Opinion med statistik

Eftersom jag i jobbet är kroniskt misstänksam reagerar jag alltid när siffror slängs fram som någon slags vetenskap av alla utan att de verifierats. Jag vill alltid kolla själv vad påståendet grundar sig i och letar fram källan. 

En av tio män köper sex. 

Det låter helt orimligt mycket tycker jag och gick därför på digital upptäcktsfärd för att hitta källan till påståendet de riktiga journalisterna nu bara sprider vidare som om siffran var lika självklart sann som att dinosaurier gått på jorden eller att själva jorden är rund. 

Siffran kommer från Folkhälsomyndighetens undersökning om sexuella vanor ”SRHR 2017″ som publicerades 2019. 

Vad står då i den undersökningen?

För det första står det inte att en av tio män köper sex. Utan att en av tio män har köpt sex någon gång i sitt liv. 

Ju äldre män desto högre sannolikhet, för att de alltså levt längre och hunnit med, så att säga. 

Innan jag går igenom svaren kan man konstatera att alla siffror i undersökningen ska tolkas med försiktighet. Det anser de som beställt undersökningen, för bortfallet var stort.

Bara 31 % svarade på undersökningen över huvud taget. 

”Dock bör den statistik som tas fram tolkas med försiktighet och man bör ha i åtanke att det kan finnas skevheter kvar även efter viktning” skriver Folkhälsomyndigheten själva i rapporten. 

En viktig aspekt i frågan om köpa sex mot ersättning är vad sex betyder och vad ersättning betyder. Folkhälsomyndigheten definierar ersättning som inte bara pengar utan även kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats. En mycket bred definition alltså och gränsdragningen är således inte solklar i verkliga livet om att låta någon sova kvar efter ett ligg verkligen är sexköp. Eller att man bjuder personen på sprit. 

Vidare är sex i deras betydelse även sexuella tjänster på nätet, att få ta på en annan person eller att denne personen tar på dig. Inte bara regelrätta samlag räknas således. All sorts sex och all sorts ersättning inkluderas i frågan. 

När man följer debatten nu låter det som om var tionde man köper sex regelbundet, vilket inte alls är sant. 

Folkhälsomyndigheten refererar själva till en webenkät där 0,29 % av männen svarade att de köpt sex de senaste sex månaderna. Vilket är lägre än i grannländerna. 

I själva verket ligger Sverige lågt jämfört med många andra länder i EU. 

Svenska män köper alltså sex mindre än andra män i hela EU och lägst i Norden. 

Av de som köper sex har hela 80 % gjort det utomlands. De som den grupp som nyligen åkte fast i polisens razzior tillhör alltså minoriteten som köper sex på hemmaplan.

Om en av tio män någon gång i sitt liv köpt sex och 80 % av dessa har gjort det utomlands handlar det om att 2 % av landets män någon gång har köpt sexuella tjänster av något slag för någon slags ersättning i Sverige. 

Men den allra viktigaste informationen nästan kommer i stycket där FHM redogör för svarsfrekvensen för den specifika frågan som rör sexköp. 

Hela 70 % av de som svarade på enkäten valde att hoppa över den frågan helt. 

Det kan bero på många saker, som att man inte är klar på vad just sex och ersättning är definierad som och därför väljer bort den helt eller något annat, poängen är att vi inte vet.  

Att hävda att en av tio män köper sex och därmed ska sätta bilden av att var tionde man springer runt till prostituerade på stan regelbundet är alltså slapp journalistik och medvetna missuppfattningar av folk som antingen vill bilda opinion för ännu strängare straff, för att få pengar till sin förening som jobbar med något angränsande eller något annat. 

Rätt ska ändå vara rätt även i debatten om sexköp. 

För bläcket har knappt torkat på strafföreläggandet till de män som åkte fast innan Miljöpartiet, olika kvinnoorganisationer och även regeringen nu i total populist-bonanza upprepar ”en av tio män” som ett mantra och argument till allt möjligt. 

Snarare handlar det om 0,3 % av männen som köper sex regelbundet och 99,7 % av männen som inte gör det. Du blir inte en torsk för att du en gång när du var 22 tjatade dig till sex för en flaska sprit av en jämnårig eller på en tjänsteresa en gång fick en lapdance på en strippklubb mot dricks. Frågan är alltså lite mer komplicerad än så. Inte heller här är det svart eller vitt. 

Som Folkhälsomyndigheten själva konstaterar i sin rapport: ”frågeformuleringen har dessutom svagheter.”

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!