Vem är farligast?

Idag kom den efterlängtade Brå-rapporten. De har varit jättehemliga när den skulle släppas, jag har mailat flera gånger i våras och då var det ”inte bestämt” när den skulle släppas. 

Med rätta är det nyheten för dagen för den enda skillnaden mot de övriga två, som konstaterade stora överrisker för utrikes födda och deras barn är att barnen numera är ännu farligare än de varit. Vilket stöds av det som framkommit i media senaste decenniet – det är unga födda i Sverige till framför allt Somalier och MENA-länderna som står för gängvåldet, droghandeln, rånen etc. 

Men som vanligt står det mest intressanta i tabellerna så jag gick dit först. 

Äntligen kan man se uppdelat efter länder. Nedan ser ni tabellen för andel misstänkta i procent och uppdelat per land. Observera att här finns bara utrikes födda och inte utrikesföddas barn. 

Allra farligast i kronologisk ordning är män från:

 1. Övriga Afrika: 18,73 % och 5,89 överrisk att vara registrerad för brott jämfört svenskar
 2. Afghanistan: 16,34 % av alla brott och 5,14 överrisk att vara registrerad för brott
 3. Övriga Västasien: 15,43 % och 4,47 överrisk
 4. Nordafrika: 14,78 % och 4,65 överrisk
 5. Somalia: 14,24% och 4,48 % överrisk
 6. Övriga Östafrika: 12,86 % och 4,04 överrisk
 7. Eritrea: 12,85 % och 4,04 överrisk
 8. Irak: 12,49 % och 3,93 överrisk
 9. Oklassificerad: 12,3 % och 3,87 överrisk
 10. Syrien: 12,22 % och 3,84 överrisk
 11. Libanon: 12,20 % och 3,84 överrisk
 12. Övriga länder i Europa: 11.33 % och 3,56 överrisk

Nedan ser ni hur Brå delat upp länderna. Notera att Övriga länder i Europa till mestadels består av forna Jugoslavien och före detta länder i Sovjet.

 

Den här rapporten borde effektivt avliva debatten om de vuxna män utan asylskäl från Afghanistan (Iran, som påstod att de flytt från Afghanistan) och huruvida hur stor tillgång de är för Sverige när ingen någonsin presenterat ett enda belägg för hur stor andel det är som faktiskt klarat skolan, studerar och jobbar. Och sannolikheten att framtida invandrade afghaner skulle lyckas bättre än att i snitt nästan 17 % av brotten hänförs just till afghaner är liten statistisk sannolikhet. Om vi inte specifikt beviljar PUT för högutbildade och kvinnor. 

Brottsligheten beror inte heller på diskriminering enligt Brå. 

Brå skriver redan i sin sammanfattning det alla vet – ju närmare Sverige och ju högre utbildningsnivå desto lägre brottslighet. Det korrelerar också med integration och assimilation. Ju närmare kulturellt, språkligt och religiöst desto mer integrerade. 

Högst antal misstänkta kommer som väntat från Somalia, Irak, Afghanistan. Även från Kosovo och Iran, som paradoxalt nog även tillhör den mest utbildade och integrerade gruppen i Sverige. Om man skulle titta närmare på den gruppen specifikt skulle ingen bli överraskad om skillnader finns mellan de som kom på 80- och 90-talet respektive nyligen. Den senare gruppen var de välutbildade icke-muslimska iranierna som flydde utan islamisterna. 

Idag står har 43 % av brotten med en svensk gärningsman. Resterande 57% begås av antingen utlandsfödda eller inrikes födda med utländska föräldrar, det vill säga invandrare. Men sedan 2007 har andelen brott med en utrikes född gärningsman ökat från 23,6 % till nästan 30 % idag. 

 

Dödligt våld är en av de brottskategorier som ser mörkast ut. 77 % begås av invandrare. Både kategorin utlandsfödd och utlandsfödd med två utrikes födda föräldrar har ökat markant bara sedan 2007.

Man kan också se en dramatisk minskning vad gäller misshandelsbrott i gruppen inrikesföddas andel av de brotten, där 37 % av brotten senaste åren begås av svenskar medan resterande av invandrare. Framför allt har utrikes födda ökat markant från 28 % 2007 till 40 % av alla misshandelsfall. 

Vilken grupp är då farligast för kvinnor?

Även här sjunker inrikes födda medan framför allt utrikes födda ökar och står idag för 30 % av brotten. 

Ovanstående var andel av alla brott men det kanske mest intressanta är överrisken, som tar hänsyn till hur stor andel av befolkningen grupperna utgör. Svenskar utgör idag 80 % av befolkningen ungefär så givetvis bör de flesta brott i antal fortfarande begås av svenskar. 

Men givet gruppens storlek i Sverige är det 0,7 överrisk för en svensk att misstänkas för ett brott vilket som helst, medan överrisken för inrikes född med två utrikes födda föräldrar är 2,29. 

Det ä tre gånger så stor överrisk att begå brott om du är andra generationens invandrare och 2,5 gånger överrisk om du är utrikesfödd.

Vad gäller dödligt våld är siffrorna chockerande. 0,5 överrisk för en svensk och 10 gånger större för inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 

 

 

Farligast för kvinnor är utan tvekan män födda utomlands. Överrisken är 2,07 för våldtäkt och 2 för sexuellt ofredande. Men strax följer inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 

 

Som vi redan vet är vapenproblemet framför allt etniskt betingat även det, där över överväldigande majoritet begås av just andra generationens invandrare. De som utgör gängen i förorterna. 4,15 överrisk för vapenbrott jämfört med 0,7 för svenskar. 

Nedan ser ni uppbrutet per ålder och här kan man se att bland unga under 19 är det dubbelt så många unga andra generationens invandrare som svenskar som misstänkts för brott och 18 % av utrikes födda. 

Intressant nog är de farligaste 15-19 åringarna utrikes födda medan de farligaste 20-24 åringarna är inrikes födda till två utrikes födda föräldrar. 

I den senare gruppen, fast utrikes födda, hittar du gruppen vuxna män från Afghanistan utan asylskäl som ändå fått stanna. 


Den ökande kriminaliteten är ett etniskt problem där särskilt vissa grupper sticker ut. Det måste vi nu kunna ha en rimlig debatt om. 

Och mot bakgrund att just Afghanistan utgör så otroligt hög andel av brotten bör detta stänga diskussionen om amnestier och att vi ska ta in ännu fler just från Afghanistan. En stat har som FRÄMSTA uppdrag att skydda sina egna medborgare. 

Dags att Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och de länderna att ta ansvar över sitt närområde och hjälpa Afghanistans medborgare i detta akuta skede. 

Vad gäller kriminaliteten i Sverige ser det tyvärr mörkt ut. Sverige har blivit som alla andra länder med generationer av invandrade i trasiga förorter, som snabbt förvandlas till etniska getton, utgör ett parallellt universum med gäng, droghandel och dagliga skjutningar öppet. Det finns saker man kan göra men komma till bukt med det är en otroligt lång lista på saker som även inkluderar en rad åtgärder som inte har direkt med rättssystemet att göra. 

Några förslag: 

 • Ändra de lagar som står i vägen för ett effektivt utvisande av folk utan asylskäl och brottslingar och bygga rejäla förvar där folk får vara inlåsta tills de kan utvisas. 
 • Skrota systemet med samordningsnummer och göra en folkräkning för att komma till bukt med stora skuggsamhället. Vi vet inte hur många och vilka som upprätthåller sig i landet utan har tappat fullständig kontroll över detta mest basala i svensk offentlig förvaltning. 
 • Folkbokföring ska inte räcka för ett enda bidrag i Socialförsäkringssystemet utan alla förmåner, som barnbidrag, bostadsbidrag etc ska bygga på intjänade kronor. 
 • Stoppa tillfälligt all invandring exklusive kvotflyktingar, som liksom Kanada ska fokusera på kvinnor och barn i fortsättningen. Vi måste lägga alla resurser på de som redan kommit hit. 
 • Ta bort möjligheten för anhöriginvandring om man inte kan försörja dem med ett heltidsjobb. 
 • Ställ krav på asylsökande att det är DE som ska bevisa sin ålder och identitet, inte svenska staten och gör det obligatoriskt med åldersbedömning medicinskt för alla som hävdar att de är under 18 år. 
 • 3 strikes- systemet, där tredje gången en person åtalas för ett brott som ger fängelse automatiskt får det högsta straffet utan villkorlig frigivning. 
 • Ta bort den princip som gäller att brottslingar får avtjäna sina straff samtidigt utan som USA måste avtjäna dem efter varandra. Då skulle livstid bli livstid på riktigt för de vidrigaste brottslingarna. 

 

Vill du se mig i riksdagen? Kryssa mig i provvalet 11-17 oktober för medlemmarna i Moderaterna i Stockholms stad. 

…….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!