Vem styr i Sverige?

Den frågan kan verka banal men det är den inte. Allt som oftast verkar regeringen glömma bort att det är i riksdagen som styr över dem, inte tvärtom. 

Men nästan värre är när myndigheter tror att de kan bestämma själva och att DE kan styra lagstiftning, inte utföra den lagstiftning som de folkvalda beslutat om. 

Jag skriver ofta sedan länge om opinonsbildning från myndigheter och om statligt betald opinon. Båda två av flera käpphästar på den här bloggen. 

Men just nu pågår något ännu värre – en myndighet som förekommer lagstiftning. Konsumentverket är nämligen av uppfattningen att inte är en myndighet som ska tjäna folket utan att de självständigt ska vara med och köra över riksdagen. 

Bakgrunden är att riksdagen sa nej till regeringen som vill hindra vuxna människor ännu lite mer att konsumera lagliga tobaksprodukter.

Riksdagen tyckte att den nya tobakslagen inte alls, som regeringen Löfven ville, skulle diskriminera näthandel av tobak. 

Eftersom det alltså är riksdagen som stiftar lagarna åkte prussiluskorna i Rosenbad på åtminstone lite däng i den frågan när de folkvalda sa nej till saker som att förbjuda självbetjäning av tobak (apparater) och exponeringsförbud och bad regeringen att återkomma vad gäller näthandel. 

Detta betyder i korthet att även om regeringen önskade att diskriminera näthandlarna fick de inte det. Så fysiska butiker och näthandel ska därmed behandlas lika av alla. Inklusive Konsumentverket. 

Är det inte då märkligt att det är precis de inte gör?

I sina ”Allmänna råd” om tobak skriver de nämligen uttryckligen att ”deras uppfattning” är att tobak som säljs på nätet inte ska behandlas som tobak som säljs i butiker. 

Sedan när fick myndigheter ha en egen uppfattning i en fråga där lag gäller?

De medger visserligen att riksdagen sa nej till regeringen och att därför en ny lag just på detta området inte finns men detta påstår de har lett att de inte har någon uppfattning. Fast de i stycket ovan alltså tydligt uttrycker just en sådan. Mycket märkligt. 

Tror ni då att de nöjer sig med att uttryckligen trotsa riksdagen? Och springa regeringen Löfvens ärenden, som alltså vill förbjuda näthandel.

Nej då.

De har även stämt den största nätbutiken för tobak, för att de tänker sig att OM de vinner så finns ett prejudikat som kommer fungera som ny tolkning av lagen tills en ny finns på plats, samt att ett segrande domstol givetvis kommer användas i myndighetens egen opinionsbildning gentemot regeringen för att få till stånd en ny bestämmelse i Tobakslagen som just förbjuder eller sönderreglerar tobaksförsäljningen online. 

Tesen är enkel. Eftersom Konsumentverket inte vill tillåta någon tobaksförsäljning på nätet alls och de inte tänkt vänta på att riksdagen fattar det beslutet, vilket riksdagen alltså redan en gång förkastat, anser de att Snusbolaget (och alla andra som säljer tobak på nätet) inte är butiker. 

Och eftersom de inte är butiker ska inte samma regler gälla om information om tobaksprodukter utan då ska hela sajten betraktas som en slags annons för tobak. 

Får man inte som man vill kan man låtsas. Verkar devisen vara och rättfärdigar därmed att bränna skattepengar på en rättsprocess för att förekomma de folkvalda politikers vilja vi har. 

Det är tillräckligt illa när myndigheter opinonsbildar, vilket gått inflation i sedan 2014 tyvärr. 

Men när myndigheter bokstavligt tar lagen i egna händer har vi ett stort demokratiskt problem faktiskt och en utebliven debatt vars frånvaro är som ett svart hål – vem bestämmer i Sverige? 

Är det de demokratiskt valda eller är det de av politiserade generaldirektörer utvalda tjänstemän som sitter i anonyma korridorer i landet och bedriver aktivism på hög nivå med skattepengar?

Skandal tycker jag. 

Vad tycker egentligen Socialutskottet om att en av de av dem underställda myndigheterna beter sig så här?

……………………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Swish; 076209624. Eller bli Patreon

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!