Månad: maj 2020

Civilutskottet slappar

De som styr i Sverige är riksdagen och vi väljare utser vilka som ska representera oss vart fjärde år.  Sedan väljer riksdagen ut vilka som ska sitta i utskotten, och…

Självgodheten i media

Det har blossat upp en debatt om politiker och media och om en politiker har skyldighet att låta sig intervjuas i just Sydsvenskan. Politikern i fråga är Christian Sonesson som…

Gröna pengar – dold opinionsbildning

Det verkar inte vara någon annan än jag som intresserat mig för klimatvågens egentliga syften och bakomliggande drivkrafter gröna pengar. På alla marknader strävar man efter konkurrensfördelar för att få…

En av fem? Tre ska bli noll?

Som en uppföljning på mitt inlägg om att en av tio män skulle köpa sex (vilket inte stämmer) tänkte jag ge mig på en annan siffra i debatten som stört…

Boksläppstur?

Operation Torsk.  Så kallades den razzia som polisen i Stockholm nyss utförde mot lägenheter där sexhandel bedrivits.  Ansvarig polis: Simon Häggström, som arbetat många år med prostitution i Stockholm.  Ändå…

Aktivist javisst på stadens tobakstillsyn

Det finns verkligen aktivister överallt i svensk offentlig förvaltning numera. Beklagligt nog.  Vad gäller tobak är det långt ifrån bara Konsumentverket som ägnar sig åt det, även Stockholms stads tjänstemän…

Inga fler artiklar att visa