Äldreförsörjningsstöd – ännu en kran

Att försöka förstå sin egen pension är en djungel trots ambitiösa försök från Pensionsmyndigheten och de orange kuverten. 

Vi som är medelålders vet dock att har vi inte ordentlig avsättning i tjänstepension kommer vi få ut en bråkdel av våra löner. Det är väl det man vet. Och att pensionera sig tidigt inte är ett alternativ över huvudtaget om man vill överleva. 

Därför är det få som granskar pensionssystemets andra delar. Jag har tidigare skrivit om efterlevandestödet, som betalas ut till barn som har avlidna föräldrar. Och som vi någon gång ändrade till att omfatta inte bara barn som är medborgare med föräldrar som är medborgare utan även omfatta folk som nyss kommit hit, påstår att de är barn och vars föräldrar aldrig bott i Sverige. Något som givetvis måste avskaffas direkt. Vuxna som dör i andra länder kan aldrig vara svenska skattebetalares skyldighet att försäkra. 

Nu kollar jag på den andra delen av systemet – äldreförsörjningsstödet. I min ständiga jakt att täppa till hålen i välfärdssystemet.  

Så heter nämligen den pension pensionärer som inte har pension får. Det är ett slags socialbidrag för äldre. 

Jag begärde ut statistik fördelat per födelseland. 

Först kan jag konstatera att antalet med ÄFS som är utlandsfödd stigit rejält på bara tio år. 

För tio år sedan var det 13 467 individer med utländsk bakgrund som levde på ÄFS, till och med augusti 2020 är det 26 835 personer.

En fördubbling på bara tio år.

2010 gavs 82 % av allt äldreförsörjningsstöd till utlandsfödda. 

2020 hade andelen gått upp till 95 %. Nästan allt går idag till personer som inte betalat skatt i Sverige. 

Beloppen har stigit mycket också på senare år. Från knappt 500 miljoner kronor 2010 till 1,1 miljard bara 9 år senare. Summan för 2020 är till och med augusti i år så det är lätt att se att den minst kommer upp i 2019 års siffra.

För du kan nämligen bara få äldreförsörjningsstöd om du aldrig betalat skatt i Sverige eller betalat väldigt lite i skatt.

Har du levt på bidrag är det pensionsgrundande. Även om det ger låg pension. Så ÄFS får folk som har jobbat för lite för att få någon rimlig pension men framför allt folk som inte har jobbat alls. 

Har du inte jobbat i Sverige kan du få 12 857 kronor/månad om du är singel och är ni gifta men ingen av er har pension får ni tillsammans 16 542 kr/månad. Utan att ha betalat en enda krona i skatt. 

Du behöver inte ens vara svensk medborgare, det räcker om du bor här och har fyllt 65 år. 

Enligt en artikel i Fastighetsfolket är det nästan ingen skillnad mellan pensionen om du jobbat i Sverige eller inte. De har räknat på folk som kommit hit som invandrare. 

Vi lägger alltså 1,1 miljard per år på pensioner till folk som knappt eller inte alls betalat skatt i Sverige och där 95 % av mottagarna är utlandsfödda. 

Mest av allt betalar vi i kronor till  

  • Afghaner: 53,4 Mkr/år
  • Bosnier: 94,8 Mkr/år
  • Irakier: 257 Mkr/år
  • Palestinier: 46 Mkr/år
  • Somalier; 108 Mkr/år
  • Syrier; 246 Mkr/år

Att jämföra med vad det totalt betalade beloppet till folk födda i Sverige är, på 159 Mkr/år. 

Kollar man på nytillkomna ser man också att de som är födda i Sverige minskar för varje år från 2010. 

1269 svenskar sökte ÄFS 2010 men bara 153 personer 2020, hittills. Medan syrier, som var en liten invandrargrupp innan 2012, då Migrationsverkets GD Anders Danielsson helt på egen hand bestämde att alla syrier skulle få PUT och det vällde in syrier från 2012 och framåt, är den näst största gruppen nyansökningar. 

477 syrier sökte ÄFS 2019. Största gruppen är irakier, av dem sökte 510 personer ÄFS för första gången 2019. 

Afghaner är också en stor grupp. Är inte det lite märkligt?

För de flesta som kommit hit just därifrån påstod att de var ensamkommande barn. Plötsligt väller det in inte bara föräldrar utan även morföräldrar därifrån. Från 46 st 2010 till nästan tre gånger så många 2019. 

Men problemet med pensionssystemet är inte bara detta. Utan enligt reglerna får du som utlandsfödd ändå garantipension enligt ett undantag jag inte vet när det infördes. 

Om du är fått TUT/PUT som flykting eller alternativt skyddsbehövande inklusive anhöriga har du inte bara rätt till garantipension, du har även rätt att tillgodoräkna dig 40 arbetsår i Sverige. 

Även om du jobbat noll dagar i Sverige. 

”Om du varit bosatt i ditt tidigare hemland och inte varit bosatt i annat lan än Sverige efter att du kom hit kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension.”

Varför i hela friden då? Den rätten har inga andra.

Även flyktingar får göra avdrag för inkomst dessutom, så skattade inkomster under 24 000 kr/år, dvs 2000 kr/månad drar inte ner pensionen. 

Jag har nu begärt ut siffror på hur mycket pension vi betalar till flyktingar och deras anhöriga. 

Men en sak är klart – systemet måste reformeras för de som inte betalat och jobbat i Sverige. 

Givetvis kan vi inte ha regeln att bara för att du kommit hit som flykting ska du åtnjuta alla förmåner i garantipensionssystemet. Utan dina år ska räknas som alla andra – har du jobbat noll år har du noll år i systemet. Det är ditt problem att kassera in din intjänade pension i ditt hemland om du kommer hit som vuxen eller pensionär. 

Vidare har vi som bekant ingen aning om vilka som är i Sverige. Du kan enkelt fuska med samordningsnummer. Vilka är de här personerna som tar emot miljarder i pensioner varje år?

Men jag blir förbannad över att vi i så många delar av välfärdssystemet institutionaliserat olika regler. 

En uppsättning regler för svenskar, en helt annat mycket mer generös för utlandsfödda. 

Det sker överallt. Från patientavgifter och tandvård till subventionerade anställningar bara för utlandsfödda eller som här, full garantipension oavsett om du kom hit för fem minuter sedan bara du är flyktingar. 

När en svensk person bara får tillgodoräkna sig de antal år han eller hon arbetat. 

Vi har helt enkelt ett stort allrådande systemfel – orättvisa. 

………………………….

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!