Statlig opinionsbildning

Vi måste börja prata om vad som de facto är ideella organisationer och vad som är statlig opinionsbildning i skydd av föreningar som påstår sig vara oberoende. NGO står för Non Government Organisation. Men är du startad av staten och 100 % finansierad av staten kan du ju inte påstå att du är en oberoende organisation, eller hur?

Jag är har många år både som fri och som SlösO drivit frågan om att ta bort stor del av bidragen till just föreningar och den här typen av organisationen helt enkelt för att staten inte ska finansiera opinionsbildning. Folk som vill driva opinion får liksom jag hitta privat finansiering. 

Det här är länge varit ett sätt för vänstern, framför allt MP och S, att i skydd av ”civilsamhället” gett sig själva en massa av skattepengar betalda lobbyorganisationer som ska vara untouchable. Vi väljare kan inte rösta bort dem och med stora bidrag under lång tid kan de göra stor påverkan i debatten. 

Ett skolboksexempel på detta är Chemsec. Eller Kemikaliesekretariatet. De startades 2002 som ett krav från MP för att stödja Göran Perssons regering som då fick en tredje mandatperiod. 

Det var deras polare i Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, WWF och Fältbiologerna som kom på idén och de utgör sedan dess styrelsen.  Ett smart sätt att få någon annan att betala en förening de själva ville styra. 

Varje sådan här låtsas NGO får när vänstern styr i Rosenbad, ihop med de myndigheter S och MP älskar mest och är det som ger bidragen i sin tur, uppumpade budgetar.

Chemsec fick förra året 9 miljoner skattepengar från Kemikalieinspektionen, som ni vet numera leds av Isabellas Lövins högra hand Per Ängqvist. Så sannolikheten att budgeten blir ännu högre inom snar framtid är rätt hög. 

Som ni kan se hade de 5 Mkr i budget från dem 2017, för pengarna anställde de 2 personer till. 

Av totala intäkter på 12 Mkr var alltså 9 Mkr direkt från staten via Kemikalieinspektionen. För att Chemsec ska bedriva heltidslobbying mot kemikalier. 

Som ni kan se tjänade Chemsec 38 357 kronor själva och resten kom från bidrag. 

2016 fick 5 Mkr, då hade de heller egna intäkter via någon slags verksamhet. Men då kostade de 45 % av vad de kostar oss nu. 

De har, såklart, ett Twitterkonto de bedriver som statligt betalda lobbyism ifrån och det använder de flitigt.

Det är omöjligt att inte betrakta dem som en av många professionella lobbygrupper med det undantaget, som fallet med många svenska, att de är tvångsfinansierade av landets skattebetalare. 

Om nu Fältbiologerna, WWF, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen vill hata kemikalier är de såklart fria att bilda vilken opinion de vill mot det. 

Men dessa rika organisationer borde faktiskt betala sin egen opinionsbildning. 

Inte skicka notan till oss andra. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!