Rapporten om Arlanda var en beställningsjobb från Rosenbad

Jag skrev nyligen om spelet om Arlanda. Att ”slumpen” att Swedavia och Stockholms Handelskammare släpper rapporter nästan samtidigt om att lägga ner Bromma är enda vägen inte var en slump. 

Handelskammarens rapport kom några veckor efter, och gick helt ifrån sin linje bara för några år sedan att rakryggat försvara Bromma. Skälen är flera, bland annat är kommunikationschefen idag centerpartist.

Men framför allt styrs Handelskammaren via styrelsen av stora bolag, som framför allt flyger internationellt. Och tydligen har de fått styra den här frågan, som blivit en 180 graderssväng från största motståndarna till största påhejarna av en nedläggning av Bromma.  

Läs mer i min granskning från oktober här och här.

Jag kan idag avslöja att Swedavias rapport beställdes av regeringen. 

I min kommunikation med presschefen på Swedavia via mail pressade jag honom om rapporten beställts eller om några möten hafts med departementet innan. Då medgav han att den 25 juni hölls ett möte. 

Sedan begärde jag ut protokollet från det mötet från Näringsdepartementet då de lyder under offentlighetsprincipen men inte Swedavia. Det protokollet har jag nu. 

Först redogjorde VD:n under punkten Uppföljning och nästan allt han pratade om handlade märkligt nog inte om flyg. Utan om klimatet och miljö. Vilket säger något om vilket uppdrag de fått av sittande regering. 

”Det är prioriterat att nå målet full ut (red.anm 0 ton fossila koldioxidutsläpp) även om det är tufft på slutet – gäller att göra hemläxan själv för att ha legitimitet att driva frågan och få andra att ställa om.”

Ursäkta men när det blev det ett statligt bolags, vars enda uppgift är att äga och förvalta stora svenska flygplatser, uppgift att opinionsbilda för omställning?

Svaret på den frågan kan hittas i stycket efter, där målen för verksamheten redogörs för: Ansvar för samhälle och människa; Optimerade tillgångar; Proaktivt klimatarbete.

Var hittar vi resande här? Flyg? Ingenstans verkar det som. 

Men sedan kommer den verkliga bomben. 

Beställningen. 

”Ägaren (red.amn ytterst ansvarig socialdemokrat Ibrahim Baylan) uttryckte en önskan om att bolaget återkommer med en detaljerad konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av att trafiken inte skulle återupptagas på Bromma flygplats, bland annat med tanke på BRA:s rekonstruktion. Ägaren är fullt medveten om att det är ett politiskt beslut som krävs om Bromma inte längre ska ingå i det nationella basutbudet men det vore bra med en konsekvensanalys ur bolagets perspektiv.”

Här står det svart på vitt – regeringen krävde att statligt ägda och styrda Swedavia skulle göra en rapport som bara fokuserar att lägga ner Bromma av ekonomiska skäl. 

Och regeringen fick exakt de rubriker de den 25 juni beställde – inte lönsamt. Bingo. Äntligen en liten glipa i den fastlåsta debatten om Bromma att använda som hävstång, är planen. 

Samma minister som beställt rapporten och exakt de slutsatser de kommit fram till fick yttra sig som ett slags ”nämen! Det var ju bra”. 

”Jag tycker att det är bra att Swedavia i det läget som vi är, vänder på varje sten.”

Eller som det skulle stått: ”Det är bra att Swedavia nu levererat de slutsatser och den rapport vi i regeringen beställde av dem i juni.”

Regeringen hade en bra dag den 14 september. Planen gick i lås. 

Däremot sa rapporten, för det ingick ju inte i beställningen som ni kan läsa, inte ett pip om alla kostnader förenat med en nedläggning. Alla förlorade jobb för att inte tala om de investeringar som precis gjorts på minst 1,5 miljarder samt kostnaden rent bokstavligt att demolera en flygplats. 

Innan Handelskammaren sålde sin själ till Miljöpartiet och storföretagen var de en aktör som hade Stockholms bästa för ögonen och enligt en rapport från 2014 hotas 24 000 jobb om Bromma läggs ner. 

Precis efter beställningsjobbet levererats från Swedavia publicerades en debattartikel på SvD Debatt som stödjer Handelskammarens beräkningar om jobb från 2014. 

Det är så här en regering, vars anhängare och även företrädare glatt stämmer in i kören som anklagar Trump för att ha fuskat och röjt, agerar. Totalt skamlöst. 

Man lyckas inte lägga ner Bromma 2014, alltså förhalades och trixades det med Miljöpartiet om löften om ett ”sedan”. Detta ”sedan” kom i år när man oblygt och fullständigt ohederligt helt sonika beställer den rapport man sedan ska bygga ett framtida beslut om nedläggning på. 

Tyvärr lyckades det, nästan. Hoppas jag. 

För med vetskapen om vilket spel bakom lyckta dörrar det här med Arlanda och Bromma varit och hur fult de spelat hoppas jag att inga andra partier går på det här trixandet. 

Stå upp för Bromma flygplats. Säg nej. Nej under inga omständigheter. 

Kan ni inte hitta skäl i Stockholms och tillväxtmotorns bästa, hitta det bland övriga landet. Som är de som har otroligt stor nytta av Bromma flygplats, en nod för många personer som av olika skäl flyger till Stockholm och från ställen där tåg är en utopi. Inte minst från Norrland. 

Och den här regeringens fulspel måste avslöjas. Ett protokoll i taget. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!