Socialistisk jämlikhet

Givetvis passar socialister i Rosenbad på att ”utreda” jämlikhet. Eller snarare påstådd orättvisa. För skillnader är antingen orättfärdiga eller inte. Och alla orättfärdiga orättvisor kan inte avhjälpas på ett rättvist sätt. Eller ens är önskvärt.

Jag har läst utredningen. Det mesta som diskuteras därifrån har handlat om friskolor och alla som hatar friskolor kissade nästan på sig av entusiasm.

Men andra saker fick ingen debatt riktigt.

Som att lagstifta om att pedagogiken i skolan överallt ska utgå från de elever som inte kan, inte vill eller något annat skäl till att hänga med. Vi ska alltså permanenta låga förväntningar och ta ifrån resten av eleverna rätt till en undervisning efter DERAS max.

Alla ska lära sig lika lite och lika långsamt annars är det orättvist. Här är varför vi aldrig får Nobelpriset.

Som bekant är utlandsfödda en av de allra svagaste grupperna på arbetsmarknaden – det tar 9 år innan 50 % ens jobbar en timme i veckan o h låtsaskompis räknas.

Trots att vi lägger enorma summor på subventioner tycker de att vi ska införa ännu fler – skatteavdrag för sociala avgifter.

Alla socialister älskar Arbetsmiljöverket. Trots att antal olyckor inte minskar och trots att de fått betydligt högre budget sedan 2014 – 50 % mer är ”rimligt”, tycker utredaren. Noll korrelation mellan budget till verket och arbetsmiljö finns bevisad.

Höja dagersättningen asylsökande får utan motprestation och utöver gratis husrum, mat, förskola och skola till barn, tandvård, sjukvård etc.

Jag vill kraftigt begränsa modersmålsundervisning och ta bort betyg. Utredaren vill istället bygga ut och att alla nyanmälda ska få hela undervisningen på sitt modersmål. Vi har ett stort antal etniciteter som kommer varje år. Men i flera år ska samtliga nyanlända få 100 % svensk befriad gratis grundskola.

Ännu fler märkliga och för invandrare vikta subventioner i miljardstorlek. Ingen av de vi har funkar. Och att alla dessa ska bli anställda av Arbetsförmedlingen (!). För att minska risken men risken för att staten sitter med tiotusentals anställda de ska betala semester etc för är tydligen no problem.

Ett av de få bra förslagen är mitt eget om att staten ansvarar för nyanländas försörjning och inte kommuner.

Givetvis vill sossar återinföra LOs veto de hade från 70-talet till 2007 vad gäller arbetskraftsinvandringen.

Ge en gräddfil till ”olika grupper” som inte har bostäder, bl a utlandsfödda/nyanlända.

När vi sedan kommer till skatt börjar en kavalkad av att beta av landets socialisters inkl LOs önskelista till tomten.

Som återinförd fastighetsskatt, såklart.

Begreppet ”renovräkning” är sossarnas sidoförening Hyresgästföreningens nya modeord. Så alla som bor i hyresrätt ska enligt lag få bestämma hur mycket en bostad de inte äger ska renoveras.

Eftersom folkhälsa är socialisters älsklings område finns en radda tvång. Som skatt på allt folkhälsofascister bedömer som dåligt: kött, socker etc och bidrag till ”hälsosam mat”.

Höja alkoholskatten, of course.

En av de sossigaste förslagen är nästan idén om en statlig sajt för samtliga spel. En ”spelportal”.

Alla spelbolag skulle tvingas stänga sina sajter och lägga upp sina produkter på den, som staten sedan stänger kl 22 och reglerar summa per 24 h man får spela för oavsett inkomst och tillgångar.

Mer kvotering, såklart, av föräldrapenningen.

Nya myndigheter. Som en ”analysmyndighet”, för de hundratals miljarder de hundratals myndigheter vi har inte kan avskrävas att analysera ”sociala investeringar.

Höja kapitalskatter, till en ”enhetlig”, utan att lägga ner ens en mening på argumentation för att denna enhetliga lika gärna kan vara lägsta nivån.

Återinförd arvs- gåvo- och förmögenhetsskatt.

Förstöra 3:12-reglerna helt.

Höja matmomsen och momsen på restaurangmat (12 % idag), för allra helst backa Sverige tillbaka till DDR-status.

Ta bort ROT helt pga orättvist att inte alla kan utnyttja det.

RUT får inte utökas eller utvidgas och att insatser för att ”rätt” grupp anställs i branschen.

Detta var det värsta jag hittade.

En utredning om JÄMLIKHET som förväntat blev en veritabel orgie i socialism. Grattis Sverige.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!