Civilutskottet slappar

De som styr i Sverige är riksdagen och vi väljare utser vilka som ska representera oss vart fjärde år. 

Sedan väljer riksdagen ut vilka som ska sitta i utskotten, och partierna. Riksdagens jobb via utskotten är bland annat att vara myndigheternas kontrollinstans någonstans. Det är riksdagen och regeringen som ger myndigheterna mandat, inte tvärtom. De får inte stifta lagar eller regler, de ska utföra de lagar och regler demokratin bestämt. 

Ändå har vi flera myndigheter som verkar tro att det är de som styr i Sverige. 

Konsumentverket går just nu i bräschen för den sortens myndighetsaktivitsm som tyvärr blivit allt vanligare med den vänsterledda regeringen plus två sossevänliga stödhjul i form av två socialliberala skämt till partier. 

Istället för att följa den lagstiftning som är i väntan på ny anser Konsumentverket att de kan skapa egen och stämde nyligen en internetförsäljare av snus.

De ANSER nämligen inte år 2020 att en nätbutik är en butik

Man undrar om den attityden gäller alla andra branscher. En resebyrå på nätet är inte en resebyrå? En sportbutik som säljer prylar är alltså en….ja, vaddå? En reklamsajt? 

För det är ju vad Konsumentverket och deras GD Cecilia Tisell uttrycken säger i stämningen ni kan läsa här. 

Det väl inte vara så att Konsumentverket, av aktivistiska skäl, betraktar olika branscher olika och att just bara de som säljer tobak inte är butiker medan alla andra varor på nätet som säljs är butiker? Lika inför lagen, och konsekvens kan man tycka borde vara ledstjärnor i svensk offentlig förvaltning men icke. 

Så nu undrar jag – vad håller Civilutskottet på med?

Sitter ni och slappar?

De har en helt uppenbart aktivistisk myndighet som förekommer den lagstiftning riksdagen själva sa nej till och krävde en ny proposition just för att rättsläget kring nätbutiker var oklart, och som de ska utöva kontroll över.  

Ändå har inte utskottet ställt de frågor de borde till Cecilia Tisell – vad håller du på med? Varför anser du att Konsumentverket inte ska följa befintlig lagstiftning utan tar saken i egna händer utan att vänta på att riksdagen, den folkvalda demokratin, fattat sitt beslut?

Dessa personer sitter valda för er i utskottet. 

Jag föreslår att ni genom att klicka på den här länken kontaktar den ledamot som är ert partis och helt sonika frågar varför Civilutskottet inte kallat GD Cecilia Tisell till sig för att ställa frågor om stämningen och aktivismen. 

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!