Peter Rung vill sopa våldtäkter under mattan

Ett vanligt knep bland vänstern är att när verkligheten börjar dyka upp sitt fula tryne med fakta så börjar man helt enkelt mörka siffror. Vrida på dem så att betraktaren ska luras tro att det man säger är sant, uppbackade av siffror som inte relevanta, fel eller vinklade. 

Det finns ett skäl varför vissa vänstertroll till exempel börjat ägna sig mer eller mindre heltid åt kriminalstatistik genom hemsnickrade diagram – med egna diagram ser det ut som det är fakta trots att källan är oklar. 

Det är nämligen besvärande för de som propagerat för öppna gränser och att alla som invänt varit rasister att det idag skjuts varje dag, förorter som tappats helt i händerna på kriminella rötägg, islamister får agera eget rättsväsende och våldtäkterna exploderat. Där många av gärningsmännen har utländsk bakgrund, en direkt produkt av den stora migrationen. 

Detta är skälet varför till exempel den självutnämnde experten på allt ifrån kriminalstatistik till jämställdhet och pappa-kunskap Peter Rung ägnar sig åt det på sin Instagram. Jag följer honom med nöje. 

Enligt Rung ovan var 12 % av förövarna till våldtäkt okända för offret. 

Han påstår det vänstern upprepat länge – det är farligast för kvinnor hemma. Det stämmer när det gäller misshandel. Det stämmer inte alls längre när det gäller sexualbrott. Det är helt enkelt byggt på gammal statistik. 

Enligt NTU 2014 var 58 % av alla sexualbrott (inte bara våldtäkt) gärningsmännen okänd för offret. Inte 12 %. Oklart var han fått det ifrån (sin fru?) men nästa gång Rung påstår saker borde han ha med källan så hans följare kan verifiera sanningshalten. Men det handlar ju i grunden om kompetens och Peter är så att säga bara skolad i livets hårda skola. Där ingår inte källanvisningar, uppenbarligen. 

Min källa är NTU 2014 till det här diagrammet, som tvärtom vad Peter Rung vill göra gällande, visar att 11 % av de utsatta angav en nära anhörig som förövare. 

Jag brukar inte hänvisa till folks fruar om det inte vore så att Peter Rung nästan uteslutande uppdaterar sitt Instaflöde om just sin fru Nina Rung, vad hon gör, säger eller har gjort. I den kontexten är det relevant.

I NTU 2015 står det samma sak: en överväldigande majoritet av gärningsmännen i den självrapporterade utsattheten för sexualbrott har en okänd gärningsman. 

I NTU 2016 har andelen ökat till 69 % för okänd förövare. Observera igen att detta gäller alla sexualbrott, jag kommer till enbart våldtäkter nedan. 

10 % utsattes av en närstående, 21 % av en bekant. Men etiketten bekant är ju flytande, tyvärr. En bekant kan vara någon du känt/känt till ett tag eller någon du träffade i början av kvällen och pratade med tills ni gick hem och han överföll dig. Brå borde för tydlighetens skull dela upp bekant i ”Bekant jag känt länge” och ”Bekant jag träffat nyligen innan brottet”.

Jag citerar äldre NTU:er av ett skäl – NTU 2017 (som går igenom 2016 års brott) har plötsligt inte med gärningsman. 

Jag har mailat och frågat varför de tagit bort det. Ni kan själva läsa genom att klicka på länken och scrolla till sida 61 där det borde ligga, på slutet om avsnittet om sexualbrott. 

Men det står om gärningsman på hemsidan om NTU. Och det står specifikt om våldtäkter. 

Noterade ni att Peter Rung påstod att det anmäls 18 våldtäkter om dagen i Sverige?

Fel. 

Det anmäldes 2019 drygt 24 våldtäkter per dag. 25 % fler än Peter Rung påstår. 

Hur ser det då ut med gärningsman?

Peter Rung påstår att 12 % av våldtäkterna sker med gärningsman okänd, dvs 2-3 våldtäkter per dag. 

I själva verket handlar det om 27 % av våldtäkterna som begås av en helt okänd gärningsman.

Men ytterligare 35 % av bekanta, och som nämnts är du ju bekant med någon du till exempel pratat med på krogen samma kväll. Då är det inte en okänd person. 

Så det handlar om inte om 2-3 våldtäkter per dag av okänd gärningsman, utan om 6-7 våldtäkter per dag och ytterligare 8-9 våldtäkter av en bekant. 

Knappt 8 st per dag sker i relationer och 1,5 av någon i personens släkt. 

Av 24 våldtäkter per dag sker 14 till 16 av okänd gärningsman eller bekant, eller ca 60-66 %. 

Peter Rung: ”Så trots att det är större risk för en kvinna att våldtas och misshandlas i hemmet känner jag typ ingen kvinna som känner sig fri och trygg nog att ta en promenad eller joggingrunda på kvällen…”.

Enligt NTU 2016: ”Nära sex av tio sexualbrott har inträffat på allmän plats”.

Särskild statistik just för våldtäkter och plats presenterar som sagt inte Brå även om jag begärt ut det men om man tittar på gärningsman och relation till offer och plats kan man dra slutsatsen att just egna hemmet inte alls är i majoritet. Däremot någon annan plats inomhus. 

Det här är så tröttsamt.

När opinionsbildare, av politiska skäl, medvetet levererar fel statistik för att ge sken av att man har koll och därför göra läsarna mindre källkritiska. 

Då har jag inte lagt till den faktor som är självklar här – den dramatiska ökningen av sexualbrotten och det stora övervärde som utlandsfödda har vad gäller sexualbrott, likväl som andra grova brott som misshandel, dråp, mord och rån. 

Mellan 2018 och 2019 ökade de anmälda våldtäkterna med 8 %. Våldtäkter mot pojkar/män ökade med 24 %.

Man ändrade visserligen begreppet våldtäkt 2013. Men som ni ser gick antalet ner efter det, det borde snarare generellt varit fler om fler övergrepp från 2013 inkluderades i begreppet våldtäkt. 

Och detta är ju skälet varför sådana som Peter Rung inte har lust att spela fair utan pracka på folk känslor snarare än data.

Det handlar om opinionsbildningsverktyget ”sopa under mattan”. 

”Cirkulera, det finns inget att oroa sig för. Allt annat är propganda.”

”Farligaste platsen är HEMMET”.

”ALLA MÄN ÄR POTENTIELLA FÖRÖVARE”

”Alla män är problemet. Inte vissa”.

Precis som vänstertrollet med gredelina diagram och versaler som försöker övertyga sin egen svans om att vi inte har något problem alls med utlandsföddas brottslighet, skjutningar, sprängningar, sexualbrott och allt annat som fullständigt håller på att ta över Sverige, är detta inte ett försök att debattera våldtäktsstatistik utan ett sätt att blåsa rökridåer kring det faktum att den stora migrationen korrelerar med det ökade sexuella våldet.

Det sjukaste med den här argumentationen är inte skamlösheten. Det är det faktum att samma personer säljer utbildningar för män ”att bryta toxisk mansnorm”, som enligt dem är det som leder till sexualbrott. 

Om världens mest jämställda män, som svenska män enligt mycket statistik de facto är, trots all den ”kunskap” som sådana som Rung pumpar ut ändå är det primära problemet saknas det två slutsatser. Antingen att utbildning är värdelöst, det går inte bryta ”normerna” som gör att kvinnor våldtas. 

Eller så funkar utbildning och då är det ju de män som inte ingår i den svenska jämställdheten sedan bebisåldern och som därför saknas denna som är problemet, dvs utlandsfödda och barn till utlandsfödda där dessa medeltida normer fortfarande i alla högsta grad lever inom hemmets väggar. 

Och oavsett vad man landar i har Peter Rung inte bara fel i sitt Instainlägg rent bokstavligt, han har fel i hela pladdret i inlägget om strukturer och vems fel våldtäkterna är.  

Till skillnad från sådana som honom vill jag istället prata klartext om våldtäkter. Det är inte alla män som begår dem. Den farligaste platsen är inte alls hemmet längre för Sverige har förändrats sedan detta gällde i statistiken. Till det värre. Och de farligaste männen var redan 2005 och den undersökning Brå då gjorde om utlandsfödda och kriminalitet män från MENA (Mellanöstern och Afrika). 

Givet andel av befolkningen är många fler MENA-män förövare än svenskfödda. Det är inte en fördom. Det är fakta. 

Alla de kvinnor som har drabbats av sexualvåld från dessa män och som kommer drabbas sviks av en vänster som är mera intresserade av att upprätthålla en bild av verkligheten som passar dem än vill göra något åt det allt fler offer som finns för sexualvåld. 

Det är ett hycklande poserande dessa personer för som gör mig illa till mods faktiskt. En falsk omtanke som ikläds för att framhäva personens påstådda fina kvaliteter snarare än att vilja förbättra livet för andra och göra skillnad.

Kvinnor som våldtas och kränks av den allt växande skaran utlandsfödda män utan hämningar som ser kvinnor som man gör i deras kulturer, som en människa utan större värde, sviks nämligen varje gång vi i den offentliga debatten om sexualvåldet ignorerar det faktum att dessa män ÄR ett stort problem som dessutom växer. 

Att just dessa kvinnors banemans ursprung ska förtigas medan kvinnor som drabbas av svenskfödda mäns våld får hjälp att få sina röster hörda. För att just deras gärningsmän passar vänsterns narrativ av en vit cisman fast i en patriarkal struktur är roten till allt ont inklusive sexualbrott. 

Övergreppet på de kvinnor som våldtagits och förnedrats av utlandsfödda män fortsätter när sådana som Peter Rung aktivt sopar dem under mattan. 

Och för det känner jag faktiskt bara förakt. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!