Miljöpartiet tänker stänga ner all kärnkraft 2024

Det räcker inte med Ringhals 1 och 2. Miljöpartiet, landets skadligaste parti som kostat landet enormt på alla plan och ledder, tänker med sina 4 % stänga all kärnkraft.

Ni läste rätt. 100 %.

Vet ni hur?

Genom att vägra ta beslut i kärnavfalls-frågan som legat på Rosenbads bord sedan 2018. Det är fullt i lagringen. Fattas inget beslut om höjning stänger ALL kärnkraft 2023.

Så nu slår Vattenfall larm i DN.

De har försökt och försökt få regeringen att fatta beslutet men Miljöpartiet vägrar och tänker tvinga till sig komplett shut down bakvägen. Ofattbart fult spel.

Nu är det upp till oppositionen att ställa regeringen till svars, och för att syna Folkpartiets och Centerns ja till kärnkraft.

96 % röstade inte på Miljöpartiet. Ändå har de fått förstöra område efter område, det är deras fel att vi redan nu har elbrist.

Stänger all kärnkraft blir det svart. För alla som bor här och för industrin. Bokstavligt.

Vilka säger det?

Vattenfall. Ordagrant. Det. Blir. Svart.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!