Varför läser svenska barn sämre?

Det har pratats idag apropå ett program på UR som blev nyheter i de nationella tidningarna – svenska barn läser och skriver allt sämre. 

Notera formuleringarna. Svenska ungdomar, en hyfsat generell term.  

Men man kan inte klumpa ihop alla elever och unga vuxna över en kam som statlig media gör i det här programmet för det säger helt enkelt för lite. Just UR:s slutsatser verkar bygga på en enkät de inte redovisar, mer vetenskapliga belägg för samma tes hittar vi på Skolverkets hemsida. 

I PISA 2018 noterades den högsta skillnaden i hela OECD mellan infödda elever med infödda föräldrar och elever med utländsk bakgrund. 

Över 20 % av alla elever som gjorde PISA har utländsk bakgrund och andelen har ökat mest i Sverige i hela OECD sedan 2009. 

Givetvis har barn födda utomlands betydligt svårare att bemästra svenska språket. Men en annan faktor vad gäller kunskap i skolan påverkar också mycket – föräldrarna och deras utbildningsnivå. 

På SCB:s hemsida kan man ladda ner färdiga tabeller för utbildningsnivå.

Det betyder att 133 000 personer av de utrikes födda bara har maximalt inte ens en svensk grundskola, här räknas även ett års skola in såväl som åtta år.

106 604 personer har gått nio år i grundskolan. 

239 850 personer har gått kortare än tre år i gymnasiet. 

Totalt har minst en knapp halv miljon människor en LÄGRE utbildningsnivå är genomsnittlig svensk under 60 år i Sverige, de flesta som invandrat gör det i åldern upp till 45 år. 

Nästan ingen som inte är rätt gammal pensionär har idag så låg utbildning. Och vi vet att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar mycket hur barn lyckas i skolan. Dels så ärver man intelligens genetiskt, dels så bidrar studievana i hemmet och böcker att barn till välutbildade klarar uppgifterna i skolan bättre. 

Är du ung vuxen idag, det vill säga 19 till 25 år, är du född 1995 – 2000 ungefär. 

Knappt 190 000 individer födda utomlands har enligt egen uppgift 3-årigt gymnasium. I Sverige idag är det en lägsta nivå på utbildning och tidigare pratade man i statistik om barn med arbetarbakgrund, det är den här nivån vi pratar om. 

Totalt har alltså närmare 700 000 personer som högst gymnasieutbildning, dvs det vi tidigare kallade arbetarbakgrund, bland de utlandsfödda och många av dem (inte alla) har barn. 

Barn till föräldrar med enbart gymnasium är det vi kallar arbetarbakgrund idag och de som statistiskt oavsett etnisk bakgrund alltid lyckats sämre i skolan är de med föräldrar som har högre utbildning än så.

Som ni kan se på SCB:s tabeller har de som är födda i Afrika mycket låg utbildning – bara 17 % har högre än gymnasium. För somalier, den vanligaste gruppen från Afrika i Sverige har hälften mycket låg utbildning. Eritreanerna är inte heller välutbildade. Den enda gruppen som sticker ut är iranier. 

Kompetensregnet från Syrien uteblev som bekant – 36 % av syrierna har bara någon slags förgymnasial utbildning (dit även Koranskola på ett par år räknas). Kortare eftergymnasial utbildning har bara 19 % och 16 % högre utbildning. 

Med dessa förutsättningar kommer det blir ännu värre med kunskapsnivån i svenska tyvärr, för de elever som kommit de senaste åren finns inte med i den här statistiken idag och inte än på ett tag. Och det flödar in folk fortsatt, hundratusentals som anhöriga till de som kommit redan. 

Någon politisk vilja att stoppa inflödet finns inte i nuvarande majoritet i riksdagen heller. 

Slutligen tänker jag inte negligera det faktum att även svenskfödda barn läser böcker i allt mindre utsträckning och en del av deras idoler pratar dålig svenska och/eller orten-svenska.

Inget av det duger. Jag kämpar själv med att lära mina 9-åringar att sluta säga ”han” överallt, där ”honom” ska vara. Skillnaden mellan ”var” och ”vart”, ”de” och ”dem” och har hela deras liv försökt ge dem ett bra ordförråd. 

För att jag jobbar med ord. Jag går inte med på att mina barn inte som vuxna har minst lika bra tillgång till dem som jag har. 

Men så gör inte alla och det kommer leda till att även infödda barn kommer fortsatt försämra sitt språk. 

Dessutom har vi en skola som inte haft ett uppdrag att fokusera ännu mer på just skrivandet och läsandet utan en skola där en klåfingrig politisk framför allt vänster trycker in än det ena än det andra i skolplanen. Som fokus på genus och klimat. 

Det har helt enkelt pågått en parallell devalvering av svenska som ämne i skolan under samma decennium som andelen utlandsfödda elever och de med utländska föräldrar ökat i rask takt. 

Med det sagt, det stora problemet vi har gäller inte på snittet. Alla barn. Utan elefanten i skoldebatten har mycket länge varit migrationens påverkan på skolresultaten. 

De utlandsfödda blir helt enkelt allt sämre i skolan än de varit förut. Det kommer inte fixas om vi låtsas som om vi har lika stora problem med alla som går i skolan eller nyss slutat utan genom att ställa högre krav på de elever som behöver höga förväntningar och krav allra mest – de som inte har det hemma. 

De låga förväntningarnas rasism har alldeles för länge präglat svensk offentlig förvaltning på alla plan inte minst i skolan.

De stora förlorarna är de som nu söker jobb på undermålig svenska och kommer ratas varje gång för att språket helt enkelt är förutsättningen för allt gott liv, oavsett vilket land du landar i. 

Vi måste helt enkelt, för alla barn oavsett etnisk bakgrund, göra svenska till huvudämne bland kärnämnen i skolan. 

……………………..

Sajten är gratis utan annonser och går inte att prenumera på. Vill man trots detta stödja sajten:

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Köp min bok om hoten mot yttrandefriheten

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!