Ingen vill svara

Jag har skrivit länge om att skolan och välfärden i stort används som ett integrationsprojekt. 

Här kan du läsa en artikel från 2018.

Jag har även skrivit länge om att friskolehatarna har en fruktansvärd syn på barn, där de utan att säga det högt tänker sig att vissa barn ska användas som politiska redskap i kampen för bättre siffror. Eller som det kallas, ökad jämlikhet, vilket inte är detsamma som rättvisa by the way. 

Här kan ni läsa en artikel på det temat för knappt ett år sedan. 

Därför är det glädjande att PM Nilsson röt ifrån på Dagens Industris ledarsida  med rubriken ”det är inte elevernas uppgift att producera jämlikhet”.

Det friskolehatarna menar men inte säger är nämligen just det. Vissa barn (de duktiga) anses av dem inte som bara barn med ansvar över sin egen utbildning enbart, utan som barn med extra ansvar över samhällsproblem som integration och som ett redskap för att andra barn (de sämre) ska höja sina resultat. 

Är det inte märkligt att det är lärare som anför denna unkna syn på barn?

Jag tänker på Rektor Linnéa (rektor på en F3-skola) och Filippa Mannerheim, samt rester av friskolehatar-twitter som domineras av just lärare. 

Dessa personer tycker att vissa barn inte bara ska vara barn utan de ska åläggas uppgiften att höja skolors resultat, andra elevers resultat och i allmänhet vara jämlikhetshävstänger i jakten på en av vänstern konstruerad rättvisa. 

Svårt att förstå hur man kan jobba med barn om man har den människosynen tycker jag. I min värld har alla barn bara ansvar över att lära sig så mycket som möjligt som möjligt själv, de kan aldrig ha något annat ansvar. 

Det skulle vara frestande att skriva ”jag anklagar er” som en pastisch på Mannerheims känslosåsiga artikel nyligen men jag låter bli. 

Blandad social sammansättning. 

Det är vad detta kallas idag. Att vissa barn (de duktiga) med sin blotta närvaro ska fixa skolans alla problem. Ingen i debatten medger dock detta, för det låter inte så bra ju. Alltså framhärdar alla debattörer idag att ”blandad social sammansättning” är det man vill ha utan att definiera. 

Gunna Svantorp är en av många. Hon är sossarnas förstanamn i skoldebatten och sitter i utbildningsutskottet. Hon har varit väldigt aktiv i debatten nyligen.

”Allsidig social sammansättning”. 

Så jag frågade Gunilla Svantorp på Twitter om detta med den allsidiga/blandade sociala sammansättning. Det visade sig dock att det tänkte Gunilla inte definiera. 

För det är ju inte så kul att medge det jag förklarat ovan – att man tänker dela upp eleverna efter vilka deras föräldrar är och sedan portionera ut dessa gyllene barn (de med perfekta föräldrar) som magiska små skolpiller som simsalabim förvandlar dåliga skolor till bra, trollar fram duktiga elever av mediokra eller dåliga. 

Tänk er en framtid där friskolehatare som Gunilla här vunnit. Riksdagen har bestämt att alla skolor ska ha ”allsidig social sammansättning”. Denna kan man inte gissa sig till då den är hela biljetten att lösa ”problemen i skolan”, alltså måste man ha fakta och börja teckna upp vad en allsidig social sammansättning är. 

Denna sammansättning består av Skolverket definierade faktorer:

Föräldrarnas:

 • inkomst per år
 • utbildningsnivå
 • yrke
 • ägd eller hyrd bostad (ägd är bäst)
 • bostadsområde

För att kunna dela upp barnen skapas ett system där A är full pott och F är barn med lägst poäng. 

Sedan tvingas föräldrar att skicka in följande intyg till kommunen de bor i innan barnen fyllt 6 år och ska börja skolan:

 • Examensbevis från högskola
 • Gymnasiebetyg
 • Senaste deklarationen
 • Kopia på köpekontrakt/hyresavtal
 • Intyg från arbetsgivare inkl tjänstebeskrivning
 • Ifylld ansökan där det framgår var man är född i för land, och där man också måste kryssa i världsdel (Norden, EU, utanför EU etc)

Varje förälder alltså. I en stor databas matas sedan dessa faktorer in med viktning som byråkraterna bestämt, där mest poäng ges till barn vars föräldrar är födda i Sverige, har en akademisk utbildning på minst 3 år, där båda jobbar och tjänar mer än genomsnittet och de bor i en ägd bostad i ett bra område. 

Dessa kategori A-barn är de som ska placeras ut i stadens sämre enheter. Alternativt är det kategori F-barnen som ska placeras ut i de bästa enheterna. De som är kategori C och D är de som varken kostar eller bidrar och ingen byråkrat därför är så intresserad av. 

Fräscht va?

Som ett slags mini-Giliad ändå, man kan riktigt se framför sig hur byråkraterna stämplar pappret var dessa gyllene skolfixar-barn ska placeras ut för att rädda olika dåliga skolor. 

Men detta är alltså skälet varför inte ens Socialdemokraternas namn i utbildningsfrågor tänker svara på vad det betyder, innan de fått sin vilja igenom. 

Tycker ni att det här, nu när ni börjar förstå vad ”allsidig social sammansättning” kan betyda i verkligheten, känns som en bra idé? 

Känns det fräscht att använda barn som redskap för att fixa skolan, tycker ni?

Det tycker inte jag. 

……………..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Swish: 123 444 5847.

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!