Biståndet till Afghanistan

Open Aid skapades av Alliansen under den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson. Det är en väldigt bra uppfinning. För att öka transparensen inom biståndet. 

Men man blir ju deprimerad samtidigt över att läsa. 

Afghanistan är ett stort mottagarland, till ingen nytta eller väldigt liten nytta. Särskilt om man lyssnar på samma personer som å ena sidan hävdar att sänka biståndet från orimliga 1 % av BNP till mer rimliga nivåer på några promille är lika med Hitler, å andra sidan konstant hävdar att Afghanistan är för farligt för att bo i och skicka tillbaka människor utan asylskäl till. 

Så här har det sett ut senaste decenniet. Jag noterar precis som ni att biståndet just till Afghanistan började stiga under Alliansen. 

 

Men det är under Värlssamvetet Löfven som det gått i taget. 2018 gav han bort 1,3 miljarder av våra pengar direkt till afghanerna. 

Trots att det föreligger oerhört stor risk för korruption enligt EU-parlamentet. 

Dokumentet skrevs redan 2009 baserat på amerikanernas egna rapporter, det är svårt att se varför det inte skulle vara relevant fortsatt. 

”Hög risk för korruption och bedrägerier i landet, såsom framgår av Kabul Bank-skandalen nyligen och slutrapporten för offentlig upphandling under krig, vilket uppskattat att mellan 5 och 9 procent av hela det amerikanska biståndet till Irak och Afghanistan har varit föremål för bedrägerier.”

”Enligt rapporten är polisen den mest korrupta myndigheten.”

”Hög riks för slöseri med medel, såsom framgår av slutrapporten från kommissionen för offentlig upphandling, vilken har uppskattat att 10-20 % av USA:s totala bistånd har slösats bort.”

”Bristande förmåga hos de flesta afghanska ministerier att upphandla och hantera kontrakt på grund av låg läskunnighet och dåligt utbildad personal.”

”Afghanistans kontroll- och revisionorgan är inte fullständigt oberoende från regeringen”.

Jag räknade ihop det totala biståndet enligt Open Aid.

Vi har sedan 1998 gett bort 14.3 miljarder av skattebetalarnas pengar till ett land vi har liten om någon kontroll över vad pengarna spenderas på och som enligt EU och USA är erkänt korrupt just med bistånd. 

14 miljarder som är helt bortkastade när nu talibanerna återigen tar över. För varför lyckas talibanerna? Tja, ett svar är att i regioner i Afghanistan vill man helt enkelt det. Regioner där de styrt hela tiden sedan i början av 90-talet. Ett annat svar är att terrorgruppen tjänat enorma pengar på opium, för är det något islamister kan är det fri tolkning av Koranen om vad som är haram när det gäller pengar och kvinnor. 

Det finns ingen som helst anledning för Sverige att ge något som helst direkt bistånd till Afghanistan längre. Utan Sveriges biståndspolitik borde helt enkelt i mycket högre grad handla om bidrag till gemensamma organisationer som i sin tur använder pengarna för att skicka egen personal dit att bygga skolor, vägar, utbilda folk, gräva brunnar etc. Några kontanter till regeringar borde inte förekomma. Alls. 

Det finns ett mycket brett stöd för bistånd som går till rent vatten, skolor, utbilda barn och kvinnor, micro-lån, elektrifiering och annat som många förknippar med just bistånd. Tyvärr går en väldigt liten del idag till just sådan, och katastrofhjälp. Istället är bistånd en industri som främst handlar om politik och där korruptionen med svenska skattebetalares pengar rycks på axlarna åt i en bistånds-elit som tycker att de har det finaste jobbet i världen – att ge bort andras pengar. 

En rejäl biståndsreform är verkligen på sin plats. 

För vi är många som frågar – vad fan får vi för pengarna?

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!