Anna Ekström ljuger

Myndigheternas yttersta chef är ansvarig minister. För Skolverket heter ministern Anna Ekström. 

Redan när PISA släpptes läste folk Appendix och slutsatser och noterade det stora bortfallet som just Sverige hade jämfört med andra länder. Mycket bra att detta nu följts upp. 

För det visar sig ju att Ekströms glädjerop att under det socialdemokratiska styret har minsann skolan blivit bättre, i själva verket är provet så korrumperat genom bortfallet där man undantagit massa nyanlända att det inte borde räknas. 

Men nu låtsas Ekström som om hon, som alltså är ytterst ansvarig för Skolverket, inte hade en aaaaning om det folk redan i höstas påpekade – att för många elever undantagits pga nyanlända. 

Antingen har ingen koll eller så ljuger hon, jag tror det senare. Hon vill rädda sitt skinn nu. 

Men förutom att det vore otänkbart att hon inte fått informationen redan på Skolverkets dragning för henne, och läst själv i rapporten, finns det fler bevis på varför Ekström ljuger. 

Jag har debatterat skolfrågan länge, faktum är att jag skrev om det redan när Ekström hade ett annat jobb. Som GD för…..Skolverket. 

En rapport är central när man ska debattera likvärdighet i skolan och det är den rapport Skolverket gjorde redan 2012, som en uppföljning på rapporten om likvärdighet 2006. Dags för en ny nu så här 8 år senare kan jag tycka. Rapporten bygger på bland annat PISA. 

Vem beställde den rapporten?

Anna Ekström. 

Hon borde alltså veta vad den kom fram till men jag ska fräscha upp hennes minne här. 

När man hör Ekström tala sig varm över det hemska med friskolor och att vi måste avskaffa skolvalet, närhetsprincipen, antyda bussning och kuddflickor är det inte svårt att förstå att hon nu försöker mörka sitt eget ansvar. I rapporten går man bland annat igenom definitionen av likvärdighet, som är som man kan tro, en absolut definition eller ens krav i skollagen. 

Definitionen består av tre delar: lika tillgång, lika kvalitet och kompenserande. 

Men lika kvalitet förutsätter att alla skolor har lika bra lärare och det kan man aldrig garantera eftersom lärare inte är slavar utan får bestämma var de vill jobba, och de flesta vill jobba på bra arbetsplatser i bra områden. 

Inte heller det kompenserande uppdraget finns något aboslut mått eller ens krav på helt enkelt för att det inte går, istället handlar det om en STRÄVAN. 

Suma sumarum – det finns inget givet mått på om/när skolsystemet är tillräckligt likvärdigt. Enligt Anna Ekström. 

Rapporten i sig är både intressant och förfärlig. För den tar upp kamrateffekter, som om det fanns något vetenskapligt stöd i att tvinga vissa duktiga elever att agera som verktyg i andra barns skolgång. Men den tar också upp ”blandningen” av elever, att det finns en annat skäl än bra utbildning – VÄRDEGRUNDEN. 

”I ett samhälle där elever från olika bakgrund i större utsträckning går i olika skolor finns risk för att toleransen mellan olika samhällsgrupper minskar och att skolans mål att förmedla en gemensam värdegrund försvåras.”

Någon analys över hur smart det då är att tillåta skolor med muslimsk profil finns dock inte. Trots att rapporten är full med tyckande. Nu pratar jag inte om konfessionella skolor utan de flesta muslimska skolor har en sådan ”profil”, de är vanliga friskolor i ansökan om tillstånd. 

Ekströms och alla andra friskolehatares tes är att för att det finns friskolor så har skillnaderna mellan skolor ökat över tid. Det kallas mellanskolsvariation. 

Intressant nog visar rapporten från 2012 det här diagrammet. Noterar att ni att kurvorna för kommunala och friskolor följs åt?

Men kommunala skolor har ingen kö. Det tar in på närhetsprincip, även högstadium. 

Detta visar att det framför allt handlar om bostadssegregationen – i takt med att bostäderna har blivit dyrare har bostadsområden blivit mer homogena. Det visar inte att friskolesystemet är att skylla. 

Men den viktigaste slutsatsen i rapporten är inte det utan att skillnaderna mellan elever födda i Sverige till utlandsfödda och de till svenskfödda minskat. Medan skillnaderna mellan dessa två grupper och gruppen elever själva födda utomlands har dragit iväg. 

Det allra viktigaste diagrammet i rapporten är figur 4:4.

Och varför störtdyker då resultaten efter 2006?

På grund av den massiva flyktingsinvandringen. Enligt SCB ökade befolkningen

Fram till 2006 var invandringsöverskottet enligt SCB 25-30 000 personer, innan millenieskiftet låg det på blygsamma 10 000.

Sedan fördubblades och upp till fyrdubblades siffran. Mellan 2006 och 2012 var överskottet det dubbla, från ett år till ett annat. Från 2012 låg det på 75 000 för att öka till nästan 120 000 år 2016. Men invandringsöverskottet har pga den enorma anhöriginvandringen legat på mycket höga nivåer sedan dess. 

Rapporten från Skolverket mäter dock bara 2006-2011. Men deras slutsatser att det är barnen med utländsk bakgrund och inte minst de som kommer hit efter skolstart som drar ner hela skolans snitt är i allra grad relevanta idag, ännu mer. 

Det är elefanten i skoldebatten. Att de låga resultaten, givetvis, är en direkt konsekvens av att hundratusentals barn i skolåldern kommit hit och trycks in i vanliga skolor och vanliga klasser. Och drar ner resultaten för de skolorna. Ju fler nyanlända desto fler andra barn som lämnar skolorna för friskolor utanför det segregerade område de själva bor i, de med föräldrar som är engagerade. 

Från 2006 har antalet utlandsfödda oavsett ålder fördubblats. Från en miljon personer till 2 miljoner personer år 2020 och det ökar med hundratusentals varje år fortfarande. Snart är vi 13 miljoner. Ökningen nästan bara utlandsfödda, och nästan bara från Mellanöstern och Afrika där majoriteten har låg eller mycket låg utbildning. 

Vad tror politikerna händer med en skola som varje år fylls på med massa barn i olika åldrar som inte kan svenska och som kanske inte ens har föräldrar som kan läsa eller själva har några år, upp till bara grundskola? För återigen, de flesta har ingen högre utbildning. Och de som har det är just de vars barn så småningom byter skolor till andra, bättre. 

Socioekonomisk bakgrund har fått mindre betydelse och studiemotivation större enligt rapporten. 

Anna Ekström vet det här. Hon beställde rapporten 2012. Hon visste det när hon tillträdde som utbildningsminister för några år sedan, hon har vetat det hela tiden hon försökt hävda att det är friskolesystemets fel och hon vet det nu när hon ljuger om PISA. 

Utbildningsutskottet och Kristina Axén Ohlin gör helt rätt att kalla in henne till utskottet ihop med Skolverket. Jag hoppas vi kan få en ordentlig debatt sedan om lämpligheten i att vi låtsas att svensk skola fixar den anstormning av utlandsfödda barn som allt jämt pågår. 

Och huruvida det är rättvist mot alla andra elever att låtsas som att det är deras fel att resultaten sjunker när man redan 2012 visste från Skolverket och Anna Ekströms sida att det i själva verket är en av tre definierade elevgrupper som orsakar i princip hela resultattappet under 2000-talet. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!