Statlig media opinionsbildar, igen

Varför har vi statlig media?

En allt svårare fråga att svara på faktiskt. För P4 Gävleborg fattade glatt spaden efter SVT Nyheter som gullar med djurrättsterrorister och fortsatte gräva bort sitt existensberättigande.

Detta är vad vi får för 8 miljarder skattepengar per år.

Ett test på hur ”priviligierad” du är. Som vit.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!