Mansöverskottet

I farvattnet av Löfven efterlängtade aviserade avgång har ännu en tröttsam ”det måste bli en kvinna”-debatt som bekant blossat upp och var och varannan dag skrivs det om glastak och hur o-feministiskt det är att inte vi haft en statsminister med bröst än. Och efter talibanernas övertagande kräver nu feminister att Sverige ska ta emot feminister och kvinnorättskämpar särskilt. 

Men feminismen är i totalt avsaknad när det gäller ett aktuellt problem – mansöverskottet. Jag skrev tidigt om det här växande problemet när jag var krönikör i Dagens Samhälle 2015. Ändå har frågan inte fått fäste trots att det i allra högsta grad borde vara i centrum av jämställdhetsdebatten. 

Varje år föds 106 pojkar mot 100 flickor. Det har alltid fötts fler pojkar, vetenskapen har inte riktigt några bra svar men man vet att fler pojkbäbisar dör än flickbäbisar och det kan vara en orsak. Naturen kompenserar. 

Kvinnor lever dessutom längre än män statistiskt sett, det finns fler gamla kvinnor än män helt enkelt. Men de senaste årens utveckling går bortom detta och det beror på att vi helt enkelt tagit emot betydligt fler män än kvinnor som migranter. 

Ser man på ålderskategorin 20-24, det vill säga män som 2015 sa eller var under 18 år sticker siffrorna iväg. I den ålderskategorin finns det enligt SCB 80 780 personer, men bara 58 076 kvinnor. I gruppen under, 15-19 har 51 682 män invandrat och bara 45 968 kvinnor.

Så bara i gruppen utlandsfödda har vi ett överskott på 38 144 män från 15-19 år till 30-34-åringar.

De grupperna som nu eller som i den yngsta gruppen, om några år, vill bilda familj. I gruppen som står precis på tröskeln är 20-24-åringar, där är mansöverskottet år 2021 28 %, det vill säga på 100 flickor går det 128 pojkar. 

I gruppen under är ration 100 mot 111 pojkar medan det sjunker åldersguppen 25-29 är ration 107 pojkar på 100 flickor. 

Lägg sedan till att födelseöverskottet redan är 6 % och ni förstår att situationen är ett problem. Nedan ser ni en SCB-tabell över åldersgrupper oavsett bakgrund. 

Bland 25-29 åringarna är det 20 995 fler män, eller 6 %. Men bland 20-24-åringarna är det 35 532 fler män eller 12 % fler. I den yngsta kategorin är överskottet 19 514 män (7%).

Om vi varje år i varje ålderskategori tar emot betydligt fler män än kvinnor finns det heller inget annat läge än att situationen blir värre för varje år. Även om män dör tidigare än kvinnor och balansen jämnar ur sig över tid, och blir till kvinnors fördel i slutet av livet så är den stora frågan ändå – vilka ska alla dessa män bilda familj med?

Så det totala mansöverskottet i grupperna under 30 år som söker partner och bildar familj är 76 041 personer, varav 52 % är utrikes födda.

Lägger man till gruppen 30-34 år handlar det om nästan 100 000 fler män. 

2016 skrev forskaren Valeri M Hudson en uppmärksammad artikel om vetenskapen kring hur mansöverskott påverkar hela samhället och det är ingen rolig läsning. Trots det har frågan fortsatt varit ointressant ens för den lilla feminist i svensk offentlig debatt. 

Vi måste adressera det här växande problemet. 

Vad man ska göra åt det finns dock inga enkla svar. Sluta prioritera vuxna kapabla män som rester genom hela världen för att nå landet längst norrut till exempel utan bara acceptera kvotflyktingar och driva på att asyl söks gemensamt till EU i asylcenter lokaliserade utanför EU. Och som i Kanada prioritera kvinnor vad gäller kvotflyktingar. 

Ett annat är att faktiskt utvisa de som inte har rätt att vara här, då skulle en del av problemet automatiskt försvinna eftersom den höga andelen män bland utrikes födda givetvis också gäller de som får avslag, statistiskt sett. 

Vi kan inte fortsätta spä på en obalans som redan finns biologiskt. 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!