Varför kandiderar jag till riksdagen?

Politk har varit mitt största intresse sedan jag var tonåring. När jag var 14 ville jag gå med i Moderata Ungdomsförbundet men det fanns ingen förening i Bålsta där jag växte upp så jag fick vänta till gymnasiet.

Men någon karriär i ungdomsförbundet har jag till skillnad från många idag sittande i riksdagen har jag inte gjort. 

Jag är civilekonom med en magister i företagsekonomi från Handelshögkolan i Göteborg. Idag är jag 45 år och har arbetat i näringslivet i 22 år. De sista 10 åren har jag drivit egna företag inom kommunikation. 

Jag vill bli en stark röst för företagandet i Sverige. 

Jag har ägnat åratal av min egen opinionsbildning åt just företagarfrågor. Åt marknadsliberalism, fri företagsamhet och äganderätt. Och inte minst åt skatter och slöseri med skatt. 

2012 fick jag en kolumn i Aftonbladet, på Debatt-sidan och min karriär som opinionsbildare startade. Då var jag mammaledig med våra tvillingsöner och jag skrev varannan vecka i 18 månader. 

Min blogg startades i september 2014, då var bloggar inte alls populärt inom politik och sociala medier har inte riktigt slagit igenom på riktigt inom opinion. I december 2014 startade jag podcasten Borgarbrackor med Jenny Sonesson, långt innan alla politiska poddar. Den podden la jag ner 2016. Jag har skrivit fyra böcker. 

En läsare i taget har jag byggt min plattform från ingenting. Jag har inte varit företrädare för något. Inte en känd journalist, ordförande för en organisation, inte politiker. Jag kom bokstavligt talat från ingenstans och har inte fått någon hjälp att bygga min plattform. 

Idag har jag 45 000 följare på Twitter och ca 100 000 unika läsare per månad på min blogg. Min nya podcast Radio Kamrat har redan 25 000 nerladdningar. Jag har skrivit hundratals politiska artiklar i media genom åren, både genom krönikor, debattartiklar och även ledartexter på Dagens Industri där jag vikarierade 2015. 

Jag kommer givetvis behålla alla kanaler även om jag sitter i riksdagen och jag kan inte sluta blogga. Det höga arbetstempot tar jag också med mig. 

Jag har inte slitit så mycket i sju år snart att bygga upp min plattform för att lägga ner det. 

Varför kandiderar jag?

För efter att ha varit en av landets största borgerliga opinionsbildare som påverkat massor utanför, genom sju år av nötande av att granska olika saker är det dags att förverkliga saker. Man kan bara åstadkomma så mycket genom att jobba med opinion. Besluten fattas i riksdagen. 

Ni som läser mig vet hur många frågor jag drivit som fått genomslag. Som plastpåsens överlägsna miljöegenskaper, att Fairtrade är LO, granskning av islamister i Sverige, studieförbundens fusk. Jag var den första som granskade MUCFs verksamhet. Jag har skrivit om bistånd, om Hyresgästföreningen, om Naturskyddsföreningen och gröna pengar. Om klimatrörelsens bakom Thunberg och personerna bakom. Jag granskar media, läser rapporter och försöker avslöja så mycket felaktigheter och lögner jag kan. 

I riksdagen kommer jag kunna aktivt arbeta för att förverkliga saker på min långa att-göra-lista. 

En lista jag byggt upp sedan jag startade bloggen. Några av de saker som står högst upp på den är: 

 • Lägga ner Folkbildningsrådet och flytta verksamheten till Skolverket.
 • Dra in Ibn Rushds bidrag. Och se till att de betalar tillbaka de 11 miljoner de tagit och köpt hotellet Granhedsgården för. 
 • Reformera studieförbundssystemet och ta bort alla bidrag till studiecirklar. Det är 2021. Information och kunskap som tidigare var dyr är helt gratis via internet idag. 
 • Få bort platspåseskatten. 
 • Lägga ner MUCF och reformera hela bidragssystemet till föreningar. 
  – Inga bidrag till hemsidor utan alla ska avkrävas att ha en hemsida som söker bidrag.
  – Ingen förening får bidrag till mer än 40 % av lönekostnaden av en medianlön. Resten ska man finansiera själv genom försäljning etc. 
  – Alla årsredovisningar ska läggas på hemsidan öppet för skattebetalarna att ladda ner och läsa. 
  – Professionella revisorer krävs för samtliga bidrag, inga lekmannarevisorer accepteras.
  – Alla aktiviteter ska läggas ut på hemsidan och oannonserade kontroller görs både av ekonomi och fysiska kontroller för att se att bidraget går till rätt saker. 
  – Ingen person kan få bidrag för flera föreningar, dvs individerna flaggas i systemet för att undvika att samma personer startar massa föreningar. 
  – Varenda krona begärs tillbaka och polisanmäls om man inte betalar tillbaka om man fuskat, inte genomfört det man ska eller annat dyker upp i kontroller. 
  – Inget bidrag ges till någon paraplyorganisation. Dessa får föreningarna själva bekosta. 
 • Lägga ner en rad myndigheter.
 • Ge Riksrevisionen ett nytt uppdrag – Tillsynsmyndighet. Som har som uppdrag att varje år granska just föreningar som fått bidrag samt granska myndigheter som ger bidrag. 
 • Skriva om lagen så att utvisning för samtliga brott som ger fängelse är standard och undantag bara ges i mycket få fall. Om du kommer hit och får uppehållstillstånd ska du inte få stanna om du är kriminell. Punkt.
 • Städa i biståndet och ta bort allt bistånd som ges för informationsinsatser i Sverige (dvs opinion).
 • Ta bort Forum Syds rättigheter att ge bort bistånd då de är en insynsskyddad förening som inte lyder under offentlighetsprincipen. Detta är en av vänsterns stora bidragskranar. 
 • På alla sätt möjliga öka äganderättens status i lagstiftningen. Från det kommunala planmonopolet till avverkningsförbud måste äganderätten stärkas i Sverige. Den har blivit hårt ansatt och nedgraderad i decennier. 
 • Ingen person får ta hit anhöriga om de inte försörjer dem på arbete sedan ett år tillbaka. Och även dessa ska kvalificera sig själva med arbete innan full tillgång till välfärden. 
 • Göra om förmånerna i socialförsäkringen som bygger på folkbokföring till att bygga på intjänad inkomst. Ingen ska ha rätt till välfärdsförmåner bara genom att bo här. 
 • Lägga ner hela systemet med samordningsnummer och ersätta med utlänningsid innan personer har rätt till personnummer. Vi har otroliga hål i systemet genom detta system som bidrar till otroligt mycket fusk. 
 • Ingen person ska få hämta ut mer än 2 pass under en 5-årsperiod. Sedan får man åka till Arlanda och skaffa tillfälliga pass inför varje resa. Vi måste få slut på pass-exporten från Sverige som leder till att vi inte vet vilka som finns i landet. 
 • Ta bort rätten för efterlevandebidrag för utlandsfödda som kommit hit utan föräldrar. Det är en rättighet som ska ges till barn som är födda i Sverige för föräldrar som dött i Sverige. Något annat är orimligt. 

Jag måste stanna där, listan blir för lång. 

Vill du se mig i riksdagen?

Ni som bor i Stockholms stad kan hjälpa mig. Gå med i Moderaterna så får du rösta i provvalet i höst och kan kryssa mig. Om jag inte lyckas kryssa in mig på plats 1-7 står jag inte på valbar plats. 

Klicka här och betala med Swish. 

Bor du utomlands? Byt förening till en i Stockholms stad och du ska får rösta i provvalet. 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!