Avveckla skuggsamhällets drivkraft

Asylansökningarna fortsätter kommer in till Migrationsverket trots stängda gränser. Eftersom Utlänningslagen kapitel 12 fastställer att efter 4 år preskriberas avslaget och utlänningen är fri att söka igen. Trots att det även står att om man hållit sig undan i Sverige ska inte preskriptionen inträda. 

Därför begärde jag ut statistik från Migrationsverket. För att se hur många som enligt de söker asyl igen efter fyra år. 

Tabellen nedan är det Excel-arik jag fick. 

Här ser man tydligt att de som söker asyl på det sättet var 1900 förra året, 2100 året innan och mellan 2500 och 3000 åren 2013 till 2017. 

Notera att detta alltså är årsbasis.

2019 sökte 1918 personer asyl på hela året som fått avslag förut och hållit sig undan 4 år. 

I snitt sökte ca 155 personer asyl igen per månad 2019, från skugg-samhället. För att jämföra detta med aktuell statistik kan man på Migrationsverkets hemsida se statistik på asylsökande per månad jämfört med flera år tillbaka. 

Här ser man tydligt att 2020 att antalet asylansökningar gått ner de senaste veckorna.

Däremot är det först nu de gått ner på nivån i snittvärdet med antalet asylansökningar som 2019 kom in varje månad från folk efter 4 år. 

Det kommer alltså fortfarande folk utifrån, fram tills för någon dryg vecka sedan. 

Men det orimliga i det här är förstås att man ens får söka asyl när man undanhållit sig. Det får man bara för att någon regering skrivit den paragrafen just så. 

Så mitt förslag är att #maktskifte 2022 helt sonika ändrar Utlänningslagen kapitel 12 §22. 

Kanske till följande: 

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla tio år från det att beslutet vann laga kraft. Om beslutet har förenats med ett förbud att återvända till Sverige med längre giltighetstid, upphör beslutet om avvisning eller utvisning att gälla först när tiden för återreseförbudet går ut.

Om avvisning eller utvisning inte har kunnat verkställas är det inte möjligt att söka asyl igen.”

…………………………….

Vill du visa uppskattning? 

Köp min nya bok om hoten mot yttrandefriheten!

Klicka här!

Sajten är öppen, inte kommersiell och gratis, väljer man att donera ska detta betraktas som en gåva utan krav på motprestation.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!