En annan paragraf

Om man ändå skriver om Utlänningslagen finns det fler ställen jag tycker man ska ändra. 

I Utlänningslagen kap 8 §2 hanteras utvisning på grund av brott. Idag står det följande: 

”När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt §1 ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter, om utlänningen har barn i Sverige, övriga familjeförhållanden samt hur länge utlänningen vistas i Sverige.”

Det står också:

”En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvisas endast om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här.”

”En utlänning får utvisas endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade vistats i Sverige med PUT sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige i minst 5 år”

Detta är varför så få utlänningar blir utvisade. 

För att en regering vid något tillfälle skrivit lagen så här dumt. 

Det är för #maktskifte2022 att även skriva om denna paragraf, förslagsvis till det omvända – det ska krävas synnerliga skäl att inte utvisas och det ska krävas av alla brott som kan ge fängelse. Köra för fort kan alla göra eller något annat smått men allt som ger fängelse borde regeln vara utvisning och återreseförbud i 10 år. 

Då lämnar vi inte för aktivister i domstolar att släppa alla tillbaka ut i det svenska samhället. 

Kan man inte sköta  sig får man inte bo här. 

Resten av paragarafen kan i stort strykas, inte minst delen om att man ”ska varit bosatt i Sverige minst 5 år” utan uppehållstillstånd. Har man inte ens uppehållstillstånd ska man utvisas direkt oavsett brott. 

Där har du en ny paragraf. 

…………………………..

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!