Regeringen fortsätter jakten på yttrandefriheten

Sittande regeringen med härförare Morgan Johansson i sin jakt på att tysta andra och strypa yttrandefriheten ett beslut i taget fortsätter oförtrutet trots pandemi. 

I en ny proposition vill sossarna att vår rätt att få ut allmänna handlingar ska begränsas. 

Myndigheter ska, om regeringen får som de vill, från 1 januari ta ut förskottsbetalning (!) vid offentliga handlingar utan någon begränsning. I lagrådsremissen kan man läsa att Morgan Johansson återigen vill gå längre än utredaren. De föreslog att särskilda skäl skulle krävas, som att personen upprepade gånger begärt ut stora mängder material och inte betalat. 

Men detta förkastade regeringen och föreslår nu att vilken myndighet som helst på vilken grund som helst ska kunna begära förskott av dig och mig om vi vill få ut handlingar. 

Reglerna är att från sida 10, om en begäran överstiger 9 sidor, får myndigheten ta ut 2 kr per sida och en administrativ engångskostnad på 50 kr. Detta hindrar givetvis privatpersoner från att begära ut handlingar redan idag. 

Jag har snart sju års erfarenhet av offentlighetsprincipen. Jag har tyvärr en lista på obstruerande myndigheter och håller föredrag på vilka tekniker vilka myndigheter använder för att få dig att släppa din begäran. Allt från att inte ”se” mailet från början och bara svara på din påminnelse till att helt enkelt svara på en annan begäran och inte skicka det material du begärt utan något snarlikt. Eller att påstå att materialet inte finns. 

Att regeringen nu vill ge myndigheter rätt att utan skäl kräva förskott för allt material som överstiger 10 sidor är absurt. 

Jag förväntar mig att oppositionen och den lilla rest av opposition som finns kvar hos Folkpartiet kraftigt motsätter sig detta hafsförslag. 

Jag är helt emot några som helst inskränkningar i offentlighetsprincipen eller yttrandefriheten totalt men OM man nu vill komma till rätta med reella problem med att folk ”okynnesbegär” ut mängder med handlingar har jag några frågor. 

Varför bifogas inte exempel från detta i förslaget? Att motivera varför en sådan kraftig inskränkning behövs är det minsta man kan begära. 

Och varför, om nu krav på särskilda skäl inte är så enkelt att fixa juridiskt som lagrådsremissen påstår via yttranden, går man ens vidare med en inskränkning som därigenom drabbar varenda person som begär ut handlingar?

Är det något vi måste göra är det att inskärpa att offentlighetsprincipen gäller samtliga myndigheter för det funkar så där idag. 

Inte göra det ännu lättare för politiserade byråkrater att av ideologiska skäl mörka information medborgarna har rätt att ta del av. 

Bara senaste året har följande skandaler briserat (ett axplock av de värsta):

  1. Folkhälsomyndigheten raderar information efter att media begär ut.
  2. Kommuner i Sörmland kom överens om att mörka information om antal döda på äldreboenden.
  3. Polisen lämnar inte ut kostnaden för Lundin Petroleum-fallet trots att de vet summan då de utan problem sammanställt summan för Palme-fallet (en halv miljard). På regeringens instruktioner förmodligen.
  4. Arbetsmiljöverket raderade mail när media började granska agerandet kring munskydden. 
  5. Skolverket mörkade att alldeles för många elever med utländsk bakgrund plockats bort från PISA-undersökningen för att förbättra resultatet. 
  6. Svenska Kraftnät mörklade att vi inom kort riskerar att drabbas av en elbrist i hela södra Sverige. 
  7. En kvinnlig polis i Stockholm (utbildad vid den nya kritiserade polisutbildningen på Södertörn) deltar i en olaglig demonstration och orsakar 12 JO-anmälningar mot polisen i Stockholm. 

Ändå tänker nu regeringen göra det ännu lättare för myndigheter att vägra lämna ut material vi som medborgare har en grundlagsskyddad rättighet att få ut. 

Jag brukar se till att begränsa mina begäran till att just hamna under 10 sidor då jag annars skulle få betala stora summor för material. Bara i nödfall begär jag ut fler än 10. 

Att myndigheterna nu juridiskt ska få rätt att vägra mig allt material jag begär om det är över 9 sidor, utan att ens motivera varför de kräver förskott, kommer givetvis göra att alla politiserade myndigheter med aktivister, och tyvärr har dessa växt exponentiellt under 2000-talet, utnyttjar denna lucka i offentlighetsprincipen utan några restriktioner. 

Om nu problemet är så utbrett att folk begär ut enorma mängder material och vägrar betala, varför exemplifierar inte utredaren ett enda fall som grund för förslagen? Eller regeringen?

Helt enkelt för att de få individer i Sverige som missbrukar systemet, för det finns några rättshaverister här och där som de facto gör det, inte räcker på långa vägar som motivering för att inskränka yttrandefriheten för landets övriga 10,5 miljoner invånare. 

Jag förväntar mig att att övriga partier i riksdagen ger regeringen en bakläxa på även detta försöka att strypa yttrandefriheten. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!