Korthus på väg att ramla

Är man inte förberedd är man oförberedd. Och ger man sig in i fastighetsbranschen med ett Ponzi-scheme som finansieringskälla bådar det för katastrof. 

Alla vet att fastighetsutveckling är hög risk. För att det blir dyrare att bygga husen än du tror, lånevillkor kan ändras, marknaden vika och en massa faktorer. Som en pandemi. 

ETC Bygg AB skryter just nu om det hyreshus de redan är nästan ett år sena med och som ingen bor i ännu. Problemet med byggen är att så länge huset inte är 100 % klart kostar det BARA pengar. Du får noll i intäkt. Detta är varför byggare, trots att de är under kniven från banken etc, fortsätter bygga klart husen. Tvingas du sälja ett halvfärdigt hus kan du räkna med att göra en brakförlust nämligen för dels har köparen ett utmärkt förhandlingsläge, dels kostar det för köparen att färdigställa och risken ökar med att ta över projekt då du inte vet hur bra jobbet är gjort innan. 

Du måste få klart och få intäkter antingen i form av hyresintäkter eller försäljning av bostadsrätter. 

Men eftersom ETC inte bygger bostadsrätter kommer intäkterna enbart från hyror. Än så länge noll kronor på det kontot. 

Jag har fått lite hjälp att granska Ehrenbergs fuffens i boksluten. Jag utgick från att 39 miljoner kronor är lånade från banken men en påpasslig läsare  gjorde mig uppmärksam på formuleringen i ETC Bygg:s årsredovisning: 

”Det finns ingen amorteringsplan på de långfristiga skulderna men då det gäller inlåning för investeringar i solceller där återbetalning kan krävas inom tre månader ligger de som amortering inom ett år”.

Han har tagit pengar från folk som tror att de köpt solceller mot 2 % ränta och satsat i ett högriskprojekt i form av hyreshus, som är ett år försenat redan. 

Jag begärde ut dokumentet från Bolagsverket för den nyemission på 111 miljoner kronor han gjort och som jag berättade om i förra inlägget om den här soppan. 

Det är hans revisor Börje Krafft som skickat in ansökan. 

Som man kan läsa i bifogat stämmoprotokoll överfördes summan för kvittningsemissionen direkt till en överkursfond och de som finansierat har rätt till utdelning 2020. Minsann, Ehrenberg som sagt att han aldrig delat ut utdelning. Det kommer bli spännande. 

Det finns dock ett problem här. 

Ehrenberg skickade aldrig in listan på fodringsägare. Den handlingen ska bifogas men handläggaren hade ”glömt” att kräva det, visar det sig när en kollega till honom svarade på min fråga. 

Vilka har lånat ut 111 miljoner kronor till Johan Ehrenberg?

Det finns ju ett skäl till varför Ehrenberg inte vill att det ska bli offentligt. 

Det finns ännu en pikant detalj. Handläggaren som hanterade ”den glömda” listan över fodringsägare heter Johnny Karlsson.

Han råkar också vara förhandlingsansvarig för SEKO, som är väldigt förtjusta i ETC. 

Ehrenberg samarbetar till exempel med SEKO Sjöfolk vad gäller just solceller. 

Det är medlemmarnas pensionspengar som SEKO Sjöfolk valt att slänga på Johan Ehrenberg. Som han nu kanske tagit till sina hyreshus i form av internlån, utan att fråga. 

I samma artikeln uppmanar han andra LO-fack att ge honom deras medlemmars pensioner. 

Artikeln skrev i september 2019. Datumstämpeln på kvittningsemissionen där Ehrenberg fick 111 miljoner kronor från okända personer/organisationer/företag är februari 2020. 

Gott om tid för krängaren Ehrenberg att snacka sig till andra förbunds pensionskapital alltså. 

Är det olika LO-fack som nu riskerar pensionskapital i hus som inte riskerar att bli klara? Vem har gått in med pengar och som krävt att få bli hemlig?

Det finns ingen chans att SEKO-mannen Karlsson bara glömt att bifoga handlingen. Det passar Johan Ehrenberg alldeles för bra att dölja vilka som finansierat. 

Nu påstår Johan Ehrenberg sin vana trogen att helt enkelt uppfinna verkligheten om verkligheten inte passar honom, att de börjar bygga i Växjö. 

Men kollar man med Växjö vilket jag gjort, har ingen byggstart getts. Bara för schaktning. Den ena tomten ägs fortfarande av Växjö kommun. Ny bygglovsansökan har skickats in men inte kompletterats. De har inte en handläggare ens ännu. 

Han har heller inte ännu sökt bidrag för hyreshusen som Boverket delar ut. 

Ett steg närmare sanningen här. 

Varför är ingen redaktion mer intresserade av vad Johan Ehrenberg pysslar med är en gåta. Men jag gräver vidare. 

Om han inte kan bygga klart husen och det börjar rulla in intäkter äts kapitalet upp på nolltid och då kan han inte färdigställa något hus. Då faller korthuset. 

……..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!