Utlandsföddas gräddfil i pandemin

Det var förväntat att det även i pandemi skulle visa sig att utlänningar, som ju redan har en gräddfil i våra system, även skulle särbehandlas när det gäller vaccinationerna. 

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade instruktioner om vaccinationer kan man läsa följande: 

”Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa”.

Så om du fått ett utvisningsbeslut, eller kommit in i landet olagligt, och undanhåller dig myndigheterna ska du alltså ha rätt att GÅ FÖRE I KÖN för vaccin till den värsta pandemin världen skådat på länge?

Jag baxnar faktiskt. Minst 80 000 personer, men ingen vet hur många det är, lever olagligt i Sverige och de ska nu kunna kvittera ut vaccinet på skattebetalarnas bekostas i ett land de inte har rätt att ens vistas i. 

Dessutom går Folkhälsomyndigheten vidare med en korrelation utan bevisad kausalitet genom att för att fler personer från MENA och Afrika dött i Covid drar slutsatsen att alla födda i MENA ska gå före i kön.

Ursäkta men är det för mycket begärt att en myndighet före de paxar en gräddfil baserat på etnicitet först tar reda på kausaliteten i fallen? Alla utlandsfödda som dött kan t ex har en annan riskfaktor gemensamt (fetma, hjärtproblem, diabetes, lungsjukdom etc). 

Istället drar myndigheten slutsatsen att för att det finns en överdödlighet ska samtliga, även om de inte tillhör de medicinska riskgrupperna, prioriteras. Svenska skattebetalare ska stå tillbaka för att Folkhälsomyndigheten inte orkar göra sitt jobb innan de placerar en hel grupp baserat på etnicitet i en gräddfil. 

Det är som att rekommendera flytt till ett annat postnummer för att öka sin egen chans till högre livslängd. 

Det enda rimliga hade varit att erbjuda de man VET är i riskgrupp prioritet och parallellt analysera dödsfallen för att se OM korrelationen mellan utlandsfödda och ökat dödlighet i covid19 även kan bevisas BERO på att de är utlandsfödda. Först då, när det är bevisat att alla utlandsfödda har en förhöjd risk just för att de är utlandsfödda kan man prioritera något så viktigt som vaccin. 

Mitt i pandemin avslöjade Migrationsverket 367 personer som smugglats in och det var de enda de tog. Hur många har inte gömt sig och smugglats in i landet under detta året?

Som om inte det räckte har Migrationsverket, säkert med direktiv från Miljöpartiet, beslutat att kravet på vaccination mot Covid för att få resa in i landet INTE ska gälla asylsökande. Enligt nedanstående idag publicerade promemoria från Justitiedepartementet. 

WTF?

Vanliga resenärer, släktingar, jobbresenärer etc ska avtvingas intyg på vaccin men inte de som mitt i en pandemin tycker att migrera är en bra idé och just till landet som ligger längst bort från nästan alla länder?

2021 har hittills de tre senaste veckorna 534 personer sökt asyl. Ingen av dem har givetvis tvingats uppvisa intyg på vaccin, eller ens testats. 

Förra året sökte 14 000 personer asyl, trots brinnande pandemi. Hur är det ens möjligt? Ja, jag vet att en del av dessa är personer som enligt 4-årsregeln som hållit sig undan utvisning i fyra år sökt asyl igen men långt ifrån alla. 

Det här kallar regeringen att ta ansvar?

Att inge har någon koll på de personer som vi släpper in i landet och dessutom skapa en gräddfil för alla de tiotusentals personer som inte ens har laglig rätt att vara här att få vaccin före landets alla skattebetalare. Som betalar vaccinet. 

Sådant här urholkar förtroendet och tilltron till systemet och när förtroendet är borta är det svårt att få tillbaka. När landets alla nettobetalare på riktigt ställer fråga – vad fan får jag för pengarna?

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 123 444 5847.

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!