Sluta låtsas

Det är bra att skolan diskuteras men det är så mycket myter som flyger, ihop med rena falsarier att det är tveksamt om man ens kan kalla det debatt. 

Dessutom talar få ur skägget. De som hävdar att de ska vara ”allsidig social sammansättning” vägrar ens på direkta frågor att berätta vad man menar och hur det ska gå till och alla som säger sig bry sig om transparens men ändå vill ha de minst transparenta ägandeformerna förening och stiftelse. 

En sak alla dock verkar vara eniga om är den konstiga uppfattningen att alla barn i skolan är bra i skolan och de som inte är det är det bara för att de har en dålig skola. 

Ursäkta? När blev detta en vedertagen sanning?

Barn till högutbildade är inte bättre i skolan bara för att de går i bättre skolor och har föräldrar som har hög utbildning. De är bättre i skolan för att de har högre intelligens.

Men det får man ju inte säga högt i det här landet. Att vissa barn, som ju är vuxna i vardande, helt enkelt inte är lika smarta som andra barn. Eftersom alla vuxna inte är smarta. 

Sedan lägger jag inte en värdering i det. Man mäter bara intelligens på ett sätt i skolan och det är teoretisk talang. Det betyder inte att personer som är bra på massa andra saker, som sport, sjunga eller jobba med händerna, inte är värdefulla. Tvärtom, om alla skulle forska skulle inget bli gjort i det här landet. Inga hus skulle byggas, inga vägar, inga bilar byggas. 

Men vi ska sluta låtsas som att enda skälet varför det skiljer i resultat mellan skolor som har många duktiga elever från dåliga skolor i svenska ”getton” är att skolorna är så oändligt mycket bättre när sanningen är att framför allt är barnen smartare, för att deras föräldrar är smarta. 

Vad ser ni på SCB:s diagram nedan?

Att det varit ganska konstant hur svenska elever presterar för utbildningsnivå givet föräldrarnas. 

Notera att årtalet är när personerna är födda, där den sista undersökta gruppen är födda 1980-1984.

Nästan 80 % av folk som har två föräldrar som är akademiker pluggar vidare, 60 % om en av föräldrarna är det och så har det varit länge. Samma för folk födda på 50-talet som deras barn födda på 70- och 80-talet.

Observera också att generationen jag själv tillhör (jag är född 1975) gick hela vår skolgång utan valfrihet, vi blev tvingade till skolor genom att en kommunal tjänsteman satte ett streck på en karta. Medan generationen under fick välja högstadium och gymnasium. Barn födda 1980 var 11 år när friskolereformen genomfördes. 

Enda skillnaden är att generellt sett har utbildningsnivån ökat genom generationerna men nu avtar ökningen och färre elever har högre utbildningsnivå än sina föräldrar. En naturlig konsekvens av att fler pluggar längre. 

Men ändå är mönstret detsamma, att barn till de smartaste föräldrarna visar sig också vara smarta i skolan. Tänka sig, undrar om det beror på skolan eller gener? Vad tror ni?

Bland de utrikes födda är det stor skillnad i varifrån man kommer. Bara 1 % av landets akademiker är födda i Afrika, de allra flesta kommer från Europa och Norden. Av asiaterna är framför allt kineser och indier de mest välutbildade, men även iranier. 

Kollar man på deras barn finns ett liknande mönster. De barn som är födda här men har två utrikes födda föräldrar är till minst andel själva akademiker. 

I en annan studie SCB gjort konstateras följande:

”För både män och kvinnor är det störst andel som har eftergymnasial utbildning om båda föräldrarna har en.”

Av forskarna var det hela 50 % som hade två föräldrar med eftergymnasial utbildning och 13 % som till och med hade föräldrar som forskade själva. 

Talang för saker går i arv, det är i hög grad genetiskt. Vad du sedan gör av den talangen är upp till dig och här kommer betydelsen av bra lärare in. 

Men att vi för debatten som att det är konstigt att massa barn som inte har högutbildade föräldrar inte är bäst i skolan är korkat. 

En spade är en spade. Barn till intellektuellt begåvade har lättare i skolan. 

Det har alltid varit så och kommer alltid varit, man ärver talanger. 

Jag är själv barn till akademiker och skaffade mig en magisterexamen liksom min syster men jag är värdelös på att bygga grejer, sy och sport. I det yrkena var dörren stängd, så att säga. 

Jag har länge ställt mig tveksam till den heliga kon i skolan som kallas ”det kompensatoriska uppdraget” för att det har gått från en av många bra riktlinjer – att barn oavsett bakgrund ska förutsättas kunna prestera, att man inte utgår från att vissa barn inte kan och att skolan SKA KUNNA ge barn även med dåliga förutsättningar en chans till ett bättre liv – till helig ko. 

Idag betraktas det kompensatoriska uppdraget som ett slags magiskt trollspö, eller snarare, att lärarna är några slags trollkarlar som simsalabim trollar bort genetiska förutsättningar och förutsättningar i hemmet. Och då är det snarare ett problem än en hjälp. 

Alla barn kommer inte klara skolan. Alla barn kommer inte plugga teoretiska linjer. Men alla barn växer upp till kapabla vuxna om de får briljera på det som de faktiskt är bra på, och många av de duktigaste hantverkarna, kockarna, sportpersonerna etc funkade dåligt i klassrum. Det är bara ETT av många sätt att mäta talang. 

Inget skolsystem kommer ta bort detta och det är helt okej, det är inte ett självändamål att alla barn ska bli läkare eller ens gå en teoretisk linje på gymnasiet. Vi borde förresten återinföra de 2-åriga praktiska linjerna men det är ett eget inlägg. 

Det är för övrigt bra lärare som gör skillnaden. Inte skolform, inte huvudman, och inte heller huruvida många elever på skolan är studiebegåvade. 

Allra mest spelar bra lärare för just de som har de tuffare i skolan. 

När ska vi prata om det?

………………….

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 123 444 5847.

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!