Pension för utlandsfödda

Socialdemokraterna, framför allt Ardalan Shekarabi, har länge fört någon slags kampanj mot sig själva vad gäller pensionerna. 

Principen för pensionssystemet är att reglerna bestäms tillsammans med övriga partier i pensionsgruppen, och att man betalar in pension på sin lön. Man betalar in till systemet för att sedan kunna plocka ut när man fyllt 65 år, varav en del är premiepension. Som man själv kan placera om man vill. 

Men grunden är att du alltså ska jobba först ett helt arbetsliv. För att sedan kunna vara pensionär. 

Vad händer då när Sverige inte bara tar emot 2 miljoner utlandsfödda, de flesta har kommit från 1990 och framåt? När färre och färre som kommer ens jobbar alls, få som arbetar gör det en tillräckligt lång tid och en del som kommer är inte särskilt unga från början. 

Då finns det något som heter Äldreförsörjningsstöd. 

Det är helt enkelt som ett socialbidrag för äldre som inte arbetat in sin pension. Har du till exempel levt på bidrag sedan du kom har du som sagt inte någon pension att hämta ut. Då får du söka äldreförsörjningsstöd (ÄFS).

Eftersom jag just nu håller på att granska hur stor andel utlandsfödda kvitterar ut av vårt välfärdssystem, eftersom vi vet att en stor majoritet inte är självförsörjande, har jag begärt ut statistik från Pensionsmyndigheten. 

Så här ser totalsumman ut:

 • 2010: 511 675 647 kr
 • 2011: 536 846 971 kr
 • 2012: 590 414 695 kr
 • 2013: 662 392 675 kr
 • 2014: 727 801 990 kr
 • 2015: 805 774 111 kr
 • 2016: 895 295 489 kr
 • 2017: 1 012 079 919 kr
 • 2018: 1 080 563 270 kr
 • 2019: 1 173 628 949 kr
 • 2020: 1 181 921 347 kr

Som ni kan se har det på bara tio år ökat med 120 %. Från en halv miljard 2010 till nästan 1,2 miljarder per år idag. 

Äldreförsörjningsstödet hittades på av Göran Perssons regering år 2000 just för att utlandsfödda redan då inte arbetat tillräckligt länge för att kunna få pension och man ville flytta deras kostnader från kommuner till staten. 

Så fort en utlandsfödd person folkbokfört sig här kan han eller hon söka äldreförsörjningsstöd om de fyllt 65 år. Det är en förmån i socialförsäkringssystemet som liksom många förmåner nämligen inte bygger på inbetald skatt utan folkbokföring. Det räcker med att bo i Sverige för att kunna lägga vantarna på väldigt många av välfärdens utbetalningar. 

Nedan kan ni se en beskrivning av ÄFS som Pensionsmyndigheten har på sin hemsida. 

Och staten är som vanligt generös med andra människors pengar. Alla utlandsfödda får alltså vistas upp till 3 månader i sträck utanför EU, t ex i ditt födelseland, (inte per år ens) och ändå behålla bidraget. 

Som ni kan se får man nästan lika hög ersättning om man arbetat och betalat in till systemet, det skiljer futtiga 380 kronor mellan en utlandsfödd som kommer hit utan att ha bidragit en enda spänn till systemet och en svenskfödd som arbetat delar av livet (garantipension får ingen som arbetat heltid hela livet, då har du ATP-poäng utan de fattigaste pensionärerna är folk som t ex varit hemma med barn länge, jobbat deltid etc.)

Om man kollar på hela beloppen så kan man se att mellan 16 och 18 miljoner per år av ÄFS betalas ut till folk födda i Sverige, resten är till utlandsfödda. Det är alltså i princip bara utlandsfödda som kvitterar ut bidraget. Men som betalas av skatt, så det är alltså ett bidrag de inte betalat in till själva. Annars hade de fått garantipension och inte ÄFS. Det är nästan 100 % bidragstagare bland de som får ÄFS, som sagt får du annars garantipension. 

 • 2010: 
  – irakier: 161 Mkr
  – bosnier: 73 Mkr
  – somalier: 40 Mkr
  – iranier: 30 Mkr
  – afghaner: 18 Mkr
  – syrier; 16 Mkr
  – eritreaner: 5 Mkr
 • 2011: 
  – irakier: 164 Mkr
  – bosnier: 74 Mkr
  – somalier: 52 Mkr
  – iranier: 32 Mkr
  – afghaner: 19 Mkr
  – eritreaner: 6 Mkr
 • 2012: 
  – iraker: 177 Mkr
  – bosnier: 80 Mkr
  – somalier: 63 Mkr
  – iranier: 34 Mkr
  – afghaner: 22 Mkr
  – eritreaner: 8 Mkr
 • 2013: 
  – iraker: 188 Mkr
  – bosnier: 85 Mkr
  – somalier: 72 Mkr
  – iranier: 36 Mkr
  – afghaner: 26 Mkr
  – eritreaner: 11 Mkr
 • 2014: 
  – irakier: 196 Mkr
  – bosnier: 88 Mkr
  – somalier: 77 Mkr
  – iranier: 38 Mkr
  – afghaner: 29 Mkr
  – eritreaner: 14 Mkr
 • 2015: 
  – irakier: 206 Mkr
  – bosnier: 91 Mkr
  – somalier: 83 Mkr
  – iranier: 42 Mkr
  – afghaner: 32 Mkr
  – eritreaner: 15 Mkr
 • 2016: 
  – irakier: 220 Mkr
  – somalier: 88 Mkr
  – bosnier: 92 Mkr
  – iranier: 45 Mkr
  – afghaner: 37 Mkr
  – eritreaner: 18 Mkr
 • 2017:
  – irakier: 233 Mkr
  – somalier: 95 Mkr
  – bosnier: 94 Mkr
  – iranier: 48 Mkr
  – afghaner: 41 Mkr
  – eritreaner: 24 Mkr
 • 2018:
  – irakier: 242 Mkr
  – somalier: 101 Mkr
  – bosnier: 91 Mkr
  – iranier: 54 Mkr
  – afghaner: 53 Mkr
  – eritreaner: 27 Mkr
 • 2019: 
  – irakier: 257 Mkr
  – somalier: 108 Mkr
  – bosnier: 95 Mkr
  – afghaner: 58 Mkr
  – iranier: 51 Mkr
  – eritreaner: 31 Mkr
 • 2020: 
  – iraker: 257 Mkr
  – somalier: 110 Mkr
  – bosnier: 86 Mkr
  – afghaner: 58 Mkr
  – iranier: 50 Mkr
  – eritreaner: 33 Mkr

Jag valde dessa grupper eftersom de hade störst utbetalningar 2010. Och jag la till afghaner och eritreaner eftersom de är stora invandrargrupper. 

Kollar man på de grupper som ökat sin andel av utbetalningarna anmärkningsvärt mycket sticker bland annat palestinierna ut. 

2010 betalades det ut 8,4 Mkr ÄFS till den gruppen. Bara 5 år senare 2015 var summan uppe i 24 Mkr. Sedan ökade det snabbt. Förra året betaldes nästan 50 Mkr till palestinier. 

 • 2010: 8 Mkr
 • 2011: 9 Mkr
 • 2012: 10 Mkr
 • 2013: 14 Mkr
 • 2014: 19 Mkr
 • 2015: 24 Mkr
 • 2016: 31 Mkr
 • 2017: 39 Mkr
 • 2018: 44 Mkr
 • 2019: 47 Mkr
 • 2020: 48 Mkr

Kongo är också ett land som sticker ut för de hade 0 kr i ÄFS fram till 2012 då utbetalningen var 742 kkr. 2020 har den summan växt till 3,7 Mkr. En stor procentuell ökning om än inte i rena kronor. Framför allt eftersom Kongo inte är ett stort invandrarland i Sverige. Ryssland är också ett land som fördubblats från 2010, då 10 Mkr gick till ryssar medan 22 Mkr betalades ut 2020. Med tanke på att man inte kan få asyl från Ryssland är det märkligt. 

Men man behöver idag inte försörja anhöriga du tar hit ens på uppehållstillstånd för arbetsmarknad. Noggrannare undersökning behövs dock för att förklara varför kostnaderna skenat. 

Ett land som verkligen sticker ut är Syrien. 

 • 2010: 16 Mkr
 • 2011: 17 Mkr
 • 2012: 20 Mkr
 • 2013: 40 Mkr
 • 2014: 65 Mkr
 • 2015: 92 Mkr
 • 2016: 131 MKR
 • 2017: 187 MKR
 • 2018: 217 MKR
 • 2019: 247 MKR
 • 2020: 267 MKR

Idag är syrier de största mottagarna av äldreförsörjningsstöd. 22 % av ÄFS-budgeten går till syrier. 21 % går till irakier. 9 % går till somalier. 5 % går till afghaner. 3 % går till eritreaner. 

Halva budgeten går alltså till tre grupper: syrier, irakier och somalier. Varför då? Varför är det så många äldre just i de grupperna? För vi vet att de flesta som söker asyl är under 50 år. 

Det borde någon borra djupare i varför just dessa tre invandrargrupper sticker ut så mycket med en befolkning i populationerna som är över 65 år. Är det så att dessa grupper tar hit släktingar som är äldre? Utan försörjningskrav blir det en nota som direkt skickas till skattebetalarna. 

Ska vi ha det så?

Att man obegränsat kan ta i gamla släktingar som direkt kan ansöka om ÄFS. 

Borde vi inte ha ett försörjningskrav om man tar hit folk som inte ens är unga nog att ta ett jobb? Och vad kostar inte alla dessa äldre utlandsfödda i saker som hemtjänst, vård, färdtjänst, mediciner och annat som också skattebetalarna bekostar?

Jag tycker att det är orimligt att vi har svenska pensionärer som arbetat och betalat skatt i Sverige, kanske ett helt arbetsliv, som inte har en rimlig pension när vi helt utan några krav och spärrar låter migranter ta hit sina gamla släktingar och skicka notan för allt till skattebetalarna. 

Vänstern brukar säga att utan invandring stannar Sverige. Nu är det i sig hitte-på men varje person som invandrar som arbetar heltid och har en lön som är rimlig bidrar till systemet. 

Men en invandrare som kommer hit när de fyllt 65 år är de facto bara en belastning. De bidrar inte ett smack. 

Äldreförsörjningsstödet är ytterligare en kran från välfärden som går direkt ner i utlandsföddas fickor utan att de bidragit med skatt från lön. 

Hur många fler hål systemet har verkar få veta eftersom ingen undersöker det. Men jag har begärt ut mer statistik. Så fler inlägg kommer om åtminstone vissa delar av välfärden. 

…………

Vill du se mig i riksdagen? Kryssa mig i provvalet 11-17 oktober för medlemmarna i Moderaterna i Stockholms stad. 

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!