Studiecirklarna borde bort

Jag tror inte det inte finns någon som granskat studieförbunden mer än jag i Sverige faktiskt. I mina granskningar om Ibn Rushd har Johan Westerholm gjort ett eget förträffligt jobb samtida med mig, men jag har även skrivit otaligt om studieförbund generellt. Inte minst ABF. 

Det är så mycket fel med dagens system nämligen, där denna heliga ko i svensk förvaltning inte ifrågsatts. Mycket för att sossarna lyckats upphöjda studieförbunden just till status helig, av ren självbevarelsedrift. För de har alltid använt ABF enormt mycket i sina valrörelser, som pågår non-stop. Dagen efter ett val börjar nästa. 

ABF har i decennier, med studiepengar, bedrivit lobbyism för sossarna. 

Jag är inte nöjd förrän inte bara Ibn Rushd slängs ut utan först när vi totalt reformerat studieförbundsverksamheten. Det är ett läckande såll av miljarder med skattepengar men även döda människors pengar som de varje år tillskansar sig via vidlyftiga ansökningar till Arvsfonden. 

Folkbildningsrådet måste läggas ner och tillsynsmyndighet bli Skolverket, där full offentlighetsprincip rådet. Banen till förbundens innersta kärna i form av vänskapskorruption klipps då. 

Då och då gör media en granskning, ofta efter tips innifrån, om fusk i studieförbund. Men det är den enda granskningen som sker. Ingen verklig debatt har tagit fart. Men nu kanske vi kan se någon slags ljusning, hoppas jag. Då fler och fler börjar ifrågasätta. 

Jag tänker absolut inte gå miste om tillfället att lyfta en av många fusk-kranar inom studieförbundens verksamhet – studiecirklar. 

Hur kan vi 2020, tre decennier sedan internet uppfanns, fortfarande ge pengar till studiecirklar är för mig ett enormt frågetecken. 

Eller, jag vet ju svaret. För att studieförbunden lyckats bli heliga. Men det måste bort. 

Jag begärde ut data från Folkbildningsrådet om studiecirklar 2019 någon gång. 

260 000 studiecirklar anordnades enligt studieförbunden 2018. 

712 studiecirklar per dag året om i Sverige. Med 633 000 personer. 

Som inte bara lagt ner tid på att träffas, koka kaffe och sitta i en cirkel hemma hos någon minst fem träffar alternativt i en lokal som studieförbundet håller i. Utan dessutom fått pengar för det. 

Studieförbunden förväntas att registrera ”unika deltagare” för att få bort alla de som deltar i mer än en studiecirkel per år.

Enligt tabellen från Folkbildningsrådet var antalet unika deltagare 275 331 900 personer. Som deltagit minst en gång i en studiecirkel i Sverige 2018. 

Sorry men jag har väldigt svårt att tro på de här siffrorna. Vet ni varför? Det är inte kontrollerade av någon annan än förbunden själva. Så här svarade Folkbildningsrådet när jag frågade om kontroll:

Hur studieförbunden och Folkbildningsrådet kontrollerar verksamheten

”Studieförbundet ska kontrollera och kvalitetssäkra sin verksamhet och ska kunna påvisa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 7 § i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Bidragsmottagarens förbundsstyrelse är ansvarig för

  •       att statsbidraget används i enlighet med sitt syfte och Folkbildningsrådets villkor för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet.
  •       att de uppgifter, handlingar och dokument som rapporteras till Folkbildningsrådet är korrekta.

Utifrån av Folkbildningsrådets styrelse fastställda dokument Statsbidrag till studieförbund – Villkor och fördelning ska studieförbunden återrapportera organisatoriska villkor, kvalitetssäkring, verksamhetsvillkor samt statsbidragsvillkorade dokument och uppgifter. Inom ramen för studieförbundets verksamhetskontroll ska rimlighetskontroller och särskild kontroll genomföras. Dessa kontroller återrapporteras till Folkbildningsrådet och ligger till grund för justering av statsbidrag kommande år. Inrapporterad verksamhet 2018 ligger till grund för statsbidraget 2020. Studieförbundens kontroll avseende 2018 var Folkbildningsrådets tillhanda den 1 november 2019 och bearbetas nu inför beslut i Folkbildningsrådets styrelse i februari 2020 då statsbidragsfördelningen fastställs.   

Folkbildningsrådets uppgift är att säkerställa att studieförbundet utför den egna kontrollen så att felaktigheter så långt möjligt förebyggs, upptäcks och rättas till. Folkbildningsrådet följer upp att studieförbundet uppfyller de krav som ställs på mottagare av statsbidrag. Folkbildningsrådet följer årligen upp studieförbundens statsbidragsberättigade verksamhet genom analyser av studieförbundens verksamhet, rimlighetskontroller av den inrapporterade verksamheten, analys av statsbidragsvillkorade dokument samt vid uppföljningsmöte med respektive studieförbund förbundsledning.

Folkbildningsrådet sammanställer varje år resultaten av uppföljningen av studieförbundens statsbidragsvillkorade verksamhet i en uppföljningsrapport per studieförbund.

Uppföljningsrapporten utgör beslutsunderlag för något av följande beslut som årligen fattas av Folkbildningsrådets styrelse:

 Att rapporten visar att studieförbundet på ett tillfredsställande sätt följt statsbidragsvillkoren.

  •       Att studieförbundet behöver ta fram en åtgärdsplan för de områden som Folkbildningsrådet identifierat.
  •       Att studieförbundet behöver utreda och/eller korrigera delar av verksamheten i enlighet med Folkbildningsrådets riktlinjer..
  •       Att initiera en granskning av studieförbundet i enlighet med Folkbildningsrådets riktlinjer.”

Ingen. Kontrollerar. Externt. 

Sug lite på den medan jag berättar vad detta kostar oss. Varje år. 

1 101 327 700 kronor. Per år. 

Vi har alltså sedan 2010 lagt i snitt drygt 10 miljarder kronor på studiecirklar. När vi har internet, där hela världens information står, betalar vi en miljard år ut och år in för att folk ska få betalt för att dricka kaffe en timme i veckan och prata om något som intresserar dem. 

Allra mest tjänar såklart studieförbunden, även jag är helt emot någon form av ersättning för studiecirklar, inte ens för kaffe (folk får betala sitt eget kaffe faktiskt). 

Jag är helt för att folk förkovrar sig som vuxna. Men det får de betala själva. Det ska inte gå en enda skattekrona till vuxna som utövar ett fritidsintresse i form av en studiecirkel om andra världskriget/biodling/knyppling eller vad sjutton som helst. 

Googla. Träffas. Turas om att koka kaffe. Prata om vad ni vill, en bok till exempel. 

Men kontot som studieförbunden använt för egen del ska nollas. Stäng det helt. 

Studiecirklar var jättefint för folkbildningen när vi hade många som knappt gått i skolan. Kanon. Det har verkligen fyllt sitt syfte. Märkte ni tempus? Fyllt. Som i inaktuellt idag. 

Det borde avskaffats för flera decennier sedan. Idag kan man få all information man kan tänkas vilja ha om precis allt på vilket språk man vill, eller med gratis översättning, på INTERNET. Ingen lämnas idag bakom kunskapsmässigt. Allt finns i din telefon till och med. 

Studieförbunden konsumerar ofantlig med resurser och sväller för varje år. Att de erbjuder kurser till självkostnadspris har jag inga synpunkter på, jag har själv gått en akvarellkurs en gång. Den delen är bra, och den går att kontrollera dessutom. Framför allt betalar folk en kursavgift. 

Men med den obefintliga kontrollen och mer och mer makt och pengar för varje år har studieförbunden blivit inte bara föremål för fusk och korruption utan förbund som ABF och Ibn Rushd används för andra syften. 

ABF använder sina pengar de skär emellan alla påstådda ”studiecirklar” för att vinna väljare åt sossarna samt utbilda LO:s alla fackliga gratis, Ibn Rushd använder sina pengar till att skicka iväg till okänt håll av islamistiska föreningar. Och bedriver opinion för politisk islam samt att upprätthålla en segregation av muslimer från svenskar. 

Men fusk finns överallt i alla studieförbund. Många band i Sverige får ”gratis” replokaler för att skattebetalarna betalar, via alla systemen studieförbunden cashar in. 

Täpp till kranen nu, tack. 

Och så har vi sparat en miljard till varje år som idag går till slöseri. 

Jag borde sammanställa en egen slöseribudget snart, där jag samlar alla hål jag hittar som vi direkt kan lägga i en kommande högerbudget och lägga på viktiga saker, som åklagare och poliser. 

……………………..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!