Modersmålsundervisning måste bort

Den fina tanken bakom rätten till kostnadsfri modersmålsundervisning kommer från den svenska idén att invandare måste få stöd för att bevara sin kultur. En gång för länge sedan kom nämligen socialdemokrater på denna befängda idé att inte alla som flyttar till nya länder snarare blir MER intresserade av sin kultur. 

Se på svenskar i andra länder, nog har de väl aldrig älskat sill och Kalles Kaviar så mycket som när de flyttat, liksom gladeligen fixar folkdräkt och hoppar till små grodorna. 

En av alla yttringar i svensk offentlighet av detta är modersmålsundervisningen. 

Alla skolor är skyldiga från första klass till trean i gymnasiet att kostnadsfritt erbjuda alla elever modersmålsundervisning. 

Eftersom migrationen har exploderat har även antal elever med rätt till modersmål också gjort det. 

Enligt SCB har idag 307 907 elever rätt till modersmålsundervisning, varav 182 000 har krävt det.  

2007 var det 155 000 barn som hade rätt till modersmål. Detta innebär enorma kostnadsökningar för kommuner som redan idag är mycket ansträngda, bara att hitta skolplatser till alla nyanlända är svårt. 

Enligt en rapport från Statskontoret 2015 var då kostnaden i snitt ca 8 000 kr per elev och år för modersmålsundervisning, kostnaden kan antas vara högre idag men vi kan utgå från summan för enkelhetens skull. 

Nästan 2,5 miljarder per år skulle modersmålstvånget kosta svenska kommuner om alla som har rätt också kräver det. 

Minst 1,5 miljarder kronor per år är kostnaden om summan per elev stämmer. 

Enligt Skollagen kap 10 och 11 har elever rätt till modersmålsundervisning om minst en förälder kommer från ett annat land och eleven kan prata språket. 

Det är dags att vi skriver om den här lagen. 

Bara de lagstadgade minoriteterna ska ha rätt till undervisning och då under en viss period av sin skolgång, där det enligt beprövad forskning gynnar eleven mest. 

Hemspråksundervisning får faktiskt vara föräldrars ansvar och vi har inte problem med att utlandsfödda pratar för mycket svenska

Vill vi integrera folk ska vi ställa krav, att både föräldrar och barn avkrävs framför allt kunskaper i det svenska språket är centralt. Behålla sina hemspråk klarar alla engagerade föräldrar utan en enda krona i ersättning från staten eller kommunen. 

Låt de som vill ha modersmålsundervisning köpa den själva från någon av våra för skattebetalarna svindyra proffsfuskare i studieförbunden till exempel. 

De kostar 4 miljarder per år. 

Men att tvinga alla skolor att erbjuda hemspråk/modersmål om det finns minst 5 elever som vill ha det (en förändring som kom 2014) är orimligt. 

Det har varit orimligt från början att det ska vara skattebetalarnas ansvar att fixa att utlänningar behåller sitt språk och sin kultur. 

Dags att slakta ännu en helig ko av alla som finns i svensk offentlig förvaltning. 

Ta bort rätten till tolk för föräldrar och ta bort rätten till gratis modersmålsundervisning så att kommunerna kan lägga de pengarna på att på olika sätt se till att alla kan svenska.

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!