Ett missat försvar för friheten

Det är en sorglig dag på vissa sätt. För idag var dagen då det sista beviset på att ingen försvarar friheten. Då röstade även högern igenom pandemilagen.

En lag som ger en socialistisk regering oöverstiglig makt att stänga ner i princip allt. I ett läge när minst tre vaccin är godkända för världsmarknaden och vi får 80 000 doser i veckan ger alla andra en pressad regering som inte lyckats med någonting och som dessutom krishanterar för att Löfven inte kan googla, makt att flytta fokus och samtidigt straffa de privata företag de ändå hatar. 

Hur stor sannolikhet är det att regeringen missar detta ”window of oportunity” att statuera exempel som handlingskraftig och visa makt, och samtidigt beskära en äganderätt de ideologiskt föraktar? De har till april på sig, sedan kommer de tvingas ta en politisk kostnad för då är alla riksgrupper vaccinerade. 

Första slaget kom givetvis…..idag. Som med spjutspets riktar in sig på alla privata verksamheter, småföretagare. 

Jag är moderat för att jag framför allt älskar frihet. Det har varit min ledstjärna i hela mitt politiska liv, som började i slutet på 1980-talet då jag blev politiskt medveten i 13-årsåldern. 

Vem försvarar friheten idag?

Jag kan i princip bara nämna två – Gunnar Hökmark och Fria Moderata Studentförbundet. Och paradoxalt nog några Sverigedemokrater, för de kommer inte från samma ideologi i grunden. För besviket kan jag konstatera att 2020 avslöjat de flesta man trodde vara samma som tvärtom, värsta sortens pandemihetsare som redan i april krävde lockdown och munskydd.

Hade jag suttit i riksdagen hade jag avstått att rösta idag för att inte tvingas rösta nej. Men jag ska inte sticka under stol med att jag är besviken. Även om partiet ihop med KD och SD fick med sig regeringens stödhjul – hur går det till egentligen att göra det om man är C och L utan att bli förvandlade till fascister är oklart – att kräva kompensation till företag. 

För varför utgår högern från frågan ”Hur kan företagen kompenseras av  en socialistiskt marinerad stat när de stängs av en lika socialistisk regering?” och inte ”Hur ska företag kunna överleva själva trots en pandemi?”. Hur ska vi i det längsta skydda privata företag från att inte gå under?

När blev den mänskliga rättigheten äganderätt bortglömd? Vi pratar bara om rätten att söka asyl och rätten till religion. Men rätten att äga och att få behålla det man äger pratar vi aldrig om. 

Vem försvarar den mänskliga rättigheten 2020? Och 2021? Vem försvarar den i framtiden?

Pandemilagen kränker de mänskliga rättigheterna.

Det borde därför vara väldigt svårt att få igenom en sådan lag, istället seglade den igenom riksdagen på ett par veckor. Alla klappar i takt. 

Artikel 13: Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom landets gränser. 

Artikel 17: Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra. Ingen får godtyckligt tas ifrån sin egendom. 

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. 

Artikel 20: Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 

Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 

Det gör mig på riktigt orolig att så få i högern och bland kavajslagsliberaler så lättvindigt har kastat våra friheter och rättigheter överbord. Nu skiljs agnarna från vetet, och jag gillar inte hur få det är som står kvar när vinden mojnat. 

Man ska verkligen väga varje inskränkning i våra fri- och rättigheter på guldvåg vid varje givet läge och det har ingen gjort, inte ens i närheten har någon ställt frågan – är det rimligt och i proportion? 

FN reglerar nämligen även detta i sina artiklar.

Historiskt är detta varken en särskilt allvarlig pandemi eller en allvarlig kris, man måste sätta saker i sin kontext. Jag vet att en del av er som läser nu tar ett flämtande andetag av fräckheten att utmana gängse världsbild om Covid19 som det värsta som hänt oss men utan att ge mig in i det råttboet i debatten ber jag er ta några meter tillbaka mentalt och bläddra i historiska indexet ni allmänbildade har. 

Nu om någon tid borde vi haft en höger som står pall mot en socialism som aldrig velat ge oss någon frihet om de fått bestämma allena. Nu om någon tid hade vi behövt behärska impulsen att gå med i kören utan istället sjunga en annan sång. 

Istället har fri- och rättigheterna just nu övergivits av en höger som tävlar med socialister i grenen repression och auktoritärt när vi hade behövt dem ta ordentlig avstamp i en ideologisk diskussion som är på sin plats just nu. 

2021 började mörkt för alla oss som försvarar friheten. 

…………………………

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 123 444 5847.

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!