Överrepresentationen av utlandsfödda

Jag fortsätter att kolla på hur utbetalningarna i en del av välfärden fördelas sig på utlandsfödda respektive svenskfödda. För överrepresentativitet är intressant. Det finns stor sådan vad gäller mottagare av flerbarnstillägg och barnbidrag. 

Idag är 19,7 % av befolkningen födda utanför Sverige. Här ingår givetvis också massa arbetskraftsinvandrare, folk från våra nordiska grannar, från EU och folk som studerar. Även adopterade ingår. 

Med tanke på hur trubbigt utlandsfödd är i statistiken skulle man vilja att man särskiljer folk som är här pga asyl och resten. Du har som EU-medborgare inte rätt till välfärden omgående men det har migranter. Men nu är det siffran 19,7 % vi får förhålla oss till. 

Sjukersättning är ett bidrag du får från staten om du ”har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig mer kommer kunna jobba”. Ni läste rätt. Det är ett livstidsbidrag, det vi tidigare kallade förtidspension är idag fördelat på sjukersättning och aktivitetsersättning. 

Givetvis behöver du inte ha jobbat för att ha rätt till detta. Precis som de flesta av våra så kallade ”socialförsäkringar” som alltså antyder inbetalning bygger det hela på istället för inbetalning av skatt på folkbokföring. Det räcker med att bo i Sverige. 

Om du aldrig arbetat, dvs du är född handikappad, skadats eller blivit sjuk ung eller du kommit hit som migrant (folk som skadar sig senare i livet har hunnit arbeta, får du miniminivån. Men den är ändå på över 10 000 kronor om du är över 30 år. 

Aktivitetsersättning är en tillfällig förtidspension kan man säga, om du inte kan jobba på minst ett år och är under 29 år. 

Givetvis är utlandsfödda även överrepresenterade vad gäller bidraget sjukersättning. Kollar man på den statistik jag begärt ut från Försäkringskassan och fått kan man läsa följande:

Sjukersättning: 

 • 2010: 54 605 Mkr
  – 17 522 Mkr: 32 % utlandsfödda
 • 2011: 48 353 Mkr
  – 15 764 Mkr: 32,6 %

 • 2012: 45 205 Mkr
  – 14 806 Mkr: 32,8 %

 • 2013: 43 019 Mkr
  – 14 113 Mkr: 31,2 %

 • 2014: 41 087 Mkr
  – 13 455 Mkr: 32,7 %

 • 2015: 39 600
  – 12 865 Mkr: 32,5 %

 • 2016: 37 612 Mkr
  – 12 119 Mkr: 32,3 %

 • 2017: 36 063 Mkr
  – 11 483 Mkr: 31,8 %

 • 2018: 34 675 Mkr
  – 10 912 Mkr: 31,5 %

 • 2019: 33 514 Mkr
  – 10 375 Mkr: 31 %

 • 2020: 32 149 Mkr
  – 9 788 Mkr: 30,4 %

Först det positiva – summan totalt har sjunkit från 54 miljarder 2010 till 32 miljarder idag. Framför allt under Alliansen då 13 färre miljarder betalades ut totalt, medan Löfven och gänget fått ner siffrorna 7 miljarder till på dubbelt så många år (7 år mot 4 år).

Sedan kommer sämre nyheter. 

Trots att de utlandsfödda alltså knappt utgör 20 % av befolkningen tar de mellan 30 och 32 % av sjukersättningen varje år. Ännu en förmån i socialförsäkringssystemet som utnyttjas av utlandsfödda betydligt mer än de ens motsvarar i befolkningen alltså. 

Och givet att vi vet att asylmigranter som kommer hit till stor del inte arbetar och när de väl arbetar bidrar få netto är det ännu mer anmärkningsvärt. De tar även från denna del av socialförsäkringen ut betydligt mer än de borde. 

Vad gäller aktivitetsersättning är det andra siffror men givet att de flesta som kommer hit ändå är vuxna, det vill säga över 20 år, skulle vi få en annan bild om man ställde den här datan mot andelen under 29 år som är utlandsfödda. 

Men det får man kolla. Givet total andel av befolkningen sticker inte siffran initialt ut. 

Aktivitetsersättning:

 • 2010: 2 507 Mkr
  – 432 312 Mkr: 17,2 %

 • 2011: 2 562 Mkr
  – 434 Mkr: 16,9 %

 • 2012: 2 779 Mkr
  – 467 Mkr: 16,9 %

 • 2013: 3 004 Mkr
  – 510 Mkr: 17 %

 • 2014: 3 276 Mkr
  – 543 Mkr: 16,6 %

 • 2015: 3 646 Mkr
  – 589 Mkr: 16 %

 • 2016: 3 828 Mkr
  – 614 Mkr: 16 %

 • 2017: 3 588 Mkr
  – 577 Mkr: 16 %

 • 2018: 3 313 Mkr
  – 552 Mkr: 17,6 %

 • 2019: 3 313 Mkr
  – 553  Mkr: 16,6 % utlandsfödda
 • 2020: 3 333 Mkr
  – 584 Mkr: 17,5 % 

Det här inte det värsta. 

För Försäkringskassan kollar inte om du ens bor kvar i landet. 

Det står svart på vitt på deras hemsida att du  ”får ta med bidraget” (dock inte garantidelen, som är den du får när du inte jobbat) men att du ska själv försäkra att du bor kvar. Skaffar man en utländsk bank man bara införa en stående överföring från sitt svenska bankkonto till kontot i hemlandet och vips, pengarna in på kontot trots att du migrerat.

Här har sedan Sverige verkligen tagit i med hårdhandskarna för att motverka fusk- en gång om året får du själv fylla på en ”heder- och samvete-blankett” där du intygar att du bor kvar i Sverige. Krafttag.  

Jag har sagt det massa gånger före – vi kan inte låtsas att vi har ett socialförsäkringssystem, där ordet FÖRSÄKRING” ingår när vi ändå låter folk få ta del av allt bara genom att bo. 

Vi måste ändra välfärdssystemet grund. Bara den som arbetat ska ha tillgång till välfärden. Alla andra ska ha en miniminivå, där akut sjukvård, avgiftsfri skola för barn etc ingår. Inga förmåner ska utgå enbart på folkbokföring, det är ju absurt. 

Och de som lever på bidrag ska inte längre kunna fika. De ska stämpla in. Noggranna kontroller att folk inte lämnar landet så länge de inte jobbar, som svensk arbetssökare får du inte utan vidare dra utomlands. Då kan du mista a-kassan för att du inte kan ta semester när du inte jobbar och du förväntas att söka jobb måndag till fredag kl. 9-17. 

Ju mer jag gräver kring välfärden desto mer deprimerad blir jag. Inte undra på att systemen läcker som ett såll när vi har så här slappa regler. 

Jag har begärt ut mer statistik så granskningen fortsätter. 

………..

Vill du se mig i riksdagen? Kryssa mig i provvalet 11-17 oktober för medlemmarna i Moderaterna i Stockholms stad. 

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!