Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden polisanmälda

Genom lite detektivarbete har jag både luskat ut vilken förening som polisanmälts av MUCF och nu fått en bekräftelse. 

Svensk-somaliska ungdomsförbundet i Norden är föreningen som nu krävs på 2,5 miljoner kronor och som polisanmälts. 

I ett mail idag när jag begärde att få ut Svensk-somaliska ungdomsförbundet i Nordens ansökan fick jag nämligen nej. Med hänvisning till förundersökningssekretess. 

För som jag skrev i förra inlägget – de har rätt att sekretessmärka pga förundersökningen men inte neka mig information om att det är sekretessklassat. 

Så bingo. 

Jag har tidigare skrivit om att just somalier har något slags svenskt mästerskapsguld i förening. 

De har även blivit experter på att vigga andra myndigheter än MUCF, som Skolverket genom otaliga föreningar. 

Jag förstår överhuvud taget inte varför föreningar ska gödslas med bidrag alldeles oavsett vad de gör, det borde folk få betala själva. 

Men det är solklart att det behövs en genomlysning för att konstatera att inte samma personer till exempel ligger bakom flera föreningar. Enligt en rapport Region Skåne gjorde 2013 men tyvärr inte lät ligga kvar pga påtryckningar och en feg ledning är just föreningar och somalier ett problem då det inte sällan är en person i föreningen, som använder den som bidragskran. Och samma personer som listas som medlemmar i massa olika föreningar för att få upp antalet medlemmar. 

Jag upprepar det jag alltid säger vad gäller det här: kräv i myndigheternas regleringsbrev följande jag listar nedan för att bygga upp ett kontrollsystem inom systemet som rensar bort det värsta.

Då slipper man en del av de dyra efterkontrollerna dessutom. 

 • Bygg en gemensam databas för föreningar som bidragsmottagare för alla myndigheter.
 • Alla som söker bidrag måste godkänna att uppgifterna enligt GDPR sparas i en gemensam databas för flera myndigheter.
 • Följande krävs för att ens ansökan ska behandlas: en uppdaterad hemsida där samtliga som sitter på kansli, i styrelse och andra positioner framgår med namn, bild och kontaktuppgifter. Styrelseprotokoll och stadgar ska finnas tillgängligt för alla år man varit aktiv. Samt årsredovisning. Allt för att utomstående lätt ska kunna granska hur bidraget används. 
 • Ingen kan få bidrag för mer än 30-40% av en heltidslön, där normen är medianlönen enligt SCB aktuellt år. 
 • Ingen förening kan få bidrag från flera olika myndigheter parallellt utan har man fått från en myndighet är dörren stängd det året.
 • Gör om Arvsfonden från bidragskran till en statlig offerfond där brottsoffer, offer för terrorbrott, offer för dåliga fosterhemsplaceringar etc kan söka och få stora bidrag som kompensation. Även anhöriga till offer ska kunna söka och få bidrag vid ex terrorbrott. Så att den kranen är stängd för evigt för lycksökare. 
 • Lägg ner MUCF och konsolidera bidragen så att en enda myndighet är enda utbetalare till föreningar. Det
 • Politiska partier får hantera bidraget till ungdomsorganisationerna, kvinnoförbunden, HBTQ etc själva, liksom religiösa samfund. 
 • Återkräv regelmässigt delar av bidraget om föreningar inte lyckats göra det de fått bidrag för. Att skylla på att eventet man tänkt hålla (det handlar inte sällan om olika sorters möten etc) inte hade så många deltagare ”man hoppats på” som regelmässigt görs i redovisningen duger inte, då får man heller inte behålla bidraget. Varför ska föreningar kunna göra ett dåligt jobb utan konsekvens?
 • Kräv alltid egen finansiering i form av försäljning av något till privata marknaden som grund för att bevilja bidrag alls. Människor ska inte kunna ha som heltidsjobb att leva på föreningsbidrag år efter år.
 • Ingen förening ska kunna få bidrag mer än X år, sedan förväntas man ha fixat intäkterna själva. 

Det är så otroligt mycket fusk i bidragsvärlden. Med mina förslag kommer en del av det vara omöjligt att genomföra bara genom att de finns. Och ljusskygga föreningar kommer t ex inte då ens söka bidrag för att de inte kan stå med styrelse, aktiva etc öppet. 

Stäng kakhålet för bidragsentreprenörerna. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!