Etniska föreningars paradis

Eftersom integration i Sverige länge betytt att alla som kommer hit inte ska anpassa sig utan tvärtom uppmuntras att behålla all kultur, språk, religion och helst leva som enklaver utanför svenska samhället har också massa pengar gått genom åren till detta ändamål. 

Det är från dessa tankegångar evig rätt till tolk kommer från liksom rätten till modersmålsundervisning från 6 år till 18 år, obegränsat. Här ingår också att kasta pengar på etniska föreningar. 

Begreppet ”civilsamhället” samt ”ideella krafter” har totalt stöpts om från att en person verkligt ideellt lägger tid på sin fritid att göra något han eller hon är engagerad i. Utan ersättning. Till en livstidsförsörjning med inte sällan betydligt högre löner än genomsnittet och stora organisationer. 

I bidragsparadiset Sverige får dessutom etniska föreningar inte bara enorma bidrag, du kan bara starta en ny förening även om det redan finns en för just din grupp och då kan den också få bidrag. 

Följande etniska föreningar står på MUCF:s lönelista 2019:

 • Albanska Riksförbundet: 299 632 kr
 • Armeniska Riksförbundet: 293 632 kr
 • Assyriska Riksförbundet: 469 466 kr
 • Azerbadjaniers Kongress i Sverige: 425 953 kr
 • Bangladesh Riksförbund: 276 448 kr
 • Bosnien Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund: 1 288 218 kr
 • BHUF (Bosnien Hercegovinas Ungdomsförbund): 1 278 010 kr
 • Bolivianska Riksförbundet: 306 214 kr
 • Bosnien Hercegovinas Kvinnoförbund: 336 142 kr
 • Djibouti Kvinnor Riksförbund: 302 034 kr
 • Eritreanska Riksförbundet: 362 524 kr
 • Portugisiska Riksförbundet: 261 210 kr
 • Finlandssvenskarnas Riksförbund: 314 308 kr
 • Gambiska Riksförbundet: 80 000 kr
 • Irakiska Riksförbundet: 426 336 kr
 • Kroatiska Riksförbundet: 511 236 kr
 • Kurdiska Federationen: 635 295 kr
 • Kurdiska Unionens Riksförbund: 304 802 kr
 • Letternas Riksförbund: 266 546 kr
 • Litauiska Riksförbundet: 281 826 kr
 • Makedoniska Riksförbundet: 346 132 kr
 • Polska kongressen i Sverige: 360 007 kr
 • Riksförbundet Banjaluka: 286 168 kr
 • Riksförbundet Bijeljina-Janja: 258 550 kr
 • Romska Ungdomsförbundet: 1 552 099 kr + 443 500 kr
 • Roma Institute: 160 000 kr
 • Romano Pasos Research Centre: 97 840 + 143 000 kr
 • Romer, kultur, fritid och tolerans: 140 000 + 153 500 kr
 • Ryska Riksförbundet: 300 786 kr
 • Sabeiska Mandeisk Riksförbundet: 368 486 kr
 • Serbernas Riksförbund: 668 915 kr
 • Serbiska Ortodoxa Kvinnoförbundet: 282 364 kr
 • Serbiska Riksförbundet: 574 903 kr
 • Serbiska Ungdomsförbundet: 1 236 086 kr
 • Serbiska Ungdomsorganisationen: 1 345 960 kr
 • Slovenska Riksförbundet: 267 334 kr
 • Somaliland Riksförbund: 447 036 kr
 • Somaliska Riksförbundet: 551 533 kr
 • Somaliska Skiljedomsföreningen: 738 580 kr
 • Somaliska Ungdomsförbundet: 754 800 kr
 • Sudanesiska Riksförbundet: 280 276 kr
 • Sunbul Riksförbundet: 261 094 kr
 • Svensk-kurdiska Riksförbundet: 279 904 kr
 • Svensk-turkiska Riksförbundet: 444 334 kr
 • Sverigefinska Ungdomsförbundet: 1 141 004 kr
 • Syrianska Riksförbundet: 419 866 kr
 • Syrianska-arameiska Riksförbundet: 1 529 893 kr
 • Turkiska Ungdomsförbundet: 1 267 222 kr
 • Ukrainska Alliansen i Sverige: 294 918 kr
 • Ungerska Riksförbundet: 467 149 kr

Totalt gav MUCF ut 26,5 miljoner kronor till olika etniska föreningar. Och här är inte EU-bidrag inräknat. 

Sveriges Ensamkommandes förening, African European Development Agency, Serbians Milenians in Sweden, Somali Diaspora  Alliance, Somali Social Development Network, Somaliska Föreningen i Bollnäs, Somaliska Minoritet Kvinnor och Barn Förening, Centralasiengrupperna, Multicultural Youth Association, Ideella föreningen African Empowerment Centre med Firma, Somaliska Ungdomsföreningen i Sverige, Swedish Djiboutian Development Agency, Active Ukranians in Europe, Georgiska Förening i Stockholms län, är etniska föreningar som alla fått EU-bidrag via MUCF under åren. 

Men detta är bara EN myndighet. Föreningar generellt bidrags-shoppar nämligen och söker pengar överallt de kan. Arvsfonden, Länsstyrelser, kommuner, you name it. 

Och eftersom ingen förening någonsin är ålagd av det offentliga att öppet redovisa sina intäkter, aktiviteter, vilka som styr eller något annat kan många ostört samla bidrag efter bidrag. Varav den absoluta majoriteten går till löner. 

Idell betyder inte ideell alls, utan bidragsentreprenör. Jag tycker ingen ska hindras att bilda någon förening, etniskt eller inte. Vill folk samlas i etniska grupper, vilket jag har full förståelse för då även utlandssvenskar träffas i sådana, är det bara att köra på men medlemmarna får givetvis finansiera föreningen. 

Varför ska föreningar få ett minimum av 300 000 kronor i bidrag, som det är från MUCF och deras organisationsstöd, när det handlar om ideell verksamhet? Det är jättemycket pengar. Sätta upp en hemsida i nästan gratis idag och alla äger en egen mobiltelefon. Aktiviteter får betalas via medlemsavgifter och crowdfunding. 

Jag tycker reglerna för föreningar och bidrag måste skärpas ordentligt. Inte bara för de etniska givetvis, detta exempel är taget för att det är det tydligaste exemplet och dessutom motverkas integration av statsunderstödd isolering i etniska grupper. 

Jag har tjatat i åratal om det här. Men för det första borde reglerna skärpas ordentligt över vad man ger pengar till över huvud taget. Etniska föreningar, religiösa samfund och sådant borde överhuvud taget inte få bidrag utan finansieras av de som är medlemmar. 

Vad är problemet med att lägga ner sin tid verkligt ideellt? Idag finns tyvärr bara detta beundransvärda kvar i tre grupper: kyrkor, sport och politik, där tusentals personer varje vecka lägger ner dyrbart tid, och även pengar, helt ideellt på något de tror på. 

Sedan är jag mycket för att bygga in kontrollen i systemen från början. Följande reformer på bidragsområdet skulle verka självsanerande:

 1. Ingen förening kan få bidrag mer än max 3 år för verksamhet, sedan ska den förväntas finansiera sig själv genom andra intäkter än bidrag
 2. Bygg en gemensam statlig databas för registrering av bidragsfinansierade verksamheter som alla myndigheter har tillgång till, och alla som söker och beviljas bidrag aktivt godkänner enligt GDPR etc, för att maximera kontroll. 
 3. Inga bidrag ges till heltidsanställda personer i en förening. Man kan finansiera projekt men max 40 % av en lön, övrigt måste föreningen dra in andra intäkter än bidrag för. 
 4. Inget bidrag ges till hemsidor eftersom tekniken idag gör det nästan gratis att bygga och underhålla enkla webbsidor.
 5. Alla som beviljas bidrag från någon myndighet ska avkrävas följande: en hemsida måste finnas vid ansökningen, minst tre års årsredovisningar ska ligga offentligt på den hemsidan, där ska även framgå vilka som sitter i styrelsen och ledningen samt kontaktuppgifter till samtliga. Dessutom ska man löpande uppdatera hemsidan med information om projektet och verksamheten bidraget gått till så att skattebetalare lätt kan följa det. 
 6. Vid redovisning av bidrag ska varje myndighet kräva tillbaka pengar för verksamheter som inte gjort det de ska. Det ska inte längre gå att skriva i ansökan att ”vi förväntar oss att X personer ska delta i nätverksträffar/workshop/café” eller något annat och sedan i redovisningen komma undan med att skriva att det inte blev så, men som idag ändå får behålla pengarna. Har man inte lyckats med uppsatta mål ska delar eller hela bidraget betalas ut. 
 7. Deltagarlistor med fullständiga personuppgifter inklusive personnummer ska lämnas in på de bidrag som betalats till aktiviteter föreningen har som bygger på deltagande av externa. 
 8. Kommer det fram att en förening fått bidrag för samma eller snarlikt projekt där man kan misstänka synergi-effekter eller man bara bytt namn helt krasst ska hela bidraget krävas tillbaka. 
 9. Inga föreningar ska kunna få bidrag från flera myndigheter parallellt, inkl Arvsfonden. Man får välja ett ställe helt enkelt. 
 10. Kommuner ska ställa samma krav på föreningar som staten. 

Genom detta skulle alla fuskare direkt låta bli att söka och man behöver betydligt färre av dyra efterkontroller. 

Vi borde överhuvud taget bygga in kontrollfunktioner i befintliga system i mycket högre utsträckning för gör man det eliminerar man automatiskt en del fusk. Att kontrollera i efterhand är alltid mycket dyrare och mer omständligt. 

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!