Är svenska patienter rasister?

Inte alls otippat blev det i nyhetstorkan ramaskri över en ”undersökning” Dagens Nyheter gjort. För medier som gör undersökningar gör ju inte det i något slags vetenskapligt syfte och därmed finns det få kvalitetskrav, utan enda skälet är givetvis, som alla mediebolag, att få fram en bra story. Och det fick DN. 

Ingen har berättat exakt hur undersökningen gjordes eller hur urvalet av vårdgivare gjordes eller något annat en seriös beställare av en undersökning för att ta reda på fakta hade gjort. Utan DN har i vanlig ordning bara redovisat de spektakulära slutsatserna. 

Det är här jag vill säga till alla som nu tar i från tårna – chilla. 

Det är inte bevis för egentligen någonting alls och allra minst att det dräller av rasister i Sverige eller att vårdgivare i Sverige daltar med rasister. 

Nedan ser ni den enda informationen DN ger oss om ”undersökningen”. 

Det finns 1 100 vårdcentraler i Sverige. Var låg de som DN valde? Hur valde de ut dem? Hur stor andel var offentliga kontra privata. Av de 120 de ringde, hur många var ens vårdcentraler och hur många var tandläkare? Hur stor andel av dem var privata? Och hur ställdes frågorna? Varför kan inte DN redovisa manus kortfattat? Bortfall? Hur många gånger ringde de varje vårdgivare? En enda eller ringde man igen för att få ett annat svar den gången?

Rätt många frågor som inte har svar. Men så är som sagt detta INTE fakta eftersom den inte är gjord på ett vetenskapligt korrekt statistiskt sätt och därför kan man heller inte dra några långtgående slutsatser av DNs wallraffande. 

Utan det ska ses för vad det är – en ögonblicksbild på sommaren när många har vikarier och där man som media kan ha vilka vinklade frågor som helst. 

Men till sakfrågan då – är alla som vill lista sig hos en husläkare och som anger specifika krav på etnicitet (svensk) rasister? 

Eftersom personen som ringde inte var en verklig person utan en journalist kan man inte dra någon slutsats alls. Ögonvittnen i vården (läkare) citeras i artikel på enstaka tillfällen när patienter krävt att få en annan läkare. En svensk. Jag har inga som helst problem att förstå att som människa är det jobbigt varje gång en patient är otrevlig på jobbet alldeles oavsett vad han eller hon säger. Vissa är kanske till och med rasister. Andra hatar kvinnor. Någon tredje vägrar att behandlas av en kvinna på grund av religion. 

En kvinnlig läkare som intervjuas jobbar på psyk-akuten. Jag har väldigt lätt att förstå att så psykiskt sjuka personer att de söker akut vård inte är de lättaste eller de trevligaste att ha att göra med oavsett. Att sådana patienter kan säga väldigt fula otrevliga saker. Men är det rasistisk att som psykiskt sjuk på psykakuten kräva en svensk läkare? Eller är det så att man främst ska se människor på sjukhus som sjuka?

I vården ska patientens behov ALLTID sättas i centrum. Alltid. Men samtidigt är en offentlig finansierad vård begränsad. Att kräva att få välja läkare när man uppsöker vård kan vara svårt att tillgodose på grund av omständigheterna. 

Men är det orimligt att vården när det går oavsett skäl försöker tillgodose patienters önskemål? Som att en kvinna, för att hon tidigare i livet misshandlats eller våldtagits av en man, inte klarar av att okända manshänder rör henne och därför kräver bara kvinnlig personal?

Är det orimligt att en irakisk man och troende muslim kräver att läkaren som ska undersöka honom inte är kvinna? Eller att en iranier hellre listar sig hos en iransk läkare när han eller hon väljer husläkare? Det kan man tycka. Eller inte. 

Men vi har idag valfrihet inom vården vad gäller just det DN undersökte – att välja husläkare. Antingen är man för den valfriheten eller inte. Är man för måste man acceptera att folk väljer av privata skäl. 

Jag skulle alla gånger välja en äldre läkare framför en yngre om jag skulle lista mig idag just för att läkare faktiskt är ett yrke som bygger på erfarenhet. En yngre läkare har inte samma kunskaper som en äldre helt enkelt för att kunskaper byggs på erfarenhet som arbetande läkare. En ung arkitekt kan vara bättre arkitekt än en äldre, en ung journalist bättre än en äldre men en läkare bygger sin kunskap på patienter han eller hon träffar. 

Är det orimligt av mig att föredra en äldre läkare framför en nyexad?

Jag har full förståelse på det mänskliga planet att vårdpersonal blir ledsna i situationer när patienter kallar dem saker eller väljer bort dem. Men sådant måste man också kunna tåla. Patienter är där därför för att de är sjuka. Rädda, sjuka människor som har ont beter sig heller inte alltid rationellt eller trevligt. Personligen skulle jag aldrig välja bort en läkare pga ursprung men om jag träffade en läkare som talade för dålig svenska för att jag skulle förstå skulle jag göra det. 

Min barnmorska hela min tvillinggraviditet hade iransk bakgrund och var världens bästa barnmorska som fattade exakt hur jag funkade. Hon pratade perfekt svenska. 

Men om min farmor som är 92 år skulle få för sig att hon inte vill undersökas av en manlig sjuksköterska eller en läkare med brytning skulle jag ha full förståelse för det. Många äldre hör dåligt och förstår sämre på grund av det. Det är svårt att ens som helsvensk läkare göra dig förstådd hos vissa gamla. Tänk då den minsta brytning, vad komplicerat det kan blir för en äldre.

Min poäng här är att man blandar ihop saker och buntar ihop precis allt till rasism. Det är inte rasism. Inte bara, även om det absolut finns rasister, dessa rasister ibland blir sjuka och de läkare som vittnar i artikeln (det finns ett par enstaka exempel bara) säkerligen har upplevt exakt det de berättar om. Man gör det väldigt enkelt för sig om man ser det så. 

Vård är komplicerat och människor som är sjuka är sköra, kan bete sig orimligt eller konstigt av massa olika skäl men till syvende och sist måste det handla om vård och patientens behov. 

Sedan får såklart DO yttra sig. I vår diskrimineringslag är det ingen skillnad på diskriminering på grund av sexuell läggning, kön eller etnicitet. Men konstigt nog frågar inte DN om man kan välja bort män i sin undersökning. 

Eller välja bort kvinnor, som är exakt samma sak. Jag tycker som kvinna känslomässigt att det är mer obehagligt att en muslimsk man kräver att få en manlig läkare än om jag kräver att få en kvinnlig men det är inte heller rationellt. Utan samma sak. 

Är det orimligt att som kvinna vilja ha en kvinnlig läkare?

Så varför gjorde DN denna ”undersökning” då? Tja, det gamla vanliga tyvärr. Som det verkar. Att känga till privata bolag. För ingenstans outar de vilka vårdcentraler det var som sa ja men Kry och Capio skriver de ut. 

Vi måste kunna prata om sådana här komplicerade saker utan att det direkt spårar ut till en ”du är rasist”-debatt. Igen. Jag har sett fullt rimliga liberaler, folk som sällan spårar, skriva orimliga saker om just detta. 

Svenskar är världens minst rasistiska folk. Så är det. 

Frågan är då – är det rimligt att man får välja husläkare? I så fall ska nämligen alla andra skita i bevekelsegrunderna för det valet. 

Vi måste acceptera samtliga skäl till val. Svensk, iransk, gammal, ung, kvinna, man. Vilka skäl man än må ha att välja bort en husläkare måste det vara okej om vi ska ha valfriheten. 

Och vad gäller önskemål i akut vård måste grundinställningen varit att eftersom patientens behov alltid ska vara i centrum är det sekundärt att vårdpersonal blir ledsna och alla ska i alla lägen göra det de kan för att tillgodse dem. Går det inte så går det inte men då har man i alla fall försökt. Allt för att patienten ska kunna må bättre. Hur orimlig personen än må vara. 

Ledsen personal får arbetsgivaren hantera inom sitt system. För att skälla ut och känga till sjuka personer i vården som söker hjälp alldeles oavsett hur orimliga värderingar personen har är nämligen ännu orimligare. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!