Sossarna förbereder sifferfiffel

Inför varje val trixar sossarna med dåliga siffror så att de i valrörelsen kan låtsas som om allt är mycket bättre än det är. Nu har vi EU:s högsta arbetslöshet och det är framför allt utlandsfödda som inte arbetar. 

600 000 utlandsfödda är inte självförsörjande och 780 000 lever på bidrag är givetvis ett kommunikativt problem för regeringen. Och det är det enda det är för Socialdemokrater så är så makthungriga att verkligheten inte längre bekymrar dem. Allt handlar bara om makt. 

Inför valet 2006 tryckte regeringen Persson för glatta livet in arbetslösa i förtidspension och hepp! Så hade vi inte längre rekordhög arbetslöshet. Att folk inte jobbade är inget problem för det betalar ju skattebetalarna. Inför valet 2018 handlade trixandet om att tvinga myndigheter, kommuner och staten att gömma undan utlandsfödda genom hitta-på-jobb, som Extratjänster. Abrakadabra så sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda och 20 000 fler var sysselsatta. Efter valet avskaffades Extratjänster för då hade ju S med Annie Lööfs hjälp blivit omvalda. 

Vi har beklagligt nog samma situation nu som 2006. Nästan en miljon människor lever i utanförskap. Idag är det i hög grad utlandsfödda som inte arbetar.

Så nu kommer sossarnas generallösning i siffertrixandet – förtidspensionen. 

När pandemin började beställde de en utredning. Och utsåg  Samuel Engblom till utredare, från sossestyrda TCO såklart. En lojal sosse. Som ni kan se vill regeringen inte att han utreder OM man behöver ändra reglerna utan ATT reglerna ska ändras. För så har man förstört utredningsväsendet senaste två mandatperioder. 

Idag är en utredningen inte längre en utredning. Utan det är argument-fixande för en förändring man redan bestämt sig för att göra. Gjord inte av en objektiv utredare utan av en redan lojal som garanterar att man inte får för sig att göra något objektivt utan lyder. 

Och som väntat föreslår han att sjukpensionen ska göras ungefär lika generös som den var 2006, det vill säga, människor ska kunna tryckas in i den stapeln för att försvinna från andra. 

Personer som är sjukskrivna och som är 60 år ska få fortsätta vara det men framför allt ska personer som är sjukskrivna mycket lättare kunna förtidspensioneras generellt. 

Vidare föreslår Tengblom att fler personer ska kunna för ”förebyggande sjukpenning” samt att människor som redan fått förtidspension ska få studera 12 månader utan att man drar in ersättningen. 

Med andra ord – regeringen förbereder nu för att massflytta sjukskrivna och arbetslösa till förtidspensionering precis som man gjorde 2005. Om det är lättare att förtidspensionera framför allt utlandsfödda som varit arbetslösa jättelänge och är dåligt utbildade så att utsikterna att de någonsin kommer jobba är små kommer regeringen i valrörelsen kunna påstå att hepp! Arbetslösheten har ju sjunkit. 

Att ännu fler lever på en allt krympande skara nettoinbetalare struntar man glatt i, huvudsaken är att fixa siffror samt smörja sin största väljarkår – bidragstagarna. För så sorgligt är det. Det före detta Arbetarpartiet är idag Bidragspartiet, där framför allt den för varje val större gruppen utlandsfödda som inte jobbar men som på grund av medborgarskapet får rösta i riksdagsval är den centrala väljargruppen idag. 

De och pensionärer i Norrland. Bland unga personer från sossarna under 20 %. 

Riksdagen måste stoppa det här. Att i ett läge när det är rekordmånga som inte arbetar göra det lättare att inte jobba resten av livet är inte rimligt. Särskilt inte som utredaren bara lagt ett år på att ”utreda”. 

…….

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Swish: 123 444 5847

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!