulle också innebära att en polisstat införs som fysiskt hindrar människor från att röra sig och att folk inte får till exempel ens åka till sina fastigheter de äger, som stugor och sommarställen. Eller båtar. Alldeles oavsett om de där inte rör sig bland folk utan bara på sin tomt. 

Givetvis är inte en auktoritär lag värdig Gilead om den inte dessutom möjliggör obegränsad möjlighet till utegångsförbud. Även förbud att röra sig utanför hemmet i hela stadsdelar, städer eller regioner ska kunna finnas. 

I det lilla ”som yttersta åtgärd kan vissa verksamheter behöva stängas” ingår hela landets samtliga företag.

Inte ett ord dock om ersättning om regeringen förbjuder din verksamhet. För det kostar ju pengar. Att ingripa i folks liv och äganderätt utan att behöva förklara, motivera eller betala är varje socialists våta dröm. 

Och det är som sagt inte alls bara pandemier de vill göra tillämpliga för lagen. ”Samhällsfarlig sjukdom” och ”epidemier”, återigen luddigt medvetet och hur och vem som ska definiera detta är medvetet inte med i kommittédirektivet. 

De vill också, såklart, kunna låsa in gamla människor på äldreboenden. I ett rum. Ni läste rätt. Låsa in. Så att de inte rör sig bland resten av de gamla. 

Jag vet inte det stämmer men jag har som sagt känt att jag varit en av de få som verkligen vaktat våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter det här året där folk, även liberaler, tävlat med kommunister och socialister vem som kan vara för värst inskränkningar. 

Men jag kommer aldrig någonsin att ge upp det fokuset. 

Demokratin är nämligen inte värd något om man inte samtidigt har frihet. Och friheten är så lätt att förlora och så ofantligt svårt att sedan få tillbaka. 

…….

Vill du se mig i riksdagen? Kryssa mig i provvalet 11-17 oktober för medlemmarna i Moderaterna i Stockholms stad. 

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!