Centerfiffel i Högsby

Högsby kommun i Kalmar län var en av de småkommuner som stod 2015 och hyllade den stora migrationen. Kommunen öppnade famnen och tog emot en stor mängd nyanlända, och därmed också skattemiljoner i bidrag från staten. 

Kommunalstyrelsens ordförande är centerpartist. Gemensamt med hennes socialdemokratiska kollegor i andra små kommuner som gjorde samma sak, som i Nora till exempel, kunde hon visst inte räkna för tillfälliga bidrag är alltså tillfälliga och när kranen stoppade stod hon med en massa oanställningsbara lågutbildade bidragstagare att försörja. 

2010 hade lilla Högsby 13 % utrikes födda, bara sju år senare var siffran nästan fördubblad.

De gick 2018 11 miljoner back varav hälften stod Socialutskottet ensamt för, där socialbidrag till nyanlända exploderat som kostnadspost. 

Stinha Johansson Evertsson heter kommunalrådet från C med stora drömmar och liten verklighetskoppling, som tyvärr numera är signum för en centerpartist med makt med få undantag (Helena Lindahl t ex). 

”Vi är vår tids hjältar”.

Ett uttalande bara någon med en självbild på syra kan göra. 

Men Högsbys starke kvinna har fler strängar på sin lyra. Staby Gårdshotell heter den verksamhet hon drivit i många år. 

2018 avslöjades det att kommunen köpt en massa tjänster från just gårdshotellet, utan upphandling. 

Där sitter Johansson Evertsson fortfarande i styrelsen så hon har stora ekonomiska skäl att ge dem affärer. Som man kan se har verksamheten växt mycket under tiden hon varit kommunalråd (hon satt även 2014-2018, då för Alliansen.)

Men den här sortens fifflande är inte en engångsföreteelse för centerns starke man i Högsby. 

Hennes sambo heter Richard Persson. 

Han är aktiv i Företagarna på orten och äger även Högsby Lastbilscentral. När Företagarna ordnade en middag, på sambon och kommunalrådets Staby Gårdshotell såklart, stod han som kontaktperson.

295 kr för middag och älgjakt tycker jag låter otroligt billigt. För billigt faktiskt. Pengarna för middagen tjänade kommunalrådets bolag på. 

Persson är även engagerad i lokala fotbollsklubben Högsby IK. Han har många hattar för hans bolag Högsby Lastbilscentral ansvarade för en skrotinsamling för handbollslaget, och den insatsen hyllades sedan av kommunen där hans sambo är KSO. 

Han sitter i styrelsen för klubben (länken dock död så ni får nöja er med Google-resultatet).

Ordförande heter Björn Garpenstedt. 

För ett år sedan skickade kommunen (dvs Perssons sambo) ut en förfrågan om offerter för att överta campingen.


När kommunen via mail fick frågan om hur många intresserade de fått var svaret att fyra anmält intresse och två föll bort av skäl de inte angav. Vilka valde kommunen? Högsby IK. 

2005 åkte klubben fast för skattefiffel och ordförande Björn Garpenstedt, som nu alltså ansvarar för kontraktet på campingen, åkte personligen dit för att ha mottagit ersättning utan att deklarerat det som lön. 

Man undrar hur kassa de övriga intressenterna var om en förening med det här CV:t var det bästa alternativet. För det kan ju inte ha att göra med att sambon till KSO Stihna Johansson Evertsson var en av intressenterna .Eller?

I kommunens egen turistbroschyr tipsar Stihna Johansson Evertsson om både sitt eget hotell och sambons camping. 

Det här är varför det måste vara vattentäta skott mellan politiker och allt som kan bli frågetecken om lojalitet och korruption. Det är solklart att centerpartisten här inte har det och då blir det som utomstående väldigt svårt att se var hennes lojalitet de facto ligger. Hos egna privata intressen eller för kommunens invånare och väljare, som är hennes faktiska uppdragsgivare. 

Men det är väl inte bara Centern i riksdagen som berusat sig på makten. 

……………………

Vill du visa uppskattning? Bli en Patreon

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!