Dag: 1 april, 2021

900 miljarder, del 2

Alla minns Sandro Scoccos fiaskorapport om att flyktinginvandringen bidragit till 900 miljarder i intäkter för Sverige, och Sandviken-rapporten om lönsamheten i flyktingmottagandet.  Nu kommer socialisten och aktivistforskaren Peo Hansen, som…