Betygsfördel av modersmål

Som ni vet har jag tidigare pekat på saker som idag är orättvisa i relationen att utlandsfödda och invandrare är positivt särbehandlade i våra system på olika sätt. Det är allt ifrån nästan kostnadsfri tandvård till gräddfiler i olika köer. 

Nyligen skrev jag om modersmålsundervisning, som bara erbjuds barn med minst en utlandsfödd förälder och då utan någon som helst restriktion. Alla har rätt till det från förskoleklass till studenten så 307 000 personer är idag berättigade. En kostnad varje kommun måste ta, de får inte neka utom i vissa specifika undantag. 

Dagen efter jag publicerade gick KD ut med krav på att ta bort modersmålsundervisningen i skolan, bra tajmning. 

Men något jag inte visste var att man tydligen får betyg i modersmål.

När jag gick i skolan var hemspråk, som det då kallades, inte betygsgrundande utan något vissa barn pluggade extra. 

En annan sak jag inte visste var att de 307 000 barn som idag har rätt till modersmålsundervisning (168 000 har krävt den rätten) kan höja sitt betyg med modersmålsbetyget. 

Enligt lagen får nämligen betyg i modersmål räknas in för meritvärde. 

Jag mailade Skolverket för att fråga och deras svar var:

”En elev får tillgodoräkna sig betyg från ett nybörjarspråk inom elevens val och betyg från modersmål som ett av de 16 bästa betygen men inte som ett 17:e betyg. Detta gäller även då eleven läst modersmål istället för moderna språk.” 

Det är reglerat i gymnasieförordningen. 

En stor fördel för de elever med utländska föräldrar alltså, inte minst de som har två utlandsfödda föräldrar och talar ett annat språk hemma. Vilket tyvärr är fallet med en stor majoritet av de elever som har modersmål idag, då arabiska och somaliska är de vanligaste språken. 

Över 100 000 elever har idag rätt till undervisning i arabiska och somaliska. 72 % respektive 78 % av dessa har också begärt att få det. 

För det går inte att jämföra lättheten att plugga ett språk du talar hemma med att börja med ett nytt, varför betyg i modersmålsundervisning som sedan får räknas in i att höja meritvärdet är helt orimligt. 

Varför ska utlandsfödda som går kurser som exkluderar svenskar – ingen svensk får ju modersmålsundervisning i svenska – som sedan ger dem lätta betyg att höja snittet med?

Det är orättvist. Det spelar ingen roll att tanken är god, som med så mycket andra institutionaliserade orättvisor det här landet byggt upp tack vare politiker som hellre vill använda skattepengar för att framstå som extra snälla än att lösa problem. 

För på vilket sätt är barn som antingen är födda här eller kommit hit som flyktingar betjänta av av skattebetalarna bekostar dyr extra undervisning i ett språk deras föräldrar talar och som därför givetvis är deras ansvar att utbilda barnen i?

De pengarna och den tiden ska givetvis istället läggas på svenska, talad och skriven. 

För svenska är nyckeln till allt. Utan goda kunskaper i svenska, detta gäller även infödda svenskar till svenska föräldrar, har du ett livslångt handikapp och är exkluderad från alla bra jobb. Så funkar det. 

Skriver du kackig svenska ens i ansökan till ett jobb hamnar du direkt i papperskorgen. 

En annan sak är att modersmålsundervisningen i princip kan skötas av vem som helst. Enligt mailet från Skolverket gäller följande: 

”Men om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå i huvudmannens organisation får en yrkeslärare eller en modersmålslärare som inte har legitimation undervisa. Den olegitimerade läraren måste då vara lämplig att undervisa och så långt det går ha en behörighetsgivande utbildning. Du kan även få en tillsvidareanställning som lärare trots att du inte har legitimation om du ska undervisa i modersmål.”

Med andra ord – vem som helst som kan ett utländsk språk kan få fast jobb som lärare om du undervisar i ett modersmål skolan behöver. 

Det här är undanträngningseffekt som heter duga.

För svenskar som vikarierar som lärare utan leg kan alltså inte bli tillvidareanställda. Men utlandsfödda kan. 

Läser man jobbannonser för just modersmål framgår detta också:

Lärare i Swahili sökes här, utan krav på lärarexamen. Och här söker man en lärare i somaliska, där bara två års utbildning efter gymnasiet är krav, inget annat. En vikarie i bosniska, kroatiska och serbiska avkrävs bara ”utbildning och erfarenhet som är meriterande.”

Utlandsfödda som vill ha jobb i skolan behöver alltså till skillnad från alla andra inte i princip ha någon utbildning alls, särskilt inte lärare, för att bli anställda om de söker jobb som modersmålslärare. Och de har dessutom rätt att bli fast anställda senare, om skolan vill.

Medan lärare utan lärarleg i andra ämnen inte får anställas fast oavsett hur bra de är.  Det är olagligt. 

Modersmålsundervisningen är en björntjänst. För alla. 

Dels måste rätten tas bort, det är något föräldrar faktiskt får antingen sköta själva eller bekosta själva. Dels måste förordningar skrivas om så att inte en enda elev får höja sitt meritvärde med modersmål. 

Idag är modersmålsundervisningen en gräddfil för utlandsfödda barn/barn med utländska föräldrar att få bättre meritvärde och samtidigt en gräddfil för deras föräldrar att få fast jobb i skolan. 

Lika villkor ska gälla. Både i skolan och i livet. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!