Regeringen vill ge sig själva extrem makt, igen

Nyss avslutades presskonferensen då Lena Hallengren och Amanda Lind presenterade utkastet till ytterligare ett försök att passa på att ge sig själva oöverträffad makt givet hur lagarna idag är. 

De försökte i juni men gick bet då oppositionen såg att de försökte runda riksdagen och skaffa sig en auktoritär lag, med hänvisning till pandemin. Då de ensamma skulle kunna fatta långtgående ingrepp i människors och företags vardag. 

Idag försökte regeringen, utan framgång tycker jag, betona hur viktig riksdagen är. Ändå är lagen de la fram auktoritär, precis som förra gången. 

Enda fallet riksdagen ska kunna ha något att säga till om är en total nedstängning av samhället, resten har regeringen tänkt att under ett helt år mellan 15 mars 2021 och 15 mars 2022 (notera att det är valåret) kunna helt ensamma bestämma om själva. 

De har inte lagt ut utkastet ännu, som bara har 2 veckors remisstid, men jag tog skärmdumpar från presskonferensen online.

Det ska bli intressant att se om även remissinstanserna tycker att de är förenliga med grundlagen, som att inskränka mötesfriheten. 

Grunden för lagen är givetvis sympatisk – att lagarna idag inte medger någon skillnad i restriktioner för en teaterföreställning inomhus och ett sportevenemang utomhus, vilket därför ter sig absurt. 

Och det är klokt att lägga ut myndighetsutövningen regionalt då just smittspridning kan variera. Att ge regionerna via Länsstyrelsen mandat att införa lokala restriktioner är i grunden bra. 

Men varför ge dem obegränsad makt till det? Det enda som kommer hända är att småpåvar på Länsstyrelsen utnyttjar detta. Lagen måste lägga in begränsningar i hur och när regionala restriktioner utfärdas. 

Notera att regeringen nu förbereder möjlighet att Länsstyrelserna får stänga ner hela badplatser, parker och andra saker som var många svenskars enda rekreation i våras och somras. 

Det är inte rimligt tycker jag. Badhus är en sak men utomhusbad?

Ska vi ha ett läge att Länsstyrelsen alltså kan sätta upp betongsuggor för infarter och ha ordningsvakter som ber folk att gå hem de få dagar det är sommar i Sverige?

Ska vi verkligen ge regeringen möjlighet att stänga landets parker och badplatser hela sommaren? För det är det som står. Det finns inga begränsningar om tid heller. 

Varför inte nöja sig med att Länsstyrelserna får befogenhet att be folk att hålla avstånden och mandat att flytta på folk på en badplats som inte följer regeln om 1,5 meter mellan varje sällskap?

Ett av de mest uppseendeväckande förslagen är stora ingrepp i den privata äganderätten när regeringen vill ge sig själva makt över bostadsrättsföreningars och andra privata lokaler. 

De vill på riktigt ge Länsstyrelsen rätt att förbjuda människor att använda lokaler de själva äger, som bara föreningen får förfoga över och helt sonika ge dem mandat att stänga lokalen eller hot om vite. 

Regeringen vill också införa ett straff för alla som inte följer de långtgående restriktioner de vill kunna införa. 

Som att bötfälla folk som badar på en badplats Länsstyrelsen permanent 2021 har stängt. Eller bötfälla en person som har några på middag i den lokal de äger. 

De betonar alltså att ”riksdagens inflytande ska värnas” men ger dem sedan bara möjlighet att besluta om total nedstängning. Allt annat ska Lena Hallengren et al i ensamt majestät få besluta om. 

Regeringen vill också ge Länsstyrelsen rätt till tillträdelse till privata lokaler.

Lagen ska kunna stänga allt. Det finns inga undantag här. 

De ska kunna stänga ner inrikes flygtrafik, tåg och bussar. Alla butiker (notera att det inte finns några undantag här för Apotek och mat), privata gym. Rubbet. 

Men sedan vill de inte enligt lag förbinda sig till att behöva betala en enda krona i ersättning. 

Enorma ekonomiska konsekvenser väntar för privatpersoner och företag, ändå tänker regeringen inte i denna tillfälliga lag förbinda sig till att vara skyldiga till ersättning. 

Jag hoppas att remissinstanser och övriga partier säger nej till detta. 

Den lag som är rimlig är möjligheten att mer ta hänsyn till skillnaden mellan Vasaloppet och en konsert så att det blir mer rättvist. Och möjligheten för Länsstyrelser till vissa lokala restriktioner, men dessa borde ges inom den ram som redan finns idag plus tillägget i den nya lagen. 

I övrigt borde mycket i detta förslag faktiskt skrivas om eller tas bort. 

Vi har ett läge när 5 miljoner svenskar kommer kunna vaccinera sig innan sommaren enligt vaccinsamordnaren. Att i detta läge ge regeringen så mycket mer makt än de har idag att stänga ner är heller inte rimligt. 

Och regeringen ska inte kunna bötfälla privatpersoner för att de använder en privat lokal, det tycker jag personligen är absurt. 

En total nedstängning av verksamheter måste även i lag vara förenat med garantier på ersättning från staten, annars tar man livet av företagen i Sverige. 

Jag ser bara att regeringen återigen försöker ge sig själva oproportionerligt mycket makt, och passar på. 

De hade kunnat lösa det problem som finns – att lagarna idag inte medger anpassning till vilken sorts verksamhet det är – och lämna resten. Men det är ju inte kul. 

Glöm inte att alla makthavare i alla tider passat på i tid av kris att ge sig själva mer makt och ta makten och friheten från medborgarna. Vår regering bestående av klåfingriga makthungriga sossar och miljöpartister är verkligen inget undantag. 

Regeringen borde få återkomma med ett mycket mer bantat förslag av det här långtgående auktoritära förslaget. 

Jag hoppas oppositionen landar i samma slutsats. 

………………….

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 123 444 5847.

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!