Swedavia mörkar

Som av en händelse publicerade Swedavia i september 2020 en rapport om att Bromma borde läggas ner, någon månad senare kom den dåliga rapporten från Handelskammaren. 

Jag lovade igår att återkomma med Swedavia. När jag läste mailet igen noterade jag att jag inte alls fått rapporten jag frågade efter. 

Jag fick den värdelösa sammanfattningen de skickat som pressmeddelande och som man får när man söker online. 

Jag har i flera omgångar försökt få svar av Swedavia men gått bet. De väljer att mörka följande:

  • Kan jag få se rapporten i sin helhet?
  • Föregicks beslutet att släppa en rapport av möten med Näringsdepartementet, tjänstemän eller politiker eller på något annat departement?

Inget svar. Bara hänvisningar till ”affärshemligheter”. Så mycket för transparens. 

Vilket bara får mig att att stärkas i mina misstankarna om att rapporten Swedavia gjorde men INTE släppte – de har ju bara skickat ut en sammanfattning – är ett beställningsjobb från Rosenbad. 

Om det statliga bolaget som äger Bromma också vill lägga ner Bromma ska det vara fina fisken. När nu Handelskammaren också är köpta på andra sätt är saken biff. Vad vi som bor här och resten av landet som är beroende av lokalt flyg till huvudstaden tycker är som vanligt i politiken irrelevant. 

Allt är er maktspel. 

2016 slog Bromma rekord. Statligt kontrollerade Swedavia ljublade och belönade Bromma flygplats med en enorm investering – ny ankomsthall byggdes, bättre parkeringsmöjligheter etc. 

Frågor Swedavia dock idag vägrar att svara på. För följande frågor har jag också ställt tre gånger via mail nu utan svar:

  • Vilket beslutsunderlag fattades beslutet att rusta upp Bromma på?
  • Vad har renoveringen kostat? 
  • Hur kan man först renovera en flygplats för stora summor och sedan bara ett år senare vilja lägga ner allt?

Inget svar. Tydligen är detta också affärshemligheter. 

Detta skryt om Bromma står fortfarande på Swedavias hemsida:

Efter beslutet att renovera ökade alltså resenärerna ännu mer. 

Är det inte lustigt att samma bolag, Ramboll, som hjälpt storföretagen, SAS etc att få ut Handelskammarens anti-Bromma-rapport nyligen också är de som renoverat Bromma och har uppdrag av Swedavia att bygga även på Arlanda? 

Smart ändå. Först bygga klart Bromma, sedan hjälpa till att få Bromma nerlagt så man kan få ännu större uppdrag att bygga ut Arlanda. 

 

Man kan läsa sig till att det var en order från Miljöpartiet att Swedavia skulle komma fram till ”en affärsmässigt motiverad rekommendation om nedläggning” när man läser den dåliga sammanfattningen. 

Läser man innantill motiverar de med ”resultatförbättring”. Det beror givetvis på att trafiken står still i princip idag, för att BRA drabbades av konkurs och rekonstrueras just nu. Det är en tillfällig situation förmodligen, och så fort trafiken kommer igång ökar ju resultatet. 

Men viktig info är också vad som står senare. Nedskrivningsbehov. Det vill säga, ja vad gäller cash flow i resultaträkningen är givetvis det JUST NU så att stänga skiter skulle lyfta resultatet. Ingen tvekan. 

Dock man kan som ekonom inte avstå från att inkludera effekter på balansräkningen, allt annat är oseriöst. Och där står det svart på vitt – ”ett nedskrivningsbehov”. Så mycket understatement det kan bli. En hel flyglplats man precis avsatt tiotals miljoner i renovering vars investering man tänkt räkna hem till 2038 då avtalet går ut slängs nu med badvattnet. 

Tro fan att det påverkar balansräkningen. Stora nedskrivningar väntar. 

Det här är ju varför jag vill få ut siffror på vad renoveringen kostat. Precis som Handelskammaren har Swedavia nämligen gjort en 180. 

För bara två år sedan byggde man för fullt, allt var inte ens klart före pandemin. Skälet är givetvis detta:

Prognoser på resande. Diagrammet återfanns i Handelskammaren Hata Bromma-rapport. Men källan är Swedavia. Även i deras sämsta scenario väntade de att resandet skulle öka. 

En nyckel till den här rapporten återfinns i ägardirektiven, som lämpligt nog ändrades i februari 2020. 

Nedan kan ni läsa de som nu är aktuella:

”Utgångspunkten för hållbart företagande är att bolag ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling, dvs en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationer möjlighet att tillfredsställa sina behov”.


Detta är inte enda förändringen. Det är möjligt att något av det ändrats tidigare men det är inte poängen utan att Miljöpartiet sedan de tillträdde HAR ändrat ägarpolicyn. 

Och med detta i ryggen kan de såklart också då kräva att det statliga bolag som äger och förvaltar de största och flesta av landets flygplatser även, lägger ner dem. För att hållbarhetsmålet är ett slags veto över andra mål. Det står ju uttryckligen att statliga bolag inte får drivas ”på bekostnad av andra generationer” och eftersom Miljöpartiet hatar flyget anser de att alla barns framtid hotas av flygplan. 

Enligt bolagets årsredovisning 2019 gjorde de bästa vinsten på flera år. 

Läser man vidare i årsredovisningen skriver de om kapacitetsbrist på flygplatser och att Bromma är ett av de som åtgärdats. 

Man kan också läsa att de ökat sina tillgångar just på fastighetsfronten, i den summan finns garanterat den värdeökning den stora investering i Bromma de gjort och de vägrar berätta om när man frågar. 

Efter jag skrivit detta fick jag hör och häpna svar på EN av mina frågor. De säger att 1,5 miljard har investerats i Bromma. 

Det märkliga att ett bolag som nästan har monopol och som är statligt inte ska avkrävas att svara på frågor måste bort. Det har jag drivit länge, att offentlighetsprincipen ska gälla även statliga bolag. 

Man kan lösa problemet med affärshemligheter som verkligen kan skada bolaget genom att ge statliga bolag ett lite extra skydd i Sekretesslagen. Då blir default att de ska lämna ut men har möjligheter att svartmarkera saker som är känsliga. 

Nu får man gissa när bolag, som Swedavia obstruerar och helst vill mörka. Ett annat sätt att vända sig till de som faktiskt ingår i offentlighetsprincipen. Så jag har begärt ut alla dokument från det ägarmöte de ju redan bekräftat ägde rum den 23 juni 2020 så får vi se om jag bli klokare av det. 

Miljöpartiet införde en straffskatt på flygresor som framför allt drabbade inrikesflyget. Såklart. 

Sedan har de fixat sig ett ”affärsmässigt skäl” att lägga ner Bromma. Pandemin hjälpte. Och de nya reglerna de skrivit om hållbarhet för styrningen av statliga bolag. 

Spiken i kistan blev det där mötet som hölls den 23 juni när Bolund et al krävde en rapport där Swedavia under eget namn gick ut och krävde stängning av den flygplats de i åratal hyllat som kassko och som de investerat 1,5 miljard i plötsligt måste läggas ner. 

De enorma förlusterna i detta tonades i sedvanligt skick ner såklart. 

Trots att en av ägarpolicyn allra främsta riktlinjer är ”långsiktighet”. Det står först. Att då fatta så drastiska beslut som att lägga ner Bromma baserat på en otroligt dålig och impopulär flygskatt nästa regering kommer avskaffa och en pandemi som går över är givetvis inte långsiktigt, men beslutet att investera 1,5 miljard i Bromma var. 

Jag ser inget affärsmässigt alls i den här mörkade rapporten. 

Jag ser bara ministerstyre från miljöpartister som inte skyr några medel för att förstöra landet en bit i taget. 

 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!