Garantipension – en tickande bomb

Jag skrev tidigare om Äldreförsörjningstödet till utlandsfödda och fortsätter nu med garantipensionen. 

För om du har fått PUT pga asyl eller alternativt skyddsbehövande samt anhörig till dessa får du tillgodoräkna dig 40 arbetsår i Sverige om du söker pension när du är 65 år.

Till skillnad från någon annan i Sverige som måste tjäna ihop pensionen med faktiskt jobb får du om du kommer från dessa två gräddfils-grupper tillgodräkna dig alla de år du inte bott i Sverige som fullt pensionsgrundande. 

En svensk person som inte jobbar under X år får dock inte tillgodräkna dig dessa år, utan då får du X/40 års pension som beräkning. 

En invandrare som fått PUT pga asylflykting som är 50 år när han eller hon kommer hit får alltså tillgodräkna sig 25 år i hemlandet alldeles oavsett om personen jobbat. Hur många år det sedan totalt blir beror på vad personen gör i Sverige men minst 25 år alltså. 

Följande inkomster är pensionsgrundande:

Så en förtidspensionerad eller sjukskriven invandrad person i dessa utvalda invandrargrupper får tillgodoräkna sig dessa år i pensionen, försörjningsstöd ingår däremot inte. 

Detta gör att vi kommer få betala ut full garantipension till alla utlandsfödda som aldrig jobbat här en enda dag, och dessutom ger vi dem en massa gratisår för all tid de inte bott i Sverige. 

Hur kan vi bygga ett sådant här dåligt system?

Pension bygger på arbete. Personer som kommer hit i vuxen ålder ska inte få ett enda år tillgodoräknat i vårt pensionssystem eller andra ersättningssystem som inte varit i Sverige. 

Jag begärde ut hur mycket pengar som går till detta idag. Jag är nästan rädd för vad jag kommer hitta i den Excel-filen, om Migrationsverket behagar lämna ut den. Min erfarenhet av dem är tyvärr att de nästan är sämst i klassen på att lämna ut handlingar, allt som oftast ”glömmer” de bort att ens registrera begäran. När man påminner finns den ingenstans……

Vi betalar idag 154 miljoner kronor per år i garantipension till utlandsfödda som åker in i pensionssystemet i denna gräddfil. 

Irak, Iran och Syrier är största mottagare av garantipension. 3 649 individer totalt som kommit hit och sökt asyl lever idag på garantipension, plus alla tilläggen man kan.

Bara på fem år har antalet nyansökningar tredubblats. Från 400 år 2015 till 1200 förra året. 

 

Framför allt gäller detta syrier. 

Jag har nu från Migrationsverket begärt ut statistik om vilken ålder de som kommit hit under 2000-talet i dessa två grupper har för att kunna se vilken bomb som kommer explodera på kostnadssidan vad gäller pensioner till folk som jobbar lite eller ingenting i Sverige och ändå ska ha pengar. 

Det enda rätta nu är att så fort som möjligt ta bort undantaget för flyktingar i pensionssystemet. Direkt. Det är arbete i Sverige som ger pension och ingenting annat. 

Vi kan inte ha en sådan institutionaliserad öppen orättvisa i något välfärdssystem men extra orimligt är det när det gäller pensioner, som är själva symbolen för intjänande. 

Ingen som inte jobbat 40 år i Sverige ska få tillgodräkna sig 40 års pensionsgrund. Det är ju absurt. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!