Dag: 16 februari, 2021

Storlek spelar roll

Hackandet på just Stockholm har varit non stop sedan pandemin inleddes för ett år sedan. Har det inte varit dryga skåningar som satt upp skyltar i Skåne att ”stockholmare ska…