Representativitet, tack?

Jag trodde ändå identitetspolitiken någonstans skulle äta upp sig själv, när löjliga saker som Rummet dog för att målet med satsningen uppnåtts – att de fyra tjejer som kallade sig rasifierade skulle få lönsamma jobb i kultursektorn. 

Men eftersom andra ser att det ju lönar sig att först skapa ett problem (t ex det finns inte tillräckligt många svarta här eller där) och sedan erbjuda sig själv. Kräva mer pengar till sin förening. Och så vidare. 

Jag nyligen någon som heter Lovette Jallow på TV och som gjort sig ett namn bland annat genom att dreva mot de ordningsvakter som hjälper till att skapa trygghet där polisen inte finns. En svart muslimsk kvinna som liksom alla dessa flavor of the month fått flera priser samma år och får sitta och gaffla i olika TV-soffor om hur lite sådana som just hon syns och hörs. 

Hon hävdade att det finns alldeles för få med utländsk bakgrund och särskilt svarta överallt i samhället. Framför allt i den TV-soffa hon alltså själv satt när hon beskyllde media för att inte ”representera” för ”vi har ju 30 % med utländsk bakgrund”. 

Problemet med sådana som hon (syftar på identitetspolitiker), som vill göra gällande att saker som en person inte kan påverka själv – hudfärg, födelseland, kön och sexuell läggning – erbjuder någon slags mångfald medan individuella egenskaper därmed inte gör det är att de har en helt skev bild av inte bara sig själva utan statistiken. 

Det är märkligt ändå att den där typen inte fattar att det är de själva som är intoleranta, inte andra. För när man gör så ointressanta saker som vilken färg på huden man har till något som inte bara ska vara relevant utan det mest relevanta säger man i samma andemening att personen innanför hudfärgen är helt utbytbar mot en annan med samma hudfärg för att det innanför inte är viktigt, bara färgen, är man arketypen av intolerans. 

Vi får mer inte mindre rasism i samhället om identitetspolitikerna får härja fritt. 

Men för att bemöta alla dessa som hävdar att representation är det viktigaste i världen kommer här lite färsk data från SCB:s statistiksida vem som helst kan ta fram data ifrån. 

Jag tog fram statistik på utlandsfödda per region. Begreppet utländsk bakgrund inkluderar minst en utlandsfödd förälder men eftersom jag tycker att en person född i Sverige framför allt annat är svensk och borde identifieras som svensk utgår vi här från utlandsfödda. Dessutom får man en hum ändå om andelen eftersom givet att alla grupper föder barn. 

Jag är medveten om att vissa invandrargrupper föder fler barn än andra men det är ett annat inlägg. 

Vi har 2 miljoner utrikes födda personer i Sverige. Och drygt 10 miljoner invånare så ca 20 %. 

Om man då bara har den identitetspolitiska gnällkören som källa förleds man att tro att de flesta dessa är afrikaner eller åtminstone personer som ”ser ut som invandrare” (ett annat ord för deras rasifierad).

Hur många är från Afrika?

Enligt SCB är det 231 276 personer, och här ingår då Nordafrika och Sydafrika. 

Andelen afrikaner i Sverige är således blott 2,3 %.

Asien är den världsdel vi har flest invandrare ifrån. Här har vi hela Mellanöstern men också Indien, Sydostasien (där Thailand ligger) och Kina.

782 000 personer är födda någonstans i Asien. Men representationen här enligt identitetspolitiken är knepig eftersom kineser inte alls ser ur som araber och indier ser inte ut som afghaner. Vi hör aldrig kineser eller folk med asiatiskt utseende gnälla om brist på representation förutom priviligierade Tobias Hübinette som är adopterad och också sitter i media och gnäller om brist på plattform. 

7,8 % av befolkningen är födda någonstans i Asien. 

Här ser ni de största i Asien:

Thailand: 43 556
Syrien: 191 539
Kina: 35 282
Indien: 40 641
Irak: 140 048
Iran: 80 136
Afghanistan: 58 780

Däremot gnälls det från folk från Mellanöstern. 

För när dessa hudfärgsmånglare sitter i diverse TV-soffor eller brer ut sig i tidningar handlar det inte sällan om just att människor som ”inte ser ut som de” inte syns nåååågonstans. Avsändarna – svarta afrikaner eller folk med bakgrund någonstans i Mellanöstern allt som oftast. 

Om man nu ska ta Lovette Jallow, som satt i TV4 morgon, på orden vad gäller representativitet ska alltså TV4 Morgon inte bjuda in någon svart person på ett tag. För med blott 2 % av befolkningen kan man inte ha med svarta fler än 7,3 morgnar per år. Eller var sjunde (7,5) vecka. 

De flesta utlandsfödda i Sverige är inte svarta utan vita européer. More och less. 

EU28 exkl Norden har 377 900 personer fötts i. Kollar man på länderna utanför EU och Norden är det ytterligare 267 240 personer. Till sist har vi Norden med 231 584 personer. 

875 000 personer ungefär är utlandsfödda vita européer, utöver alla svenskar alltså som inte räknas in här. 

Hela 44 % av hela gruppen utlandsfödda består just av vita européer. Nästan hälften. 

Hela 9 % av befokningen, som då ska jämföras med afrikanerna som ligger på 2 %. 

Men tyvärr har de här hudfärgskonsulterna fått något slags tolkningsförträde och företag, som alltid är ängsliga, har låtit detta fått styra allt från mångfaldspolicys till hur reklamen görs. Hudfärg har blivit någon slags trend-markör, att har man bara svarta söta barn i sin reklam är man med på tåget. 

När det vi borde prata om är att det inte spelar någon roll alls och eftersom det inte spelar någon roll kan en vit person se upp till och ha som idol vilken svart person som helst (Nelson Mandela, Beyoncé eller valfri gangstarappare om du är en nioårig pojke). Och svarta kvinnor i Sverige kan ha Sara Danius eller Jonas Gardell som förebilder. 

Men hey. 

Om vi verkligen ska ha representativitet ska det alltså inte vara mer än 2 % personer med afrikansk bakgrund i något sammanhang i Sverige, varken i media eller i reklam. Och de utlandsfödda ska till största del representeras av vita européer födda utanför Sverige. Varsågoda. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!