Äldrevården som integrationsslask

Det står utom allt tvivel att störst problem med Covid19 har det varit inom äldrevården. Och inte minst i Stockholm. 

Varför har det blivit så?

Det finns en förklaring – vänsterns synsätt att välfärden, framför allt äldrevården, är en integrationsslask. Det är dit man skapat olika sätt att frissera arbetslöshetssiffrorna bland nyanlända. Alarmerande siffror. 

Eftersom Socialdemokraterna bara har ett enda mål i sikte – makt – och de därför glatt kan strunta i att lösa verkliga problem så länge man kan lura väljarna att man gjort något har de sin vana trogen sedan 2014 gjort just det. 

De har därför skapat ännu fler subventionerade anställningar, där staten betalar hela eller nästan hela lönekostnaden just för nyanlända. Extratjänster, beredskapsjobb, praktikplats inom stat, kommun och landsting. 

Kommunal är facket som organiserar många som arbetar inom äldreomsorg, de som har låga utbildning, och enligt rapporten ”Mångfald inom äldreomsorgen” från 2013 kan man läsa följande: 

I snitt i landet är var fjärde anställd inom äldreomsorgen utlandsfödd. Men just i Stockholm är det varannan. 

I juni 2018 gjorde tidningen Kommunalarbetaren en granskning av just språkproblem inom äldreomsorgen, med särskilt fokus på Stockholm. 

Enligt den undersökningen finns det stora problem. 

Ett fall personen tog upp i enkäten var en utlandsfödd man som inte kunde tillräckligt med svenska för att förklara för den gamla kvinnan som behövde duscha. Han sa bara ”duscha” och började klä av henne efter att han bokstavligt lyft in henne i duschen. 

Ett övergrepp. 

På Stiftelsen Stockholms sjukhus beslutade man efter många klagomål att utreda personalens språkkunskaper. Det visade sig att bland de utlandsfödda kunde inte ens hälften tillräckligt bra svenska enligt de språkkrav Socialstyrelsen har.

De startade sedan en egen språkutbildning  och har som internt krav att man ska ha klarat deras språktest i svenska för att få jobba där. 

Kritiken från omsorgen är att undersköterskeutbildningarna godkänner sina elever trots att de inte kan svenska och därmed skickar problemet vidare till arbetsgivarna. 

I Stockholm finns det folk som jobbat 15 år inom äldrevården med en nästan obefintlig svenska. 

Om vi har kommuner som accepterar att personal anställs inom äldrevården utan att kunna prata svenska, en obefintlig kontroll av språk och undersköterskeutbildningar som också struntar i språkkraven har man en perfekt grogrund för en pandemi som särskilt drabbar äldrevården. 

Det är det vi ser idag.

Jag är övertygad om att Stockholms stora problem med att smittan fått fäste på boendena har att göra med att vi har dubbelt så många utlandsfödda inom just äldrevården och att språkkunskaper minst sagt är ett problem. 

Vi måste sluta acceptera att Socialdemokraterna i regeringen betraktar välfärdens kärna som en genväg till fifflade siffror i arbetslöshetsstatistik. Priset för att betrakta välfärden som integrationsredskap betalar våra äldre, våra sjuka och våra barn. 

Det minsta man kan begära av de som jobbar inom välfärden är förutom adekvat utbildning att de kan kommunicera bra med personerna de hjälper. 

Pandemin har på det värsta tänkbara sättet visat vad som händer när man under lång tid struntar i äldre och sjukas omsorg genom att trycka in person efter person som inte kan svenska. 

Dags att Socialstyrelsen eller Skolverket får i uppdrag att ansvara för ett nationellt språktest för alla sorters jobb inom välfärden som varje person som idag jobbar inom välfärden, oavsett hur länge, måste klara för att behålla jobbet och alla nyanställda. 

På något annat sätt kan vi inte göra om och göra rätt. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!