När fejk news blir politiska beslut

Det är ändå beklämmande hur lätt det är för framför allt ”antirasist”-organisationer att få vänsterpolitikers öra, pengar och politiska beslut. Jag skriver ”antirasist” för tesen många av dem driver inte alls är antirastiskt. Att vilja fokusera MER på hudfärg och dela in människor i olika grupper är nämligen inte det. 

En av de mest tongivande är Afrosvenskarnas Riksförbund. 

Och de har fått många vänsterpolitiker att på allvar tro att det är på grund av rasism afrosvenskar inte jobbar i huvudsak utan lever på bidrag. 

Så den 2 juli trumpetade Åsa Lindhagen, regeringens mesta identitetspolitiska haveri, att hon minsann tänkte tvinga alla Länsstyrelser till ytterligare fokus på just afrofobi. 

Jag skriver ytterligare eftersom den rapport hon själv citerar just kommer från en Länsstyrelse, den i Stockholm. Och slutsatserna var lika fel 2018 som idag. 

Den heter ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”.

Skriven av Irene Molina och Mattias Gardell, några av landets mesta forskaraktivister. 

Jag skrev om rapporten 2018, det inlägget kan ni läsa här. 

I den börjar de studien med att kategorisera svenskarna. Afrikaner födda sub sahara i en grupp, resten som ”Den övriga befolkningen”. Och där ingår alltså alla andra invandrargrupper också inklusive de från norr om Sahara men fortfarande Afrika, inte bara ”vithetens högborg”, som Bilan Osman kallar det. Ja, hon citerar också denna fulrapport i sin debattartikel hon publicerade på Aftonbladet nyligen. 

Sub sahara afrikaner på ena sidan, resten är ”majoritetssamhället” alltså, här ingår analfabeterna från Afghanistan och alla de med låg eller ingen utbildning från MENA. 

För att få fram önskat resultat om afrofobi har de inte bara haft mycket stora populationer – de har även låtit bli att ta hänsyn till yrke när de jämför. Och utbildning kategoriseras i bara antal år, inte vad man studerat. 

Generande ändå att ett statsråd inte kan använda källkritik utan sväljer det PR-matetrial olika vassa lobbyister skedmatar henne med. För läser man rapporten, vilket jag gjorde redan när den kom, kan man enkelt se hur dålig den är. Att kalla det forskning är pinsamt för riktiga studier. 

Det är en av opinionsbildningsskäl cherrypickad samling av mer eller mindre fabricerade slutsatser. Byggt på indicier och teser. Inte fakta. Man har medvetet utelämnat den sortens data som skulle kunna ge andra resultat än vad man ville ha – att afrosvenskar enbart lever på bidrag för att alla andra är rasister. 

Visste ni att det finns PISA-prov för vuxna, som heter PIAAC?

Detta analyserade bland andra IFAU 2016 och kom fram till att utlandsfödda på alla testområden presterade sämre i Sverige än i våra grannländer. Varför då? Är de utlandsfödda som just väljer Sverige lägre utbildade till exempel?

SCB analyserade också PIAAC i en rapport från 2013. 

I den ser man tydligt att just invandrare från Afrika är trots högre utbildning sämre på att räkna och sämre på att läsa än motsvarande infödda svenskar. 

Faktum är att invandrare som har samma färdigheter som svenskar till och med i lite högre utsträckning har jobb (SCB rapport 2015:2).

Poängerna här är många. Rapporten som Gardell/Molina skrev baseras i huvudsak på rapporter de själva och deras kompisar skrivit. 

Gardell hävisar på allvar till sin fackbok om Lasermannen som polaren Johan Ehrenberg gett ut på sitt plutt-förlag. 

Rapporten är skräp rakt av. Alla andra studier visar inklusive SCB att utlandsfödda med samma färdigheter har jobb i lika stor utsträckning. Men om du alltså har en afrikansk forskarutbildning men inte kan läsa och skriva lika bra som svenskar med forskarutbildning får du inte samma sorts jobb. Vilket är själva definitionen på rättvisa. 

Allt annat vore särbehandling och det är den verkliga orättvisan. 

Men vad är väl fakta för ett statsråd besatt av hudfärg?

Alltså ska det nu ”satsas” ännu mer skattepengar på Afrosvenskarnas Riksförbunds lobbyism så att svenskarna för ännu mer statlig finansierad opinionsbildning ska utmålas till rasister trots att det inte finns några vetenskapliga hållbara bevis på det. Tvärtom är Sverige i internationella jämförelser ett av de minst rasistiska länderna. 

Nu är läget man skulle vilja prata lite om slavhandeln i Mauretanien, ett land söder om Sahara, där svarta äger andra svarta och ärver dem men det blir ett för långt inlägg. 

Åsa Lindhagen visar gång på gång att hon inte är kompetent nog att vara statsråd. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!