Uppföljning efterlevandestöd

Ni som följer mig vet att jag förra hösten bråkade med Pensionsmyndigheten, som visade sig ha vänsteraktivister på statistikavdelningen och därför vägrade lämna ut data om efterlevandestöd till mig. 

Till slut vann jag, även i Kammarrätten så i år tänkte jag begära ut samma sak för att följa upp siffrorna med färsk statistik. 

Efterlevandestöd är ett bidrag till barn som förlorar en eller båda sina föräldrar. Alla barn boende i Sverige har rätt till det och stödet i sig har jag inga synpunkter på. Det är bra att barn som förlorar sina föräldrar får ekonomiskt trygghet. 

Men jag har starka synpunkter på att personer som kommer hit utan föräldrar får det. För föräldrar som aldrig satt sin fot i Sverige. 

Syftet med bidraget är att barn till personer som bor här och som avlider ska ha en extra ekonomisk trygghet. Inte att folk som kommer hit utan föräldrar ska kunna casha in och det utan att ens behöva bevisa att föräldrarna är döda. 

Ta bort möjligheten för folk som söker asyl och påstår att föräldrarna är döda att få bidraget alls, det ska vara förbehållet om dina föräldrar också bodde i Sverige. 

Gruppen ”ensamkommande” är individer som påstår att de är under 18 år när de söker asyl och de behöver inte bevisa det utan det är upp till Migrationsverket att godta ett påstående eller inte. Accepterar handläggaren åldern individen påstår är man ”barn” i systemet, accepteras den inte skickas personen till medicinsk åldersbestämning, numera. 

Men därefter finns alltså ingen uppföljning alls. Så de som kommit hit som ”ensamkommande” och påstått att deras föräldrar t ex är döda kan utan några problem när de själva fått uppehållstillstånd söka efterlevandestöd för föräldrar de påstår är döda, i hemlandet. Och få det beviljat. 

Därefter kan samma individer söka uppehållstillstånd för sina ”döda” föräldrar, och föräldrarna kan komma hit som anhöriga till flykting. Inga samkör systemen, det är fritt fram att göra så här och utan konsekvenser. Ingen förlorar sitt tillstånd om det uppdagas att man ljugit någonstans i kedjan. 

Jag blir tokig på sådana här inbyggda systembedrägerier för att svensk politisk offentlig förvaltning bygger på två saker: en blind tilltro till att folk inte ljuger och ett överdrivet integritetsskydd som i därför kostar skattebetalarna miljarder i bidragssystemen varje år. Man samkör inte register för att det är ”integritetskränkande”. Som om det inte går att kräva samtycke för registerdelning när man söker bidrag, det är ju frivilligt att söka ett bidrag. 

Jag tänker därför följa upp alla sådana här välfärdshål tills politikerna har täppt till dem. 

Är du ”ensamkommande” ska du få exakt noll kronor i efterlevandestöd för personer du påstår är döda som inte ens varit i Sverige. Allt annat är orimligt. Bidraget är till för boende i Sverige, inte ekonomiska lycksökare från andra länder. 

2019 betalade Sverige ut totalt 1 001 844 929 kronor i efterlevandestöd. 

765 888 509 kronor gick till barn födda i Sverige, resten gick till barn födda utomlands. 

I barn födda utomlands ingår adopterade, som även om de är födda utomlands är svenskar i alla bemärkelser inklusive har svenska föräldrar. Tidigare adopterades flera tusen barn per år men i takt med att IVF-tekniken utvecklats och fler och fler barnlösa får biologiska barn är nu siffran per år nere på några hundra.  

De vanligaste länderna för ”ensamkommande” är Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran, Irak och Syrien. Barn födda i de länderna fick 2019 följande: 

Afghaner; 36 966 757 kr
Eritreaner: 7 556 180 kr
Irakier: 11 834 816 kr
Iranier: 10 455 510 kr
Somalier: 42 102 655 kr
Syrier: 38 759 352 kr

Total: ca 147,7 miljoner kronor. 

Här ingår givetvis barn som kommit hit med föräldrar, de har gått i kanske förskola och även skola här och sedan dör föräldrar. Långt ifrån alla i den här gruppen är ”ensamkommande” men av de ensamkommande i Sverige som får bidraget så ingår nästan samtliga just i den här gruppen. 

Frågan som först borde besvaras, av Pensionsmyndigheten, är hur många miljoner som utbetalats till gruppen ”ensamkommande”, dvs unga personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige utan föräldrar. Det kan inte vara svårt att ta reda på. 

Hela 15 % av hela årets efterlevandestöd 2019 går till barn födda i de vanligaste länderna för ”ensamkommande”. Trots att hela gruppen ”utländsk bakgrund” i Sverige är drygt 20 %.

Medan 76 % gick till barn födda i Sverige. Varje år föds ca 100 000 barn i Sverige så mellan tummen och pekfingret har vi 1,8 miljoner barn 0-18 år som är födda i Sverige. 

Kollar man på ålder gick 39 % av det stöd som betalats ut till barn födda i Sverige till barn i åldern 16 – 20 år. 

Medan 55 % av bidragen till utlandsfödda gick till den åldersgruppen. Vissa i den gruppen är ”ensamkommande”. 

Först och främst borde riksdagen fatta beslut om att skriva in i lagen att ingen kan få efterlevandestöd för föräldrar som inte själva bodde i Sverige när de dog och hade uppehållstillstånd själva vid dödsfallet. 

Sedan borde Migrationsverket få i uppdrag i regleringsbrevet att inhämta information från Pensionsmyndigheten vilka individer som fått efterlevandestöd beviljat senaste åren och samköra de personumren med individer som ansökt om uppehållstillstånd för anhöriga. Och på så sätt hitta de personer som både fått bidrag för döda föräldrar och sedan tagit hit sina ”döda” föräldrar. 

Sedan är det polisanmälan som återstår. Och att dela tillbaka informationen med Pensionsmyndigheten som kan kräva tillbaka hela summan. 

Dessutom borde samtliga individer i familjen, som då fått uppehållstillstånd på lögner, bli av med tillståndet och ska lämna landet med inreseförbud. 

Kan Koran-brännaren får inreseförbud på två år två dagar efter han hoppade på sagoboken kan vi se till att folk som fuskat sig till både bidrag och uppehållstillstånd också får det. 

Bidrag till barn som förlorat sina föräldrar ska gå till barn som de facto har förlorat sina föräldrar, när de bor i Sverige. Inte vara en kran för ekonomiska migranter. 

 

………………………………..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!