Äganderätten i fokus – bostäder

 Av alla mänskliga rättigheter som man pratar om pratar man minst om äganderätten. Och den är under kraftigt attack från vänstern sedan 2014 då de tog över Rosenbad. 

För är det något socialister hatar så är det privat ägande. De har på många sätt genom historien försökt förstöra den, från löntagarfonder på 80-talet till Magdalena Andersson försök att införa att flyttskatt på kapital utomlands och raserande av 3:12, som stoppades första mandatperioden för Löfven. 

Jag tänkte i en serie inlägg under våren sätta fokus på äganderätt. Med start på bostäder. 

Det kommunala planmonopolet. Hur många tänker på det särskilt ofta eller ens visste att det fanns? Det är som det låter, ett monopol. Jag hade själv rätt lite koll även om jag visste att det fanns men så läste jag en artikel på Smedjan om det nyligen, från januari 2021.

Mark du äger ligger i en kommun vare sig du vill det eller inte. Och den kommunen har monopol på att bestämma vad du får bygga på din egen mark. Detta är en rest från 1947 efter andra världskriget. Gunnar och Alva Myrdal skrev boken ”Kris i befolkningsfrågan” 1934 och sedan satt Gunnar Myrdal som ledamot i den statliga bostadssociala utredningen som kom fram till att införandet av ett kommunalt monopol vad nödvändigt. Monopol på att bestämma vad de som äger marker ska få bygga på den. 

Socialdemokraterna tyckte att markanvändningen var ”ineffektiv” och bostädernas standard undermålig. Alltså gav de kommunala politiker monopol så att markanvändningen skulle bli mer ”rationell”. 

Många politiker inklusive borgerliga hävdar att planmonpolet är nödvändigt att ha kvar för att kunna planera förskolor och offentlig verksamhet, vägar etc. Men det förklarar ju inte den rätt de har att bestämma vad enskilda ska göra med tomter de köpt. 

Folk som ska bygga nytt hus, bygga ut eller bygga till kommer i kontakt med monopolet direkt för du måste söka lov att bygga på din egen tomt – bygglov. Och detta bygglov tar dessutom kommunerna bra betalt för. Byggloven kostar i snitt 15-20 000 kronor beroende på vilken kommun. Fast pris. 

Redan har kan man tycka att det är snurrigt. Varför ska enskilda tomtägare betala en kommun de redan betalar massa skatt till ta betalt för att utföra en tjänst som inte är valfri och som syftar till att säga ja eller nej till bygge på mark du redan äger? 

Men det viktigaste här är att kommunen rätt att bestämma om din mark alldeles oavsett om du får bygglov eller inte absolut. Kommunen måste nämligen detaljplanera mark och om de inte detaljplanerar den mark du äger får du inte bygga alls. Det finns ingen instans du kan överklaga heller. Kommunen har ju monopol. 

Så köper du en tomt eller mark i Sverige måste du kolla att det är detaljplanerat, annars kanske du står med en tomt som du inte kan använda. Eller så skaffar du dig goda kontakter med kommunen. För det här monopolet öppnar för korruption, vilket bland annat hände i Sigtuna när socialdemokraterna bytte tjänster mot detaljplanering med byggbolaget Peab. 

Problemet med monopolet är också att lagt kort inte ligger ens. Ditt hus du bor i var detaljplanerad på tomten när det byggdes (annars hade det inte kunnat byggas) men om kommunen gjort en ny detaljplanering som säger tomten måste vara X kvadratmeter för att bebyggas med ditt hus och det brinner ner kan de neka dig att bygga upp det igen. 

Alla som skickat in bygglov för att få bygga ut befintlig hus har börjat funderat på det rimliga i att kommunen ska bestämma vad du ska bygga på din egen mark men planmonopolet är sju resor värre eftersom de godtyckligt kan stoppa vilka byggen som helst. Vägrar de detaljplanera finns det inget att göra. 

Det här är en äganderättsfråga som måste upp på bordet. 

Några enkla reformer kan göras direkt, som att införa en instans för överklagande och stifta en lag som säger att kommunen dels måste detaljplanera mark inom X tid och dels ange starka allmängiltiga skäl för att säga nej. Sedan borde en utredning tillsättas för att utreda hur man i möjligaste mån kan reducera eller helt avskaffa planmonopolet. 

För mig är frihet en central fråga som moderat, men hand i hand med det går äganderätten. Dags för Moderaterna att återigen plocka in detta så centrala i liberalkonservatismen som äganderätt. Det är en rättvisefråga inte minst. 

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid
Swish: 123 444 5847

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!