Vem är Rebecka LeMoine?

En rookie i riksdagen siktar nu på det högsta ämbetet – kvinnligt språkrör. 

LeMoine kom in riksdagen 2018 och blir hon vald som partiledare är fusionen mellan landets största miljölobbyister och Miljöpartiet fulländad. För det är där hon har sina rötter, djupt. 

Från Östergötland inledde hon sin miljöaktivistkarriär med skog och tigrar. 

Hon var med och bildade skogsgruppen i Östergötland och satt som 26-åring i styrelsen för Naturskyddsföreningen Östergötland. 

2018 kandiderade hon samtidigt till Naturskyddsföreningens styrelse och riksdagen. Faktum är att fyra personer inklusive en person i valberedningen var från Miljöpartiet föreslogs. Lemoine drog tillbaka sin kandidatur och kom in i september samma år in i riksdagen. 

Rebecka LeMoine var valåret 2018 och därmed även när hon kommit in i riksdagen ”Earth Hour ambassdör” för Världsnaturfonden, också en av landets största lobbyister inom miljö. 

Om LeMoine blir språkrör och miljöminister är Naturvårdsverket hennes portfölj som minister. Cirkeln är sluten. 

Problemet med LeMoine är att hon som språkrör direkt hamnar i regeringen och där har makt att besluta över riktade satsningar. Som till exempel Naturskyddsföreningen skulle kunna få. 

Naturskyddsföreningen är landets i särklass största lobbyorganisation för en mängd frågor: anti plast, anti olja, anti jakt, anti skogsbruk, anti kemikalier och så vidare. 

Vems intressen går Rebecka LeMoine går hon om hon blir miljöminister? 

Lobbyisterna Naturskyddsföreningens? WWFs? 

Detta är vad som tangerar korruption, att en person plockas in direkt från lobbyister som omsätter hundratals miljoner kronor, de flesta från statsbidrag, och nu har chans att inte bara leda Miljöpartiet utan dessutom direkt få en statsrådspost, kanske miljöministerposten. 

Nu är Sverige nerlusat redan med den här sortens vänskapskorruption tyvärr så jag har ingen förhoppning att det här ens väcker debatt. Otaliga är de sossar som kommer direkt från stora lobbyister som fackförbund och delar av Arbetarrörelsen och direkt in i maktens korridorer. Stefan Löfven är ju en av många. 

Men ska man prata om svängdörrar mellan politik och lobbyister och ropa om karantän ska det handla minst lika mycket om IN I POLITIKEN. För det är där du kan gynna eller missgynna, på väg ut tar du med dig snabbt åldrande kunskap och kontakter du alltid har med dig till och från och jobb. 

Inne i maktens centrum har du på allvar möjlighet att använda din politiska makt att ge de organisationer du gillar politiska fördelar och pengar. 

Ett exempel: Rebecka LeMoine startade Biologiska mångfaldens dag 2017, som nu Naturvårdsverket marknadsför på sin Facebook och jag skulle bli förvånad om de inte ger projektet pengar, det får jag kolla upp. 

Samma sak med Skogsstyrelsen som också ligger under Miljöministerns ansvar. 

Vad vill då partiledarkandidat LeMoine?

Vi kan börja med grundstenen ekonomi.

Hon vill att partiet helt ändrar riktning och fokuserar på ”systemkritik”. Det vill säga att kritisera marknadsekonomi och tillväxt. Det är det systemet som ska kritiseras. 

Nu avgör i och för sig inte partiledarna politiken, de har inte ens rösträtt på stämman (!), inte ledamöterna heller, och MP är det minst toppstyrda partiet i riksdagen. Men den partiledare partiet väljer får ändå oerhörd makt. 

Enligt en intervju i tidningen Land Skogsbruk från september 2018 vill hon förbjuda avverkning på 20 % av landets skogsyta. 

Hon är tillsammans med Carl Schlyter, fd EP för Miljöpartiet och fd rikdsdagsledamot. Han startade nyss ett eget parti, Vändpunkt, som fick 5 000 röster i EP-valet. 

Ironiskt nog tackade Schlyter själv ja att bli nominerad till språkrör efter Fridolin. Sedan ångrade han sig. 

Le Moines pojkvän blev nyss utsedd till kampanjchef för lobbyisterna Greenpeace, som bland annat blockerat utbyggnaden för Preem i Lysekil. Ni vet, det som regeringen försökt stoppa. 

Så LeMoine har direkta kopplingar till alla de tre miljölobbydrakarna i Sverige med andra ord. 

Vad tycker då Rebecka Le Moine? Hon har ju bara suttit i riksdagen i två år och inte gjort något jättestort avtryck. 

Givet hennes eget Facebook-flöde får man en hum. 

Av detta att döma är hon alltså emot i princip all avverkning och alla skogsbolag, hon vill förhindra avverkning på en femtel av ytan av skog i Sverige och grundlagsskydda ”skogens rättigheter”. Hon är också emot kapitalismen som system och tillväxt och tycker att MP ska börja driva systemkritisk politik, dvs avskaffande av dagens ekonomiska system. 

Hon är dessutom aktiv supporter av Fridays for Future, kandiderade till styrelsen för Naturskyddsföreningen Sverige och har skapat en förening som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, direkt underställda Miljödepartementet, marknadsför. Hennes partner är kampanjledare för en av landets största lobbyister Greenpeace, som jobbar med odemokratiska metoder och hon har själv varit ambassadör för ännu en lobbyistorganisation WWF. 

Som kandiderande inte bara språkrör utan också miljöminister blir det tydligt att hon inte verkar veta hur Viltvårdfonden fungerar, pinsamt nog. 

Viltvårdsfonden betalas av landets alla jägare. De pengarna samlas in av Naturvårdsverket, det är alltså ingen skatt utan en avgift du som jägare betalar. Sedan distribuerar verket pengarna till bland annat jägarförbundet. 

Hon har skrivit motioner om viltvårdsfonden också. I oktober 2019. 

Notera hur hon formulerar sig både på Facebook och i motionen. Som om viltvårdsfonden är skattepengar och Naturvårdsverket bara ”ger” Jägarförbundet massa pengar. 

Inget kunde vara mer fel. Det är en avgift samtliga jägare betalar varje år som skapat Viltvårdsfondens kapital. Idag finns nästan 300 000 jägare som betalar 300 kr var per år till fonden, vilket ger ca 90 Mkr. Sedan får Jägarförbundet tillbaka ca 50 Mkr av dessa för sitt arbete. Övriga pengar ges till…..

Att jägare betalar in till systemet men får tillbaka hälften ungefär är alltså något LeMoine både vill ändra på och verka tycka är orättvist. 

Hon har även motionerat om att folk som äger skog ska tvingas betala en avgift i ett ”bonus malus”-system för att få avverka sin egen skog, som sedan ska ges till skogsägare som inte avverkar. 

En slags avveckling av den privata äganderätt MP sedan länge hållit på att nedmontera just i skogen. 

Missta inte hennes aktivism för skogen för ointresse för ekonomi. Tvärtom. Hon har till och med skrivit motioner om

I slutet av förra hösten skrev hon en jättelång motion som ifrågasätter hela den privata företagsamheten i princip. 

I den framgår det tydligt att LeMoine är en klassisk socialist i ekonomiska frågor. Hon vill införa ekonomisk demokrati, vilket också löntagarfonderna kallades och deras variant 2.0 gömmer sig bakom det namnet. Vi har redan optioner och aktier om man vill äga sin egen arbetsplats, så alla sådana idéer handlar om att folk ska få äga bolag utan att betala för sig. 

Tidigare brydde sig inte miljörörelsen om ekonomi, numera är det ett av deras huvudfokus genom offentlig upphandling och AP-fonderna. De har insett att genom dessa två saker kan de styra en del av ekonomin som de vill och att AP-fonderna skulle ha som primärt fokus att tjäna pengar åt landets framtida pensionärer gäller inte längre. 

LeMoine hävdar i artikeln, utan att stödja sig på något, att världsekonomin utgörs framför allt av ett antal megakoncerner. 

I det här stycket bevisar hon att inte har en susning om hur världsekonomin eller Sverige ekonomi fungerar. 

Bara hela grejen att använda världsekonomi som argument till nationella beslut. Vi har en miljon företag i Sverige, 75 % av dem är ensamföretagare. Nog för att HM och Scania är viktiga delar av BNP men de är i de mindre bolagen som jobben skapas och de är otroligt viktiga även för världsekonomin. Det hade LeMoine förstått om hon orkat läsa in sig lite på annat än miljö och skogen. 

Som alla socialister vill hon därför införa någon slags variant på planekonomi. 

Ironin att just hon tar upp detta med lobbying är pikant. Och svängdörrar mellan lobbyister och politik. 

För några som till skillnad från Viltvårdsfonden däremot kostar en massa skattepengar varje år är Naturskyddsföreningen och WWF. Två av de tre miljölobbyorganisationer LeMoine har nära band till. 

Naturskyddsföreningen, Le Moines eget särintresse, tog 2018 enligt sin egen årsredovisning emot nästan 90 miljoner i olika skattebidrag. 

2014, innan Miljöpartiet satt i regeringen, så intäkterna ut så här. 2013 hade man intäkter på 186 miljoner, plötsligt 2014 ökade det till 211 Mkr. Tre månader innan årsskiftet hade MP makten över Miljödepartementet. 

Statliga bidrag var 2014 ca 69 Mkr. 

2018 hade summan stigit till 86 miljoner kronor i bidrag från staten. Naturskyddsföreningens omsättningen ökade från 186 miljoner kronor 2013 till 239 miljoner kronor 2018. 

Tack Miljöpartiet.

Även WWF är stora skattekonsumenter, of course. I senaste årsredovisningen redovisas 91 Mkr i bidrag från skatt. 

Precis som för Naturskyddsföreningen har bidraget svällt under tiden MP suttit i regeringen, givetvis som en direkt konsekvens att de vill gynna sina egna. 

2013 var bidraget 65 Mkr, mot 82 Mkr idag. 

Vad kommer bidraget till Naturskyddsföreningen och WWF vara när Le Moine haft posten tillräckligt länge? Kommer Fridays for Future få statsbidrag? Hur mycket PR och pengar kommer Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ge hennes eget event Biologisk mångfaldsdagen?

Apropå dörrar, LeMoine – vilka lobbyister kommer du ge nycklar till Rosenbad och pengarna?

………………………………

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

 

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!