Opinionsbildare är källa till utredning om plastskatt

Den 10 augusti lämnade enmansutredaren in sin utredning om ytterligare en skatt på plast – på engångsartiklar. Ett enda år hade han på sig. Just enmansutredaren är mycket praktiskt för vänstern då de kan styras till skillnad från en grupp, varför MP och S gärna använt dem sedan 2014. Det finns otaliga exempel. 

För målet även med denna utredning var ju inte att utreda huruvida det är en bra idé med skatt utan motivera varför man ska införa en ny skatt och hur. 

Det är ett skämt att kalla någon utredning denna värdelösa regering tillsätter för utredning. Det är beställningsjobb. Underlag. Något annat handlar det inte om. 

Så han kom, såklart, fram till att vi av massa skäl är nödgade att beskatta världens mest beskattade folk ännu lite mer. Så att vänstern kan kasta ännu lite mer pengar på sina kompisar i olika bidrag, meningslösa bidrag till bäversafari, elcyklar på Östermalm och generösa gåvor till elbilsköpare, där bilarna direkt hamnar i Norge eller andra länder. 

Det intressantaste avsnittet i rapporten är avfallsstatistiken, då detta ändå ska utgöra grund för skatten och varför den måste införas. 

Där kan vi läsa att 46 % av plasten återvinns. 

Hälften bränns upp, vilket innebär att de blir till fjärrvärme som värmer upp våra hus och som är ett miljövänligt sätt att få värme då utsläppen numera renas från anläggningarna. Betydligt bättre än att värma upp hus med ved, pellets eller olja till exempel.

Det finns olika sätt att återvinna, där en av de mindre kända är energiåtervinning. Viss industri behöver höga temperaturer och plast som brinner är därför en viktig energikälla. 

Enligt utredningen energiåtervanns 1,3 miljoner ton av det 1,6 miljon ton avfall som producerades. 

Nästan allt med andra ord. 

När utredaren hänvisar till den nerskräpning som miljöpartisterna vill göra gällande motivera en hög skatt konstateras först att 80 % av skräpet i stadsmiljö inte alls är engångsförpackningar utan tobaksrelaterat (fimpar, cigarettaskar, snusdosor och prillor).

Plats fyra kommer plast, och det är total plast. Inte engångsartiklar enbart.

Samma sak i parker. 

Vad gäller skräpet i haven konstaterar utredningen det vi alla vet – skräpet på svenska stränder kommer INTE från svenska konsumenter utan det kommer från andra länder. 

Kollar man på listan över skräp i haven hamnar engångsartiklar nästan sist dessutom. Av skräp svenska konsumenter alltså inte kastat i havet. 

Notera källan till tabellerna ovan – föreningen Håll Sverige Rent. För utredningen verkar förlitat sig enormt på just de, vars jobb är att opinionsbilda MOT plast. En annan återkommande källa är Naturskyddsföreningen. 

Håll Sverige Rent är alltså en stiftelse som startades av Naturvårdsverket och Returpack på 80-talet och har en god tanke. Men som alla sådana här projekt har de svällt till en gigantiskt skattekonsumerande statlig finansierad opinionsbildningscentral. 

Staten betalar tiotals miljoner kronor till stiftelsen i syfta att opinionsbilda mot bland annat plast. 

De har bara lyckats få in 2,2 Mkr i frivilliga bidrag från företag. 25 miljoner kronor kommer från EU och staten, varav EU blott en halv miljon kronor. 

De får 24 Mkr per år från staten trots att de har 54 Mkr i tillgångar i kassan dessutom. 

Vilka sitter då i styrelsen för Håll Sverige Rent?

Företrädare för de som finansierar dem, såklart. Plus tillägget…..Naturskyddsföreningen. Som alltid sitter i sådana här styrelser. 

De är dessutom vice ordförande. 

 

Bland de som jobbar där hittar man, såklart, höjdare från Miljöpartiet. Och folk som jobbat på Naturskyddsföreningen. 

 

Johanna Ragnartz har starka åsikter om den hårt kritisera rent fiskala skatten på plastpåsar – hon vill dubbla den. 

Givetvis sitter hon i Fairtrades styrelse. Som bekant ägs av LO. 

Håll Sverige Rent är såklart inget annat än ännu en miljölobbyistorganisation vänskapskorrupta av the usual suspects LO, Mijöpartiet och Naturskyddsföreningen. 

Jag har inga förväntningar på utredningar längre. För så här är det ofta med vänsterregeringen. Utser de inte polare till politiska styrmän till ”objektiva” utredningar används enmansutredningar till slafsverk där opinionsbildare framförs vara rimliga källor. 

Detta är helt enligt de låga förväntningarna.

En skräputredning, om skräp. 

Maktskifte 2022 har en bedrövligt stort städjobb att göra efter vänstern, med hjälp av C och L, fått förstöra inte bara utredningsväsendet utan det mesta faktiskt. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!