Vänsternarrativ i friskoledebatten

Den snurrigaste debatten just nu och den som bygger på mest myter och lögner är friskoledebatten och så har det varit länge. Tyvärr. Och det är vänsterns narrativ som just nu dominerar sedan många år. 

Det finns flera skäl till det men det främsta är högern underskattade frågan. Det var en vunnen seger och vi glömde bort att försvara den. 

Eftersom valet 2022 utan någon tvekan kommer att domineras av trygghet och kriminalpolitik och av invandring och integration, förmodligen även vårdfrågan,  kämpar nu vänstern sedan ett tag på med att återigen få upp skolfrågan på dagordningen. För att de är sämst i de två första frågorna och vänstern har inget chans att vinna valet om 2022 domineras av de två första jättarna till frågor. 

Tyvärr har de aldrig tappat narrativet i friskolefrågan, vi i högern spelade bort det för länge sedan då vi av oklar anledning inte trodde vi behövde ta ledningen i den.  Och det narrativ som idag dominerar, till skillnad från 2014 då man enbart försökte fula ut vinster och inte hymlade med att man ville avskaffa hela skiten, är följande:

”Givetvis ska folk få välja skola. Men…..för att folk väljer fel har de kommunala skolorna blivit oskyldigt drabbade, de tappar elever och det är inte deras fel att de är sämre skolor när alla bra elever drar till friskolor. Alltså måste vi först hitta på olika sätt att begränsa valfriheten. Dessutom är det barnen i skolan som ska ansvara för landets integration av hundratusentals utrikes födda barn.”

Man utmålar inte vinsten i sig som ett problem och låtsas om om valfriheten visst är viktig för att lagförslaget att förbjuda vinst och därmed avskaffa skolvalet inte gick igenom riksdagen har man bara paketerat om samma idé och tänker stänga skolvalet bakvägen i lönndom istället. För att det räknar med två saker. Stressa högern att hoppa på samma narrativ och att landets föräldrar tillika väljare är lite korkade. 

Varför vi i högern lämnade walk over i denna viktiga fråga är en gåta och vi skulle givetvis ha kommit med samma offensiv i den här frågan som i miljöfrågan, där Moderaterna nu är parti nummer ett – vara offensiv, se problemen i ett system som liksom alla system inte är perfekt och föreslagit bra förändringar för att styra bort från de kassa förslagen. Detta är tyvärr inte hänt ännu. 

Istället ser vi även moderater att hoppa på den här problemformuleringen – att felet med friskolesystemet är att folk väljer.

Det är det vänstern säger nämligen. ”Likvärdigheten” är nu helt förstörd för att alldeles för många duktiga studiemotiverade elever oavsett bakgrund väljer samma skolor. 

Men att elever och föräldrar väljer skolor är inte alls problemet med systemet. 

Exakt det man visste skulle hända när man konstruerade systemet för övrigt, för att när en verksamhet utsätts för konkurrens den inte haft ökar kvaliteten. Så funkar det alltid. Konstruktörerna av friskolerefromen byggde systemet just så här av den anledningen – att när kommunala skolor måste konkurreras kommer de antingen få lägga ner eller bli bättre och locka tillbaka elever. 

Hur kan högern som var med och byggde systemet plötsligt gå med på den falska beskrivningen att det är fel att föräldrar väljer när det är själva essensen i varför vi införde det?

Vi måste säga nej till det. Nej, det är inget problem att studiemotiverade elever väljer samma skolor. Det är så valfrihet fungerar. Annars har vi inget skolval. 

Det så kallade ”kompensatoriska uppdraget” är inte tänkt att ske på systemnivå utan i skolan – när folk redan valt skolor, DÅ är det skolans uppgift att så långt det är möjligt försöka kompensera för enskilda elevers olika förutsättningar, som t ex utlandsfödd, outbildade föräldrar eller annat som vi vet styr studieresultat. Och sannolikheten att lyckas i skolan samt studera vidare. 

Det är inte det kompesatoriska uppdraget att hindra föräldrar och barn att välja just den skolan som passar dem bäst. Det kallas istället socialism och det har vi testat. 

Men det är inget självändamål för en kommun att ens driva skolor själv för deras uppgift är inte att DRIVA skolor utan att TILLHANDAHÅLLA UTBILDNING. Två saker. Två helt olika saker. I teorin skulle en kommun kunna lägga ner alla skolor om friskolor tagit över alla elever och det skulle inte spela någon roll vare sig för eleverna eller ekonomin. I praktiken är det givetvis inte så här enkelt för att man bland annat har det slutgiltiga ansvaret att säkerställa den lagstadgade skolplikten och inget jag förslår här. 

Visst ställer det till problem när valfriheten gör att elever, många duktiga, väljer bort de kommunala skolorna men för vem är skolan till för?

Är den till för att våra barn och framtidens ledare ska få en bra utbildning eller är skolan till för politikerna?

Här är ju narrativet skoldebatten borde ha. 

Varje barn går i skolan för att lära sig så mycket han eller hon kan så att hon kan få ett bra liv. Ett yrke eller studera vidare och helst då leva lyckliga i alla sina dagar. Det är ju ändå planen. 

Varje barn går inte i skolan för att fixa kommunalpolitikers problem eller av ideologiska skäl fabricerade problem. Och inget barn har som ansvar att fixa vare sig någon annans unges utbildning eller frissera statistiken. 

Hur kunde det gå så lång att vi idag diskuterar skolan som ett problem? Och ännu värre, som en slags integrationsverkstad där all sorts integration av invandrare ska börja?

Idag pratar även högern om likvärdigheten och den påtalade bristen därpå som ett problem men är det verkligen ett problem att barn är olika och väljer olika och får olika resultat?

Att man skulle kunna ”fixa” dåliga skolor bara genom att flytta duktiga barn dit finns nämligen inte empiri i vetenskapen för. Javisst, en kommunpolitikers dag blir roligare för då kan han eller hon säga: Kolla! Vi flyttade de duktiga barnen och vips gick skolans snitt upp! Nu behöver vi inte göra något. 

Men i själva verket har ingenting hänt alls med resultatet och därmed kvaliteten på undervisningen hos de barn som redan gick i skolan och presterade de låga resultaten. Det är lätt och förföriskt att låta sig förledas av statistik. 

Då kokar det ner till det som jag i åratal försökt lyfta fram i friskoledebatten – teorin om kuddflickorna. Och den bygger på den hemska tesen att duktiga elever bara med sin blotta närvaro i en klass med sämre elever ska lyfta deras resultat. 

Hör ni hur hemskt det låter?

Jag tar det igen: vissa elever väljs ut av politiker att ha ett särskilt ansvar att lyfta andra barns resultat. 

Trots att det inte finns någon som helst stöd i forskningen att det fungerar så och även om det fanns är det ett fullständigt barockt sätt att se på barn och barns utbildning. I själva verket finns det stöd i vetenskapen för att om man gör så blir resultatet i bästa fall det samma, i värsta fall sjunker de duktiga elevernas resultat för att stök och omotiverade elever drar ner även deras motivation och studietakt. 

Ska man då bara skita i de sämre skolorna?

Givetvis inte. Men fokus måste vara att höga kvaliteten på skolorna. Det gör man inte genom att flytta på elever med tvång, det gör man framför med duktiga lärare. Och duktiga rektorer. 

Så alla i högern som nu är aktiva i friskoledebatten – gå inte på fällan att halka in på vänsterns narrativ för de vill stänga valfriheten även denna gång och få bort aktiebolagen. Trots att aktiebolag är den driftsform som har störst transparens.

Det är därför ljusskygga islamister nästan uteslutande har sina skolor och förskolor i insynsskyddade stiftelser. Men aldrig att vänstern fått svara på frågan varför detta är bättre än aktiebolagen som lyder under aktiebolagslagens transparenskrav. 

Jag är på riktigt orolig att vänstern för att de kör denna bulvantaktig med avskaffandet av skolvalet att det kommer lyckas nämligen. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!